Hoppa till huvudinnehåll
Av

Om Frank Baudes utträde

Hej Robert Mathiasson, ordförande i Kommunistiska Partiet, stämmer det att Frank Baude har lämnat organisationen?


– Ja tyvärr så har Frank valt att avsluta sitt medlemskap. Det är mycket beklagligt. Frank har haft en avgörande betydelse för vårt parti genom historien. Men vi är en fri sammanslutning. Det står människor fritt att vara medlemmar eller att lämna. Frank har valt att lämna men att inte göra det offentligt, vilket vi respekterar. Det hela är en sak mellan honom och vår avdelning i Göteborg som han tillhörde.

• Det är hård politisk kritik som Frank Baude för fram i det brev som nu cirkulerar i media och på nätet. Vad säger du om den?
– Jag vill inte gå in på detaljerna, men som helhet känner jag inte alls igen det parti som beskrivs i brevet. Kommunistiska Partiet är och förbli ett revolutionärt arbetarparti. Vårt parti består av en majoritet LO-arbetare, både i partistyrelse och i partiet som helhet.

– Vi är fast förankrade i den kommunistiska arbetarrörelsens tradition, vilket är solklart i det nya partiprogram som antogs på kongressen i januari. Vi står för samma raka vänsterpolitik som vi r-are alltid har stått för. Men vi är samtidigt ett parti för 2000-talet, vi växer och försöker att hitta vägar för att bygga upp en revolutionär vänster i Sverige.

• Så Kommunistiska Partiet håller inte på att dö ut, som en del spekulerar om i media?
– Absolut inte. Vår kongress i januari var den största på länge och präglades av entusiasm och framtidstro. Vi har genomfört en föryngring i partiet och i höstens val kandiderar vi i dubbelt så många kommunalval som för några val sedan, från Robertsfors i norr till Trelleborg i söder.

– De senaste veckorna har jag varit runt på möten i stora delar av i landet – jag har talat på fackföreningsmöten, socialistiska forum och egna möten – och det är uppenbart att det finns ett växande intresse för en revolutionär arbetarpolitik, många människor är oerhört trötta på det nyliberala överklassfjäsk som dominerar i riksdagspartierna.