Hoppa till huvudinnehåll
Av

Kommunistiska Partiet i Gislaved: ”Nog spelar vi roll”

Gislaveds kommun är en av tre orter där Kommunistiska Partiet sitter representerade i kommunfullmäktige. Proletären har åkt till den småländska orten, som tidigare var känd för sin däckfabrik, för att ta reda på vad det betyder för kommunens invånare att det sitter kommunister i fullmäktige. Möt fem kandidater för Kommunistiska Partiet som berättar om det politiska arbetet i en avfolkningskommun.


– En liten spark i arselet på de styrande borgarna i Gislaved, så att de måste tänka flera gånger innan de agerar. Vi kommunister kommer med förslag som är motvalls.

Så beskriver Kerstin Elg Kommunistiska Partiets roll i kommunpolitiken. Hon är industriarbetare och anser tveklöst att Kommunisternas agerande i kommunpolitiken har betydelse för Gislaveds arbetarbefolkning. Själv jobbar hon sedan tolv år på en fabrik i närbelägna Anderstorp, där hon ensam sköter en lackeringslinje för fanerade trägolv.

Dessförinnan var Kerstin Elg däckbyggare på det som då var bygdens stolthet, Gislaveds däckfabrik, under många år ägd av Kooperativa Förbundet. Det sossestyrda KF sålde 1992 fabriken till tyskägda Continental som tio år senare på typiskt kapitalistiskt manér lade ner den välfungerande tidigare konkurrenten.

– Det var då jag gick med i Kommunistiska Partiet. Det var kommunisterna på Conti som var drivande i motståndet mot nedläggningen. Något annat arbetarparti finns ju inte. Mina föräldrar var socialdemokrater tills de dog. Sossarna var tuffare då, men numera finns det ingen socialistiskt tänkande varken hos S eller V.

Det är semestertider när vi tittar in hos Kerstin Elg och fritiden används till underhållsarbete på familjens lilla hus i ett typiskt arbetarkvarter i ortens utkant. Hon är också kandidat för Kommunisterna i valet till Gislaveds kommunfullmäktige där Kommunistiska Partiet i dagsläget har två mandat.

Som femte namn på valsedeln kan Kerstin Elg själv knappast räkna med att komma in fullmäktige. Men det viktigaste är att ett antal partikamrater även kommande mandatperiod kan föra in arbetarfrågorna i den beslutande församlingen i Gislaved.

– Den viktigaste frågan i Gislaved är ungdomsarbetslösheten. Jag inbillar mig att nedläggningen av däckfabriken har varit avgörande för dagens situation där det knappast längre finns några arbeten för den som inte studerar.

Kerstin Elg är klar över att frågan om att sätta ungdomar och arbetslösa i jobb inte kan lösas Gislaveds kommunfullmäktige. Men hon påpekar att en röst på Kommunistiska Partiet är en röst mot arbetslösheten.

– Klart att kommunen skulle anställa ungdomar till riktiga löner istället för de lärlingslöner som borgarna vill driva igenom. Men ett verkligt slag mot arbetslösheten vore att lagstifta om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för alla anställda. Det skulle vara fantastiskt! För de arbetslösa som får jobb, liksom och för alla oss som arbetar långa dagar och kommer hem trötta.

– När vi arbetare på Continental demonstrerade mot nedläggningen var det ett bra stöd att Kommunisterna drev samma fråga i kommunfullmäktige. På samma sätt är det viktigt att kampen för arbete åt alla drivs såväl på arbetsplatser, gator och torg som i de kommunala församlingarna.

Det är svensk högsommar men varmt som i Sydeuropa när vi någon timme tidigare kör mot den gamla industriorten Gislaved, där Kommunistiska Partiet har varit representerat i fullmäktige sedan 1982. Skogen står tät och skuggande mil efter mil. Men då och då, när bilen susar förbi en sjö eller några åkerlappar, slår de stekheta solstrålarna mot oss och i solljuset skymtar vi gårdar, de flesta synbart obrukade.

En vittnesbörd om att vi nått småländska avfolkningsbygder. Sedan nedläggningen av däckfabriken har Gislaveds befolkning minskat.

I det sommarvarma Gislaved förstärks intrycket. Från den närmast folktomma huvudgatan ser vi i fjärran Continentals nedlagda däckfabrik där skylten Weland på taket vittnar om att lokalerna numera är omvandlade till företagshotell. Där förr 800 personer arbetade jobbar idag cirka 200.

Vi svänger ner mot den första gummifabriken anlagd redan 1895 vid vattenfallen i Nissan där vi stämt möte med Curt Vang, fullmäktigeledamot och Kommunistiska Partiets förstanamn i Gislaveds kommunval.

Först en promenad kring den gamla fabrikens tunga röda tegelväggar. Det är tyst, semestertyst. Tystnaden bryts bara av ett stilla porlande från det vatten som en gång avgjorde varför fabriken byggdes just här. Den första frågan till Curt Vang känns självklar.

• Det Gislaved vi möter tycks vara sömnigt och tystnaden här känns nästan bedövande. Hur är det i kommunpolitiken där du har suttit i kommunfullmäktige sedan 1982, först som suppleant och sedan 1991 som ordinarie. Vad har Kommunistiska Partiets lyckats åstadkomma under dessa år?
– Vi spelar en roll därför att vi agerar utifrån en ideologisk grund. Vi är klart ledande vad gäller att föra in politiskt infekterade frågor i fullmäktige. Utan Kommunisterna hade där inte funnits någon bredd från vänster till höger.

– Som när de styrande ville införa beställar- och utförarmodell så såg vi Kommunister till att de marknadsekonomiska krafterna aldrig fick fart. Ett annat exempel är det kommunala bostadsbolaget som inte vågat sig på några egentliga utförsäljningar, förutom några litet i periferin. Genom den ideologiska debatt som vi initierar väcks en oro hos borgarna för sociala försämringar.

• Du är känd som skicklig och tuff i debatterna.
– Jag anstränger mig och läser på. Det är viktigt att vara aktiv i fullmäktige. Vi är invalda av Gislaveds arbetarbefolkning för att vi ska föra fram en kommunistisk politik. Bara vetskapen hos våra motståndare att Kommunisterna kommer att torgföra en debatt gör att de blir mer återhållsamma. Så nog spelar det en roll för vanligt folk att Kommunistiska Partiet finns i kommunfullmäktige.

– Det vet Gislavedsborna och ett bra exempel är försämringar i äldreomsorgen som varit aktuella här. Den styrande koalitionen mellan borgarna och Miljöpartiet ville i höstas med stöd av sossarna halvera kommunens trygghets- och nattpatruller. Ett äldreboende i Anderstorp skulle också läggas ner. Då vände sig människor som arbetar där till mig och bad om stöd. De vet att Kommunisterna inte sviker.

Resultatet talar för sig själv. Curt Vangs och Kommunistiska Partiets engagemang ledde till att de styrande beslutade att dra tillbaka förslaget om halveringen av nattpatrullerna och nedläggning av äldreboendet.

– Men glöm inte att skriva att detta främst är de protesterande Kommunalarnas och pensionärsorganisationernas förtjänst. Det är allmänhetens engagemang och protester som är avgörande för hur väl Kommunisterna kan företräda folkliga krav i fullmäktige.

På torget framför kommunhuset är få människor i rörelse när vi parkerar för att träffa resterande tre av Kommunisternas fem toppkandidater i valet. Efter fotografering framför den byggnad där Kommunisterna rör om i den kommunpolitiska maktens traditionella samspel får vi över en kopp kaffe ett samtal kring Kommunisternas arbete i Gislaved.

Erik Anderson är andra namn på valsedeln, före detta däckarbetare och välbekant för Proletärens läsare som Kommunisternas internationella sekreterare åren 2002-2013. Men det är inte bara internationella frågor som engagerar Erik Anderson. I hela 32 år har varit ordinarie ledamot i Gislaveds Kommunfullmäktige och på senare år också representerat Kommunistiska Partiet i Kommunstyrelsen.

– Under alla dessa år har Kommunisterna varit en nagel i ögat på högern. Vi har avslöjat deras köp- och säljpolitik. Vi är absoluta motståndare till de styrande borgarpartiernas gullande med privata företag. Som när de skrev in i det strategiska styrdokumentet att Gislaved ska öka på Svenskt Näringslivs ranking över kommuner.

– Att Socialdemokraterna är med på detta är otroligt. Vi låter Gislaveds befolkning få veta att det är de kommuner som privatiserar sin verksamhet som stiger på den rankingen. Kommunistiska Partiet är känt i hela kommunen för vår principfasta arbetarpolitik i för vanligt folk avgörande frågor, stora som små.

Kent Heijel är verktygsarbetare, tredje namn på Kommunistiska Partiets lista i Gislaved. Hans erfarenhet från kommunpolitiken som partiets representant i bygg- och miljönämnden är ett gott exempel på hur Kommunisterna gör sin principfasta arbetarpolitik konkret.

– Det är kampen mot orättvisorna som är drivkraften i mitt politiska arbete. Kampen för att få leva i ett rättvist samhälle. Strandskyddet är en sådan fråga som vi Kommunister engagerat oss i. De fina strandlägena kring sjöar och vattendrag ska vara tillgängliga för alla inte reserveras för ett fåtal med pengar i fickan.

För att få företag att etablera sig i Gislaved vill de styrande i kommunen tumma på skyddet mot strandnära husbyggen. Det är regler om att stränderna ska vara tillgängliga för den breda allmänheten som varit lagstadgat sedan 1975.

Alla andra partier i Gislaved antog den så kallade LIS-planen som innebar uppluckring av strandskyddet. Bara Kommunistiska Partiet slår vakt om det generella strandskyddet, att byggnader inte får uppföras närmare än 100 meter från strandlinjen.

– Man ska inte kunna köpa sig till en rättighet på andras bekostnad, säger Kent Heijel. Kommunistiska Partiets politik är tydlig, i denna och andra frågor, därför att vi Kommunister är principfasta människor som fullföljer den politik vi lovat att stå för.

– En annan rättvisefråga är fördelningen av skatterna genom den kommunala skatteutjämningen. Småkommuner som Gislaved missgynnas när borgarna vill förändra systemet, säger Claes Arelid, fritidsledare och fjärde namn på valsedeln. Särskilt Centern talar om en levande landsbygd och så urholkar de våra möjligheter att skapa en bra miljö för ungdomen i Gislaved

Det kommunala skatteutjämningssystemet i Sverige infördes för att råda bot på de värsta obalanserna mellan rika och fattiga kommuner. Det är komplicerade regler men konkret så hade skatten i Gislaved varit fem kronor högre per intjänad hundralapp om inte systemet hade funnits. För normalinkomsttagaren med 200000 i årsinkomst motsvarar det en skattehöjning på 10000 kronor.

– Det här är en stor och viktig klassmässig fråga, inflikar Erik Anderson. Finansminister Anders Borg har förklarat borgaralliansens vilja att urholka skatteutjämningssystemet med att han vill skydda de moderatledda kommunerna i Stockholmsområdet som är deras väljarbas.

Claes Arelid tar sina egna barn som exempel för att visa varför Kommunisterna försvarar skatteutjämningen.

– Alla mina tre barn har gått på dagis och skola som betalats av skattebetalarna här i Gislaved. Men sedan har de flugit ut, inte bara från hemmet utan också från kommunen, precis som de flesta ungdomar i glesbygdskommuner landet runt. Att Stockholmskommunerna ska få hela deras skatter är inte rimligt.

Skolfrågor är viktiga för Kommunistiska Partiet och i sitt valmaterial lyfter partiavdelningen i Gislaved att friskolesystemet ska skrotas. Under innevarande mandatperiod ville fri-skolan Karl-Oskar etablera sig i kommunen med undervisning för 475 elever. Men det stupade på att den privata skolan inte kunde hyra lämpliga lokaler.

– Kommunisterna kräver kommunal vetorätt mot friskolor, förklarar Erik Anderson. Om Karl-Gustavs-skolan hade lyckats etablera sig så hade en kommunal skola tvingats stänga.

– Friskolor skapar kaos i kommunerna därför är Kommunistiska Partiets motstånd mot friskolor så viktigt. Opinionen är stark mot friskolor. Borgarpartierna är för av ideologiska skäl, men av praktiska skäl tvekar de.

En röd tråd under vår dag i Gislaved är hur Kommunisterna betonar de ideologiska och klassmässiga frågorna. Avfolkning och industrinedläggningar till trots så har Gislaveds en hög industrisysselsättning med traditioner i storindustrin. Kan det vara svaret på varför Kommunistiska Partiet är så etablerat i kommunpolitiken?

– Tveklöst är det så, säger Erik Anderson. De omgivande kommunerna är gröna eller blå och här i Gislaved styr borgaralliansen med stöd av Miljöpartiet.

– Kommunisternas förankring i industrin och vårt fasthållande vid klassfrågorna är den solida grunden i allt vårt politiska arbete. För detta är vi kända i hela kommunen.
Fakta

Kommunistiska Partiet i Gislaved: ”Nog spelar vi roll”

Kommunistiska Partiet i Gislaved
 • I valet 2010 fick Kommunistiska Partiet 2,56 procent av rösterna i Karlshamns kommun och 1 mandat.
I dessa kommuner kan du rösta på Kommunistiska Partiet:
 • Alingsås
 • Gislaved
 • Göteborg
 • Helsingborg
 • Jönköping
 • Karlshamn
 • Karlstad
 • Kristianstad
 • Ludvika
 • Lund
 • Lysekil
 • Malmö
 • Mölndal
 • Norrköping
 • Nybro
 • Robertsfors
 • Sandviken
 • Stockholm
 • Trelleborg
 • Uddevalla
 • Uppsala
 • Värnamo
 • Västerås
 • Växjö
 • Örebro
Samt i dessa län/landsting:
 • Skåne län
 • Stockholms län
Valinformation
 • Om inte tryckta valsedlar finns i din vallokal där Kommunistiska Partiet ställer upp går det bra att skriva "Kommunistiska Partiet" (var noga med stavning) på en blank valsedel.
 • Läs mer i papperstidningen och på Kommunistiska Partiets hemsida om valet 2014!
 • För att vara säker på att inte missa Kommunisternas valrapportering, ta en prenumeration på Proletären!