Hoppa till huvudinnehåll
Av

Tillsammans vänder vi baklängesrevolutionen

Kapitalet har gått på offensiven sedan 1980-talet. Det är dags att samlas för en motoffensiv. Här är kraven Kommunistiska Partiet driver i valet.


Trygga jobb istället för säkra vinster

Otryggheten breder ut sig på svenska arbetsplatser. Pressen på löner och anställningsförhållanden blir allt mer kännbar. För trygghet på jobben kräver Kommunistiska Partiet:

 • Förbjud bemanningsföretag.

 • Svenska kollektivavtal på alla arbetsplatser i Sverige – förbjud arbetskraftsimport.

 • Rätt till sammanhållen heltid i offentlig sektor.

 • Höjda arbetarlöner – mest till de som har minst.Människovärde istället för marknadsvärde

Sjuka människor är inga handelsvaror. Människors behov ska inte mätas i pengar och nyliberala budgetregler ska inte begränsa människors rätt till vård och omsorg. Skattepengar ska gå till gemensam välfärd och inte till att ge de rika möjlighet att köpa privat välfärd. För att garantera allas rätt till välfärd kräver Kommunistiska Partiet:

 • Kasta ut kapitalismen ur vård och omsorg – nej till privatiseringspolitiken.

 • Satsa på gemensam vård och omsorg – bryt med budgetslaveriet.

 • Bygg ut äldreomsorgen – rätten till värdig ålderdom ska inte göras beroende av människors plånbok.Sänkt arbetstid istället för hög arbetslöshet

De som har jobb tvingas jobba både hårdare och längre samtidigt som hundratusentals människor står utan jobb. Arbetslösa tvingas leva i fattigdom och utsättas för förnedrande Fas 3-åtgärder. Istället för dagens politik som går ut på att bekämpa de arbetslösa och sjuka kämpar Kommunistiska Partiet för:

 • Arbete åt alla – inför 6 timmars arbetsdag.

 • Höj sjuka och arbetslösas ersättning till 90 procent.Folkmakt istället för EU-styre

Det är 20 år sedan svenska folket lurades in i EU. Istället för arbete och välstånd som vi lovades har vi fått massarbetslöshet och växande klyftor. EU innebär lagstadgad högerpolitik och odemokratiskt expertvälde. Därför kämpar Kommunistiska Partiet för:

 • Sverige ut ur EU.

 • Bojkotta EU-beslut som strider mot svensk lag och svensk folkvilja.Fritt från sexism istället för frisläppta sexköpare

Kvinnor ska inte vara handelsvaror som män kan konsumera genom porr, sexistisk reklam eller prostitution. Samhället måste ingripa mot våldtäkter och annat våld mot kvinnor, både genom förebyggande insatser och genom stöd och skydd till utsatta kvinnor. Sverige måste införa samtyckeslagstiftning. I kampen mot sexism och våld mot kvinnor kräver Kommunistiska Partiet:

 • Befria det offentliga rummet från pornografi och sexistisk reklam.

 • Sätt dit sexköparna – ge polis och domstol resurser att bekämpa prostitutionen.

 • Ökat stöd till kvinnojourer och säkra boenden.Långsiktig skola istället för kortsiktig vinst

Den svenska skolan behöver tillräckliga resurser och långsiktig planering, inte kortsiktiga kapitalistiska skolföretag. Det behövs fler lärare och mindre barngrupper. Skolor med störst behov måste också ges mest resurser. Segregationen inom skolan måste brytas. Alla elever ska ges samma grundläggande kunskaper och kompetenser och friskolesystemet, skolpengen och det fria skolvalet måste avskaffas. Kommunistiska Partiet kräver:

 • Stoppa kapitalisternas härjningar i skolan.

 • Fler lärare och mindre klasser – barnens behov går före att hålla budget.

 • Satsa på den offentliga skolan – inga skattepengar till privata skolor.Välfärd åt alla istället för förmögenheter hos några

Vi accepterar inte att kommunerna används som verktyg för nedskärningspolitiken. Om det saknas pengar i kommuner, så är lösningen att ta pengar där de finns, inte att tumma på medborgarnas välfärd.
Riksdagsbeslut som påverkar kommunernas ekonomi negativt, såsom LSS-reformen, skall betalas av staten. Dessutom måste det kommunala skatteutjämningssystemet förstärkas, så att utsatta kommuner får mer. För att ta pengarna där de finns kräver Kommunistiska Partiet:

 • Riv upp skattesänkningarna för de rika.

 • Höj skatten på vinster, kapital, förmögenheter och höga inkomster.

 • Avskaffa rut- och rot-avdragen – stoppa bidragen till överklassen.Bra pensioner istället för rika spekulanter

Alla människor har rätt att gå i pension med hälsa och livsglädje i behåll. Den ständigt ökade produktiviteten i Sverige gör det möjligt med bra pensioner åt alla. För trygghet efter avklarat arbetsliv kräver Kommunistiska Partiet:

 • Nej till höjd pensionsålder.

 • Avskaffa pensionsbromsen.

 • Gör om pensionssystemet – använd pensionspengarna till samhällsnyttig verksamhet istället för till spekulation.Allas rätt till bostad istället för bostadsrätter åt några

Resultatet av en bostadspolitik som lämnats åt den fria marknaden är att 300000 unga saknar bostad. Samtidigt går tusentals byggnadsarbetare utan jobb.
De få bostäder som byggs är dyra bostadsrätter och lyxiga hyresrätter i attraktiva lägen. I städernas ytterområden tillåts lägenheterna förfalla och underhållet är eftersatt. I kampen för ett tryggt och bra boende åt alla kräver Kommunistiska Partiet:
Stat och kommun ska ta det fulla ansvaret för bostadsbyggandet.

 • Bygg bort bostadsbristen – bygg bra och billiga hyresrätter.

 • Bryt segregationen – satsa på förorterna.

 • Stoppa all utförsäljning av offentligt ägda bostäder.Systemskifte istället för klimatförändring

I jakt på högsta möjliga vinst läggs tillverkning ner i Sverige. Istället transporteras varor kors och tvärs över världen. Det som blir vinst i de enskilda företagens kassaböcker blir en enorm förlust för samhället och mänskligheten. Som en del av en röd klimatpolitik kräver Kommunistiska Partiet:

 • Ställ krav på företagen – straffa miljöbovarna.

 • Förbjud företagens nedläggning av samhällsnyttig verksamhet.

 • Befria järnvägen från marknaden – utbyggd och förstatligad spårtrafik.

 • Bygg ut kollektivtrafiken och sänk taxorna – riv upp kollektivtrafikslagen.Alliansfrihet istället för Natosamarbete

Sveriges samarbete med den USA-ledda krigsalliansen Nato fördjupas allt mer. Nato övar på svensk mark, och svenska soldater och stridsplan deltar i krig och ockupationer världen över. I kampen för svensk alliansfrihet och för en fredligare värld kräver Kommunistiska Partiet:

 • Bryt allt samarbete med Nato.

 • Förbjud svensk vapenexport.

 • Bojkotta ockupationsmakten Israel.Företrädare istället för förrädare

Att lova en sak för att vinna röster och svika när rösterna är räknade är att förråda. För att företräda någon måste man leva under samma villkor. Den som lever som en borgare kommer förr eller senare att börja tänka som en borgare.

 • Sänk politikerlönerna – folkvalda ska leva under samma förutsättningar som de som valt dem.

 • Bryt banden mellan den politiska och ekonomiska eliten.

Fakta

Tillsammans vänder vi baklängesrevolutionen