Hoppa till huvudinnehåll
Av
Gymnasielärare

”Ni bidrar redan mer än genomsnittsmedlemmen”

USA skulle välkomna Sverige in i Nato men behöver inte knacka på dörren för att be om ett svenskt medlemskap. Sverige bidrar redan mer än genomsnittsmedlemmen.


– Sverige spelar en stor roll inom den transatlantiska gemenskapen, säger Damon Wilson när han talar på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Ni betyder mycket som medlemmar i EU, i frågor om IT-säkerhet och i arbetet österut. Ni är viktiga inom Natos partnerskap.

Damon Wilson är en högt uppsatt byråkrat inom det säkerhetspolitiska etablissemanget i Washington. Efter några år på ambassaden i Bagdad har han haft flera viktiga poster inom Nato och USA:s Nationella säkerhetsråd. Nu sitter han i ledningen för Atlantiska Rådet.

– Jag skulle välkomna ett svenskt medlemskap, fortsätter han sin föreläsning. Men Nato knackar inte på dörren. I första hand är det ert eget beslut. Ni måste vilja själva. Alliansen bygger på en kärna av solidaritet, utan någon asterisk. Vi vill ha hängivna medlemmar.

Damon Wilson poängterar uppskattande att Sverige redan idag bidrar mer till Nato än genomsnittsmedlemmen. Likväl deltar inte Sverige i det direkta beslutfattandet eller i den konkreta militära planeringen.

– Sverige, Danmark och Finland var de som övertygade USA om att dra in de baltiska staterna i Nato, berömmer han. Det ska ni vara stolta över. Med insatserna på Balkan, i Afghanistan och Libyen har Sverige visat att ni ligger i framkant inom partnerskapet.

Ett utvidgat partnerskap, ej begränsat av ”rigid geografi”, är en av hörnstenarna i USA:s och Natos framtidstrategi för att på sikt bemöta globala utmanare som Kina och Indien. Insatser ska kunna utföras överallt på jorden. Gärna med partners utanför Europa och USA.

– Vi vill använda Nato som en kärna för större tillfälliga koalitioner och operationer, förklarar Damon Wilson. Vare sig USA eller Nato kommer att agera ensamma. Vår bas är den transatlantiska gemenskapen men vi går mot en mer komplex värld med nya partners.

Förutom utvidgat partnerskap flaggar Damon Wilson för ett nytt frihandelsavtal mellan Europa och USA som ytterligare ett sätt att stärka banden över Atlanten. Här har USA uttalade förhoppningar om att Sverige ska spela en pådrivande roll inom EU.

– Frihandelsavtalet och partnerskapsstrategin är det tvillingankare som ger makt och mening åt Washingtons åtaganden gentemot Europa, resonerar han. De ger oss möjlighet att sätta villkoren och förutsättningarna för den värld vi är på väg emot 2030.

Damon Wilsons framträdande understryker vikten att gå mot såväl Natomedlemskap och fördjupat samarbete som ett påtänkt frihandelsavtal. Allt ingår i en större plan för att bevara och stärka USA:s supermaktsroll.