Hoppa till huvudinnehåll
Av

Sverige allt närmare krigsalliansen

Medlemskapet i EU har successivt fört Sverige närmare Nato genom medverkan i olika militära samarbeten, som Partnerskap för fred (PFP). Svenska soldater har deltagit eller deltar i Natokrig på Balkan, i Libyen och i Afghanistan.


Sveriges Nato-anpassning går snabbt. Vapenutrustning standardiseras, kommandospråk har blivit engelska, luftövervakningssystem integreras. Alla Jas-plan är idag modifierade för att fungera mot Natos radiosystem. Svenska Jas-piloter kan stridsledas från Natobaser och kommunicera med alla flygande enheter och flygbaser i Natoländer.

Nya generationens Jas-plan (Gripen NG, eller Super-Jas som den kallas) kommer att bli helt anpassad efter den Nato-standard som är integrerad den amerikanska krigsmakten.

I nästa steg kommer både marina enheter och arméförband att bli lika beroende av Natostandard som det svenska stridsflyget. Men redan idag är stora delar av de svenska stridskrafterna så sammanflätade med Nato och USA att de i väsentliga delar inte längre kan användas bara på egen hand.

Stora militära Natoövningar genomförs varje år i på svenskt territorium. Sedan länge deltar Sverige även i alla Natos överläggningar, seminarier och analyser, precis som övriga Nato-länder.

Och det är inte bara vapenarsenalen som har Natoanpassats. Alla högre svenska officerare har efter 2002 en Natoutbildning. Många har redan en erfarenhet av att arbeta för Natos räkning i högkvarteret i Bryssel.

Sverige har även höga militärer i US Central Command (Centcom) som är USA:s kommandostab för att försvara dess intressen i framför allt Mellanöstern.

Dessutom deltar Sverige i den årliga stridsflygningsövningen Red Flag i Nevadaöknen i USA. Till bilden hör också att den svenska vapenindustrin numera till stor del ägs av företag i Natoländer.

Men den svenska Natoanpassningen räcker inte. Därför har regeringen anmält intresse för att delta med förband i Natos snabbinsatsstyrka (NRF), som består av 13.000 kommandosoldater som med kort varsel ska kunna sättas in över hela världen.

Sveriges överbefälhavare (ÖB) Sverker Göranson skruvar upp läget med uttalanden som att Sverige bara kan försvara sig på ett enda område i en vecka. Varpå anhängare får det till att nu är det dags att gå med i Nato. Samtidigt stämmer tidigare negativa kristdemokrater in i kören.

I och med Natoanpassningen har två hundra år av fred brutits. Nu deltar Sverige under ledning av Nato/USA i en militär, ekonomisk och ideologisk kampanj över praktisk taget hela världen. Men än har inte svenska folket fått säga sitt om krigsalliansen Nato.
Fakta

Sverige allt närmare krigsalliansen

Motstånd mot Nato
  • Svenska folkets inställning till Nato-medlemskap har under de senaste tjugo åren varit mycket stabilt. Närmare hälften vill inte att Sverige ska söka medlemskap.
  • I snart 20 år har SOM-institutet studerat svenska folkets inställning till Nato-medlemskap. Under den tiden har andelen som inte vill att Sverige går med i Nato pendlat mellan 41 till 49 procent. Motsvarande siffror för Natoanhängarna är som lägst 15 procent och som mest 24 procent.
  • Orsaken till den stora övervikten för Natomotståndarna är bland annat den militära alliansfriheten och neutralitetspolitiken, att vi haft 200 år av fred och att anhängarna inte har kunnat förklara hur en militärallians kan stärka Sveriges säkerhet.
  • Enligt den senaste SOM-undersökningen från 2012 är 45 procent mot ett medlemskap i Nato och 17 procent för.
  • Motsvarande siffror för 2011 är 44 procent mot och 19 procent för.
  • Motståndet mot svenskt medlemskap i Nato är med andra ord oförändrat starkt. Detta trots en alltmer påträngande liten grupp Natoanhängare.