Hoppa till huvudinnehåll
Av

Sverige värd för stor Natoövning

Dagen efter att Barack Obama lämnat Sverige inleds den stora Natoövningen Northern Coasts i södra och mellersta Östersjön. Totalt deltar ett fyrtiotal stridsfartyg, tio helikoptrar och fler än 2.500 soldater och sjömän från femton olika nationer.


Internationella krigsövningar på svenskt territorium är numera vanliga. På den svenska försvarsmaktens egen hemsida finns sådana övningar med som ska simulera skarpt läge, till exempel Nordic Air Meet, Cold Response, Baltops och Loyal Arrow med hangarfartyg i Bottenviken och utländska stridsflygplan stridsberedda i Vidselområdet.

Nu är det dags för Sverige att också stå värd för Northern Coasts som är en stor årlig internationell marinövning som leds av Nato-landet Tyskland. I år deltar förutom marinen även armén och flygvapnet. Föresatsen är att öva stridsteknik inför en FN-sanktionerad krishanteringsuppgift.

Scenariot för krigsövningen beskrivs av Sveriges Försvarsmakt som en inbördes-konflikt i det fiktiva landet Bogaland där deltagande stater ska ingripa för att ”framtvinga fred”.

Totalt deltar 15 länder i Northern Coasts, 12 Natoländer samt Sverige, Finland och Österrike som är medlemar i Partnerskap för fred, PFF.

Övningsområdet omfattar danska områden vid Bornholm, Hanöbukten och upp till Södra Stockholms skärgård med centrum i Gotska sjön. När det gäller flygövningar berörs sydöstra Götaland och östra Svealand.

Första delen av övningen genomförs sydost om Blekinge, och den andra i Gotska sjön mellan Gotland och Stockholms skärgård. Visby och Gotland har en nyckelroll, enligt Försvarsmaktens övningsbeskrivning.

Under fjorton dagar, med start från den 6 september, blir Östersjön en krigszon för imperialismen, där deltagarna ska ingripa för att framtvinga fred i Bogaland.

Svenska försvaret, som haft till uppgift att värna Sveriges oberoende och territorium, har ställts om till att delta i aggressiva krigsinsatser ledda av Nato. Här ingår även att planera krigsövningar som Northern Coasts. Det är varken första eller sista gången.
Fakta

Sverige värd för stor Natoövning

Northern Coasts
  • Följande femton länder deltar i Northern Coasts 2013: Tyskland, Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Storbritannien, Österrike, USA, Kanada, Belgien