Hoppa till huvudinnehåll

Kommunisterna stoppas från att hyra lokal – passar inte Borås stads värdegrund

Borås Stad vill förbjuda Kommunistiska Partiet från att hyra kommunens lokaler. Enligt kommunens egens utredning är partiet att anse som våldsbejakande extremister.


LÄS MER: Kommunisternas ordförande om Borås stads beslut: "Inskränker mötesfriheten"

Borås Stad har beslutat att inte hyra ut lokaler till Kommunistiska Partiet. Fritids- och folkhälsonämnden, som fattat beslutet, hänvisar till Borås stads avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som menar att Kommunistiska Partiet ”faller under begreppet våldsbejakande extremism”.

Det var när Kommunistiska Partiets avdelning i staden ville hyra lokal för ett offentligt möte om ekonomi som de oväntat fick nej. Detta trots att de tidigare hyrt lokaler av kommunen utan problem.

Proletären ringer upp Tommy Jingfors, chef på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, som fattat beslutet. Han medger att det kan uppfattas som odemokratiskt att hindra ett enskilt parti att hyra lokaler på samma villkor som andra partier.

– Jo, absolut, det här är inga lätta frågor. Det här är väldigt ovanligt det vi gör nu, säger han och berättar att beslutet är taget med stöd av Centrum för kunskap och säkerhet, en avdelning i Borås stad som jobbar med att motverka kriminalitet, men också våldsbejakande extremism.

– Det är ett uppdrag vi har från kommunfullmäktige.

Enligt Tommy Jingfors är det inte Kommunistiska Partiets verksamhet som är våldsbejakande, utan innehållet i partiprogrammet som inte stämmer överens med Borås stads ”värdegrund”. Tommy Jingfors hänvisar till avsnitt i Kommunistiska Partiets partiprogram om den marxistiska synen på staten och revolutionen.

– Att det ska föras en kamp i öppen strid mot rådande lagar och regler och att krossa den borgerliga staten och ersätta den med en egen statsmakt. Hur mycket demokrati är det i detta?

Chefen för Centrum för kunskap och säkerhet, Peder Englund, går ett steg längre. Han jämför i en intervju med Borås Tidning Kommunistiska Partiet med nazister.

– Extremistgrupper använder olika metoder. Nordiska motståndsrörelsen använder hot och våld, kommunisterna bedriver subversiv verksamhet, säger han och förklarar att Kommunistiska Partiet vill ”splittra fackföreningar och underblåsa konflikter för att skapa splittring i arbetarorganisationer”.

När Proletären ringer upp Peder Englund har han först inte tid att prata. När vi dagen efter ringer på avtalad tid vill han inte längre ställa upp på någon intervju.

– Du, jag är inte beredd på att ställa upp på någon intervju i den här frågan.

• Varför inte det?
– För att den informationen och motiveringen vi har haft framgår i besluten.

• Men jag har frågor om det du säger i Borås Tidning…
– Jag har inga kommentarer.

• … och att du jämför ett parti som bedriver folkbildningsarbete i Borås med Nordiska Motståndsrörelsen?
– Nej, jag vill inte kommentera det för er, säger han och avslutar samtalet.

Enligt Centrum för säkerhet och kunskap är det Kommunistiska Partiets åsikter som är ”våldsbejakande”. Men den Nationella samordnaren mot extremism, och dess efterföljare Centrum mot våldsbejakande extremism, definierar ”våldsbejakande” som ”handlingar så som att stödja, uppmana eller delta i ideologiskt motiverade våldshandlingar för att främja en sak.”

Vi vänder oss åter igen till Tommy Jingfors. Han medger att det inte finns något som tyder på att medlemmar i Kommunistiska Partiet skulle begå våldshandlingar.

– Nej, men det är en principiell fråga. Det stämmer inte med den värdegrund som Borås stad har.

Enligt Tommy Jingfors spelar det ingen roll vad verksamheten går ut på – det är åsikterna som är problemet.

– Det kan vara hur trevliga människor som helst i Kommunistiska Partiet och det vet jag ju att det är. Det är väldigt trevliga och käcka människor. Men de har ju ändå ställt sig bakom partiprogrammet.

• Är det verkligen er uppgift att granska en organisations åsikter? Är det inte verksamheten ni ska se på?
– Det gör vi i 99,9 procent av fallen. Vi går ju inte in och tittar på vad någon som vill hyra en lokal står för. Men i det här fallet så blev det så tydligt.

• Men varför har ni valt att just vid detta tillfälle undersöka Kommunistiska Partiet?
– Vi har fått det som en konkret fråga. När frågan ställs på sin spets måste vi titta på det och CKS har kommit med rekommendationer till oss.

• Det finns ju andra partier i Borås kommunfullmäktige som inte heller är pacifister och som till exempel röstat för ett svenskt deltagande i anfallet mot Libyen 2011. Får dessa partier hyra lokal?
– Om inte värdegrunden och det man står för stämmer överens med Borås stads riktlinjer så är det samma sak oavsett vem man är. Det är vad som står i partiprogrammet vi skärskådar.

Vilken är då Borås Stads värdegrund? Tommy Jingfors hänvisar till dokumentet ”Borås 2025 – vision och strategi”, antagen av Borås kommunfullmäktige 2012. I dokumentets inledande rader läser vi:

”I Borås står möten mellan människor i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor.”
Särskilt mycket mer om värderingar går inte att finna. Dokumentet handlar främst om handel, företagande, entreprenörskap och ”individens kraft”.

Den ansvariga nämnden för beslutet är Fritids- och folkhälsonämnden. Proletären har upprepade gånger sökt ordföranden i nämnden, vänsterpartisten Ida Legnemark, för en kommentar – men utan framgång. I en intervju med Borås Tidning har hon dock inga anmärkningar på beslutet, som hon menar ska fattas på tjänstemannanivå. Inte heller tycker hon att frågan är kontroversiell.

– I nuläget är detta ingen politisk fråga. Det skulle vara olyckligt om det blev det – då skulle vi få hantera väldigt många praktiska frågor och inte ägna oss åt de mer strategiska frågorna som är nämndens uppgift.