Hoppa till huvudinnehåll
Av

Naturområdet hotas av Muminkapitalister

I Karlstad har kommunledningen i samarbete med det finska företaget Muminvärlden planer på att exploatera Skutberget, ett av kommunens mest natursköna och välbesökta områden.


Skutberget ligger ett par kilometer från centrala Karlstad används av kommuninvånare, boende på den närbelägna campingen och turister som vill njuta av vyerna över Vänern. Allt detta utan entrékostnad.

Detta vill dock Muminvärlden och kommunstyrelsen med moderaten Per-Samuel Nisser i spetsen ändra på. Denna allians mellan politiker och utländskt näringsliv vill bygga ett nöjesfält likt den Muminvärld som finns i Nådendal, Finland, där en endagsentré kostar 284 kronor per person.

Enligt kommunens egen Facebooksida så kommer Muminvärlden stå för investeringskostnaden på 200 miljoner kronor och de kostnader som hör nöjesparken till, medan kommunen kommer att stå för infrastruktur, vatten och avlopp.

Kommunens skattebetalare ska alltså bidra till att ett utländskt företag etablerar sig på ett välbesökt rekreationsområde och sedan tar betalt av invånarna för entrén till området.

Det är inte känt hur mycket Muminvärlden kommer betala för marken som de vill exploatera. Men på kommunfullmäktige-mötet den 18 maj meddelade Per-Samuel Nisser att Muminvärlden kommer att arrendera marken av kommunen.

Enligt SCB lägger de svenska hushållen 12 procent av sina inkomster på nöjen och rekreation. För Muminvärlden är Skutberget ett outnyttjat område att göra vinst på, samtidigt som kommunstyrelsen vill visa sig företagarvänlig för att kunna locka fler intressenter till Karlstad.

Under kommunfullmäktigemötet framhöll socialdemokraten Linda Larsson hur viktigt det är att satsa på de företag som vill etablera sig i Karlstad.

Samarbetet med Muminvärlden motiverar hon med att det kommer att gynna turistnäringen och att parken ger 150-300 arbetstillfällen under sommarmånaderna. Enligt Linda Larsson en ypperlig chans att minska ungdomsarbetslösheten. Vad ungdomarna ska göra under de månader då parken är stängd framgick inte.

Kommunfullmäktiges uppdrag verkar vara, om man lyssnar på Moderaterna och Socialdemokraterna, att skapa de bästa förutsättningarna för företag att etablera sig i Karlstad, inte att lyssna till medborgarnas åsikter om sitt närområde.

De enda partierna i Karlstad som vänt sig mot etableringen av Muminvärlden på just Skutberget är Kommunistiska partiet och Vänsterpartiet. Vänsterpartiet framhöll under kommunfullmäktigemötet att Skutberget är medborgarnas och att etableringen av en temapark varken uppmanar till motion eller rekreation.

Exploateringen av Skutberget har väckt stor debatt på papperstidningarnas insändarsidor och i Facebookgrupper som ”Värna Skutbergets friluftsområde”. Det folkliga motstånd-et är tydligt.

Kommunistiska Partiet i Karlstad deltar i debatten och menar att kommunledningen borde lyssna på folket.

– Jag skulle säga att kommunledningen agerar nonchalant och maktfullkomligt. De ska veta hut och förstå att de är satta där de sitter enbart för att representera medborgarnas vilja, säger Anders Wiklund från Kommunistiska Partiet i Karlstad.

– När de inte vill lyssna är det upp till oss att föra så pass mycket oväsen så att de inte längre kan ignorera vår röst. Om ett år är det val igen, den här soppan visar varför det behövs kommunister i fullmäktige.

Anders Wiklund resonerar vidare om Kommunisternas syn på Skutberget som rekreationsområde för Karlstadsborna:

– Vi är för att Skutberget i nuvarande form ska rustas upp och stärkas som rekreationsområde, för alla som bor i kommunen och även utanför. Skutberget är just tack vare dess oexploaterade och sköna natur ett uppskattat turistmål. De enda som skulle tjäna på att exploatera Skutberget är kapitalisterna bakom Muminvärlden.

– Många Karlstadbor inklusive jag själv har fina barndomsminnen från Skutberget, något jag skulle vilja föra vidare nu när jag och min hustru väntar vårt första barn. Muminvärlden skulle för alltid förstöra den möjligheten.

– Muminvärlden i Nådendal har ett inträde på 1100-1200 kronor för en familj, det lär bli något liknande i Karlstad. Det är mycket pengar för en vanlig arbetarfamilj.

Karl Engqvist