Hoppa till huvudinnehåll
Av

Regeringen vek sig för Wallenberg

Den moderatstyrda regeringen ville stoppa Sveriges deltagande i bygget av en vapenfabrik i diktaturens Saudiarabien. Men efter påtryckningar av Marcus Wallenberg vek sig regeringen och fortsatte driva på projektet. Det avslöjar en ny bok om den så kallade Saudiaffären.


I mars 2012 avslöjade SR Ekot att Sverige i hemlighet hjälpte diktaturen Saudiarabien med planeringen av en avancerad vapenfabrik. Saudiarabien har varit och är en stor kund av svenska vapen, men detta var något nytt och utöver allt tidigare när det gäller svenska vapenaffärer med utlandet.

Överenskommelsen var en del i en större vapenaffär som sedan blev en politisk skandal när Ekot avslöjade samarbetet med diktaturen, där bland annat Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) startat bulvanföretaget SSTI för att hålla kontakterna med Saudiarabien.

Men dessförinnan hade regeringen fått kalla fötter och ville lägga ner det hemliga projektet. Vilket retade de ansvariga för projektet i Saudiarabien.

Under våren 2008 skrev den saudiske prinsen Khaled bin Sultan ett brev till förre försvarsministern Sten Tolgfors (M) där han framförde att det var mycket viktig att vapensamarbetet fortsätter som planerat.

Vid samma tid reagerade också vapenföretaget Saabs styrelseordförande Marcus Wallenberg surt och skickade ett brev till Tolgfors som inleds med ”Bäste Sten”:

”Mitt intryck är att det är av största vikt att denna fråga löses snabbt och ett på för alla parter tillfredsställande sätt annars finns det tyvärr risk att ett antal andra samarbetsområden inte minst ERIEYE kan hamna i farozonen”.

Erieye är en flygburen militär spaningsradar som utvecklats och tillverkas av Saab Electronic Defence Systems. Det har sålt till Saudiarabien för 4,5 miljarder kronor.

Marcus Wallenberg skriver att det är viktigt att frågan löstes snabbt, om inte finns det risk att ett antal andra affärer kan hamna i farozonen. Han nämner att han känner ”prins Khaled rätt väl” och att denne förklarat att om Sverige drar sig ur vapensamarbetet så kan reaktionen bli ”forget the swedes”.

Uppgifterna framkommer i den nya boken ”Saudiaffären” som är skriven av Ekot- journalisterna Bo-Göran Bodin och Daniel Öhman.

Enligt författarna ska regeringskansliet ha blivit skärrande av brevet från Wallenberg, eftersom Saudiarabien är Sveriges viktigaste handelspartner i Mellanöstern, inte minst är det gäller vapenhandel.

Efter påtryckningar ändrade sig regeringen och återupptog samarbetet. UD ska ha varit drivande i frågan och särskilt en av Carl Bildts närmaste män, kabinettssekreterare Fredrik Belfrage.

Agerandet visar att det i praktiken inte finns några hinder att sälja vapen eller ingå vapensamarbete med diktaturstater, trots allt tal om ett rigoröst regelverk.

Vapenexportlagen är ingen lag. I stället är det regeringen som beslutar vilka vapenaffärer som kan genomföras eller inte. Men i Saudiaffären har avsaknaden av den demokratiska processen tagit ytterligare ett steg mot envälde när industrins företrädare tillåts styra skeendet.
Fakta

Regeringen vek sig för Wallenberg

Ekots avslöjande
  • Ekot avslöjade 2012 att FOI samarbete med Saudiarabien byggde en vapenfabrik i landet för att renovera robotar av typen ”Bill 2” som köpts från Saab Bofors Dynamics.
  • Avslöjandet ledde till att försvarsminister Sten Tolgfors avgick.
Socialdemokratiska regeringens avtal
  • Det var den socialdemokratiska regeringen som 2005 slöt ett avtal med Saudiarabien om att bygga envapenfabrik landet, i en motprestation för saudiska vapenbeställningar från Sverige, bland annat radarsystemet Erieye.
Påtryckningar med resultat
  • Den nya alliansregeringen ville 2006 skjuta upp beslutet. Då ingrep Marcus Wallenberg, finansman och Saabs styrelseordförande, och prins Khaled bin Sultan, Saudiarabiens vice försvarsminister. De skickade brev till försvarsminister Sten Tolgfors.
  • Påtryckningarna gav resultat. Projektet fortsatte genom att FOI bildade bulvanföretaget SSTI, med pengar från Must, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.
  • FOI och bulvanföretaget SSTI skulle hålla i kontakterna med Saudiarabien för att regeringen blev inblandad.