Hoppa till huvudinnehåll
Av
Gymnasielärare

SD vill förbjuda henne att rösta och kandidera

Sverigedemokraterna vill förbjuda en halv miljon svenskar att rösta och kandidera i kommunala val. Samtidigt ställer de ännu högre krav på svenskt medborgarskap.


– Sparka ut borgarna! Skrota Lagen om valfrihet, LOV, inom äldreomsorgen! Orden studsar mellan betongväggarna då undersköterskan Anita Salvén håller torgmöte i Stockholms sydvästra förorter.

Den uppkäftiga gatuagitatorn toppar Kommunistiska Partiets valsedel till Stockholms stadshus. Men om Sverigedemokraterna fick som de ville skulle hon vare sig få rösta eller kandidera i kommunvalet.

Sverigedemokraterna vill nämligen beröva invandrarna den kommunala rösträtten. På partiets hemsida står det klart och tydligt att ”endast svenska medborgare ska ha rösträtt i allmänna val”. Flera av partiets riksdagsledamöter har lagt motioner med liknande innehåll.

– Om Sverigedemokraterna kommer till makten är det ute med oss alla, säger Anita Salvén till Proletären. Jag har svenska som modersmål och har bott och arbetat här i flera decennier. Jag är född i Finland men har inte ens tänkt på att skaffa svenskt medborgarskap.

Alla som har fyllt 18 år, bott och varit skrivna i Sverige de tre senaste åren har idag rätt att rösta och kandidera i kommun- och landstingsval. Rätten omfattar även regionval. Så har det varit sedan 1970-talet. Några särskilda krav på svenskt medborgarskap finns inte.

Detta vill Sverigedemokraterna ändra på. De vill ta ifrån en stor grupp människor deras mest elementära politiska rättigheter. I årets val har 445252 personer kommunal rösträtt utan att vara svenska medborgare. Det är nästan sex procent av alla röstberättigade.

Enligt nu gällande regler är svenskt medborgarskap ett krav för att få rösta och kandidera i riksdagsval. I allmänhet gäller att den som varit bosatt i Sverige i fem år kan ansöka om medborgarskap. Tiden kan förkortas med något år för den som är statslös eller sambo.

Inte nog med att Sverigedemokraterna vill utsträcka medborgarskapskravet till att även gälla kommunala val. Partiet vill dessutom göra det svårare för invandrare att förvärva politiska rättigheter genom att ansöka om svenskt medborgarskap.

Sverigedemokraterna kräver att den obligatoriska bosättningstiden fördubblas från fem till tio år. I likhet med Folkpartiet vill partiet att ansökande invandrare ska genomgå ett språktest. I en av Sverigedemokraternas riksdagsmotioner framfördes krav på lojalitet med kungahuset.

Hur partiet ska hantera alla infödda svenskar som har skriv- och lässvårigheter framgår inte. Inte heller hur det ska gå för oss republikaner. I bästa fall får vi behålla vår rösträtt. Det kan inte råda något tvivel om att Sverigedemokraterna är ett djupt odemokratiskt parti.
Fakta

SD vill förbjuda henne att rösta och kandidera

[[nid: view_mode=inlinenode]]