Hoppa till huvudinnehåll
Av
Gymnasielärare

Sverigedemokraterna är ett borgerligt stödparti

Sverigedemokraterna är rakt igenom ett borgerligt stödparti. Det visar partiets ställningstaganden i riksdagen under den gångna mandatperioden.


Sverigedemokraterna gömmer sig bakom populistisk retorik. Men efter en mandatperiod i riksdagen är det möjligt att granska partiets faktiska politik. I de allra flesta fall har partiet ställt sig på högerregeringens sida och röstat för en arbetarfientlig politik.

Tankesmedjan Tiden släppte i vintras en rapport som i detalj redogör för Sverigedemokraternas ställningstaganden i riksdagen. Undersökningen omfattar hösten 2012 fram till och med hösten 2013.

Under perioden höll riksdagen 876 omröstningar. I 492 av dessa röstade Sverigedemokraterna med regeringspartierna. I 226 av omröstningar valde partiet att föra fram och rösta på egna reservationer. I 109 fall avstod partiets företrädare helt och hållet från att rösta.

I endast 43 av de totalt 876 omröstningarna gjorde Sverigedemokraterna gemensam sak med den rödgröna oppositionen. Det motsvarar knappt fem procent. Det kan jämföras med de dryga 56 procent av omröstningarna då Sverigedemokraterna gick på borgarnas linje.

Sverigedemokraternas roll som borgerligt stödparti blir ännu tydligare i de fall då partiet har haft en vågmästarroll. Vid dessa tillfällen har de borgerliga och rödgröna stått emot varandra och Sverigedemokraternas röster har varit utslagsgivande.

Ett sådant läge uppstod vid 164 omröstningar under undersökningsperioden. I 154 av dessa slöt Sverigedemokraternas ledamöter solidariskt upp bakom regeringen Reinfeldt. Det är mer än i 90 procent av fallen.

Sverigedemokraternas ställningstaganden i riksdagen är ingen vacker läsning. Att partiet är emot invandring är ingen nyhet. Men i en rad politiska frågor avslöjas också ett rakt igenom reaktionärt, arbetar- och kvinnofientligt parti.

Här är några exempel:

• Tillsammans med regeringspartierna och Miljöpartiet fällde Sverigedemokraterna kravet på att skrota Fas 3. Partiet röstade även ner ett förslag om rätten till heltid och ett annat om att underlätta fast anställning för visstidare.

• Ihop med regeringen och Miljöpartiet gick Sverigedemokraterna emot sossarnas och Vänsterpartiets förslag på en nollvision för dödsolyckor inom arbetslivet (liknande den som finns för trafikolyckor).

• I riksdagens arbetsmarknadsutskott reste Sverigedemokraterna kravet att antalet anställda som en arbetsgivare får undanta från turordningsreglerna i Las ska utökas från två till fem. Men kravet skickades aldrig vidare till omröstning i riksdagens kammare.

• Sverigedemokraterna har fört fram egna riksdagsreservationer där de krävt stopp för könskvotering i offentlig verksamhet samt en nedläggning av diskrimineringsombudsmannen. Partiet har även motsatt sig förslaget att fler företag ska avkrävas en jämställdhetsplan.

• Sverigedemokraterna röstade för Anders Borg och det femte jobbskatteavdraget. Partiet stödjer borgarnas skatteavdrag för läxhjälp (läxrut). Däremot röstade Sverigedemokraterna (och Miljöpartiet) emot sossarnas och Vänsterpartiets förslag om avdragsrätt för fackavgiften.

• Jimmie Åkesson framställer sig gärna som pensionärernas vän. Men när den rödgröna oppositionen i en reservation mot regeringens politik krävde att pension inte skulle beskattas hårdare än lön valde Sverigedemokraterna att stödja regeringen.

• Sverigedemokraterna har stött regeringen i en rad utförsäljningar och privatiseringar av statliga bolag. Men partiets patentmedicin för att få statens budget i balans består av minskad invandring och indraget bistånd.

• När de rödgröna lade fram olika förslag för att minska barnfattigdomen satte Sverigedemokraterna klackarna i backen. Partiet motsätter sig också att FN:s barnkonvention skrivs in i svensk lagstiftning.

• Sverigedemokraterna har tillsammans med regeringspartierna röstat för att bevara kristdemokraternas vårdnadsbidrag. Någon barnomsorg på obekväm arbetstid vill partiet däremot inte veta av. Inte heller ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen.

• I socialförsäkringsutskottet har Sverigedemokraterna ensamt drivit frågor om skärpta regler för anhöriginvandring och att det ska vara kriminellt att gömma flyktingar. Partiet kräver att papperslösa barn inte ska ha rätt att gå i skolan.

• I ett fall tvingades Sverigedemokraterna bekänna färg om arbetskraftsinvandring. När riksdagen skulle rösta om högre krav på arbetsgivare att ge invandrad arbetskraft svenska löner och villkor valde partiet att avstå.

• Sverigedemokraterna utnyttjade sin vågmästarroll och stoppade ett förslag från oppositionen som krävde lagstiftning om obligatoriskt stöd till kvinnojourer. Partiet har även blockerat ett förslag om att uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre.

Ingen regel utan undantag. I ett fåtal vågmästarsituationer har Sverigedemokraterna och den rödgröna oppositionen samfällt röstat ner den borgerliga alliansregeringen. De flesta av dessa har handlat om formaliteter men två fall har väckt särskild uppmärksamhet.

• De rödgröna och Sverigedemokraterna har, emot regeringens vilja, fått igenom att Sverige ska kräva ett juridiskt bindande socialt protokoll för arbetsmarkanden inom EU. Syftet har varit att tydliggöra grundläggande fackliga rättigheter inom unionen.

• De rödgröna och Sverigedemokraterna hindrade regeringen från att höja brytpunkten för statlig inkomstskatt vilket var till nackdel för alla som tjänar mer än 36 000 kronor i månaden.

Dessa undantag skymmer dock inte den allmänna bilden som mycket tydligt signalerar att Sverigedemokraterna i praktisk politik är och har varit ett borgerligt stödparti. Utan den lojale Jimmie Åkesson vid sin sida hade Fredrik Reinfeldt inte kunnat regera landet.
Fakta

Sverigedemokraterna är ett borgerligt stödparti

Så här röstade Sverigedemokraterna:
SD med M: 497 gånger SD med FP: 497 gånger SD med C: 498 gånger SD med KD: 496 gånger SD med MP: 176 gånger SD med S: 212 gånger SD med V: 93 gånger