Hoppa till huvudinnehåll
Av
Chefredaktör

Vänsterpartist om vårdnedläggning: ”Vi har ingen principiell hållning”

Sollefteåborna ockuperar sitt av S och MP nedläggningshotade BB. Vänsterpartiet i Västernorrland är splittrade i frågan om vårdnedskärningar – men ordförande Jonas Sjöstedt har ställt sig bakom ockupationen. Var står partiet egentligen?


Ockupationen av BB-avdelningen på Sollefteå sjukhus har engagerat människor över hela Sverige. Många har upprörts över politikernas beslut i landstingsfullmäktige att stänga ner akutkirurgin, ortopedavdelningen och BB-avdelningen på sjukhuset.

I Proletären nr 5 skrev vi om ockupationen av Sollefteå BB och citerade vänsterpartisten Annicka Burman som menade att sollefteåborna borde ”titta framåt” istället för att ockupera sitt sjukhus. Hon är en av två V-ledamöter i landstingsfullmäktige som brutit med partigruppen och gett sitt stöd till Socialdemokraternas och Miljöpartiets linje om nedskärningar medan övriga V-gruppen gett sitt stöd åt ockupanterna.

Men Annicka Burman delar inte Proletärens bild av nedskärningarna och politikernas agerande. I ett brev till tidningen hävdar hon att nedskärningarna är nödvändiga både av ekonomiska skäl och patientsäkerhetsskäl. Dessutom menar hon att det är hon, och inte Jonas Sjöstedt, som för en vänsterpartistisk politik.

– Vänsterpartiet har gjort precis samma sak i Bollnäs, där vi satt i landstinget när sjukhuset lades ned. I Dorotea, där sjukstugan ockuperades, var Vänsterpartiet också för att den skulle stängas ned, påpekar hon när Proletären ringer upp.

Enligt Annicka Burman ska de ohållbara kostnadsökningarna inom vården lösas genom att strukturera om vården. På så sätt ska vården rent av bli bättre eller åtminstone mer kostnadseffektiv, som fullmäktigemajoriteten ser det.

• Du tillhör den minoritet i Vänsterpartiet i Västernorrland som röstat med majoriteten i fullmäktige, alltså för en nedläggning av en väl fungerande BB-avdelning. Varför?
– Efter valet 2014 ingick S, V och MP i gemensam majoritet för att styra landstinget. Beslut togs i landstingsfullmäktige om ett åtgärdsprogram. Det behövdes strukturella åtgärder men också inkomstökningar. Hela fullmäktige ställde sig bakom detta.

• Så även dina partikamrater i Vänsterpartiet ställde sig bakom detta?
– Ja, det är de som sedan har backat.

Annicka Burman beskriver hur nedskärningarna förberetts genom att landstingets tjänstemän föreslagit vilka åtgärder som var aktuella.

– När man gör sådana här förändringar ser man på saker som man gör sällan i livet, som att föda barn. Det är saker man kan resa långt till.

• Men akutkirurgi och förlossning låter ju snarare som just akuta saker?
– Ordet akut kan ge fel bild av vad det är. Det finns i princip inga operationer som måste ske pronto, med en gång, utan det man menar är när operation måste ske inom ett dygn. Och de flesta förlossningar tar också tid.

Annicka Burman, som själv arbetar som barnmorska i Sundsvall, menar att nedläggningen och nedskärningarna i sig inte drabbar patientsäkerheten. Det kan rent av vara tvärtom.

– Det krävs ett visst befolkningsunderlag för att upprätthålla kompetensen inom vården.

• Menar du att den kompetensen inte kunde upprätthållas på BB i Sollefteå?
– I den frågan handlar det inte riktigt om kompetens. Men det är ett oerhört slöseri med personella resurser, med skattebetalarnas pengar.

Vänsterpartiet i Västernorrland är alltså splittrat men det vore inte första gången partiet ställer sig bakom nedskärningar inom vården. Vänsterpartiet var för en nedläggning av just akutkirurgi och BB på Bollnäs sjukhus i region Gävleborg. Nedläggningsplanerna blev sedan en privatisering. Vänsterpartiet stödde också nedläggningen av sjukstugan i Dorotea, som sedan räddades av ortsborna som ockuperade sjukstugan i mer än tre år.

– Vänsterpartiet har ingen principiell hållning i de här frågorna. Det är lite hipp som happ runt om i landet, framhåller Annicka Burman.

• Varför åkte Jonas Sjöstedt just till Sollefteå då?
– Ja, det är för att vinna billiga poäng. Det är populistiskt.

Annicka Burman menar att splittringen i Vänsterpartiet mellan södra och norra länet går igen i alla partier. Det handlar om vilken service som ska finnas på vilken ort.

– Jag har stöd av Vänsterpartiet i Medelpad och flera av partiföreningarna här.

• Men är det verkligen vänsterpolitikers uppgift att administrera denna typ av nedskärningar? Borde inte ni alltid stå bland ockupanterna och protestera?
– Jag menar ju att vården tvärtom blir bättre sett till länet som helhet, även om det drabbar de som bor i Sollefteå som får längre att åka.

• För mig låter det som klassisk socialdemokratisk politik, att med olika argument administrera nedskärningar och besparingar. Borde inte vänsterpolitik vara det motsatta?
– Om man har tagit på sig den rollen och sitter i en församling så kan man ju inte bara sitta och göra ingenting. Man måste se till den budget man har. Man kan inte bara sitta och prata om socialism, utan det handlar om att se till verkligheten.

• Kommer du att lämna Vänsterpartiet nu? Kanske gå med i Socialdemokraterna?
– Nej, jag har fått erbjudanden, men jag är vänsterpartist och har kvar mina övriga uppdrag. De i Ångermanland har försökt utesluta mig, men det är inte så lätt att bli utesluten ur Vänsterpartiet.