Hoppa till huvudinnehåll
Av

Doroteabor fortsätter kamp för akutvård

Trots att det gått ett helt år ger inte Doroteaborna upp. Ockupationen av sjukstugan fortsätter och minst två personer sover över varje natt. Det finns inga planer på att avbryta ockupationen.


– Vi fortsätter så länge det krävs för att vi ska få tillbaka akutvårdplatser till sjukstugan, säger Margareta Dahlqvist till Proletären.

När vi för ett år sedan talade med Margareta Dahlqvist var kampviljan på topp. I dag märks ingen skillnad, kampen går vidare.

Det är onekligen ett imponerande arbete som Doroteaupproret har lagt ned för att mobilisera stöd för att få tillbaka de fyra akutvårdplatserna och dygnetruntbemanningen som landstinget drog in på sjukstugan i Dorotea.

Hösten 2011 beslutade den politiska majoriteten i Västerbottens landsting att man skulle spara 150 miljoner kronor, bland annat genom att ta bort 90 vårdplatser och minska antalet ambulanser.

I grannkommunen Åsele förlorade invånarna sin ambulans och nu får man hoppas på att ambulansen i Dorotea inte är upptagen på annat håll vid en olycka. Och samma oro drabbar Doroteaborna när ambulansen är i Åsele.

Det gäller att bli sjuk vid rätt tillfälle i Dorotea. Sjukstugan är stängd från klockan fem på eftermiddagen till kl 07.30 dagen därpå. Den är inte heller bemannad på helgerna. Närmast möjliga vård däremellan finns i Åsele fem mil bort.

Det är enkelt att förstå den frustration och oro som invånarna känner för hur delar av sjukvården raserats. När inte uppvaktningar och flertalet protestmöten fick politikerna att ändra sina planer tog Doroteaborna saken i egna händer och ockuperade sin sjukstuga.

Målet var och är fortfarande att ockupationen fortsätter tills landstinget ändrat sig. Nu har det gått ett helt år, vilket uppmärksammades med ett opinionsmöte på Medborgarhuset i Dorotea. Ungefär 250 personer deltog och därmed var också lokalen fullsatt.

Margareta Dahlqvist berättar att förutom de inplanerade talen och även spontana tal från åhörarna var helkvällen fylld av sång, dans, tårta, kaffe. Det blev en oförglömlig kväll som avslutades med att tända ljusbalonger.

– Vi har fortfarande ett enormt stöd både lokalt och runt om i Sverige. Vi har till och med uppmärksammats i utlandet, säger Margareta Dahlqvist.

Det kan intygas av den namninsamling som har gjorts för att få till stånd en rådgivande folkomrösning om sjukvården. Förutsättningen är att mer än tio procent av de röstberättigade vid allmänna valen 2014 kräver det genom en namninsamling.

Enligt Margareta Dahlqvist lyckades Doroteaupproret på bara ett halvår samla in 24801 namnunderskrifter i Västerbotten. Det är drygt fyra tusen fler namn än vad som krävdes för att landstingsfullmäktige måste ta upp frågan om en folkomrösning.

– Röstar två tredjedelar av ledamöterna i landstingsfullmäktige nej blir det ingen folkomröstning. Men som läget är i dag så är en majoritet för att det ska bli en folkomröstning, då Vänsterpartiet har sagt att de ska rösta med den borgerliga alliansen.

Doroteaupproret vill att länsborna ska ta ställning till om Dorotea sjukstuga ska ha sin primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och om Åsele ska ha en egen ambulans. Nu är det upp till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige att formulera själva omröstningsfrågan, om nu inte V vacklar när frågan ska avgörs i fullmäktige om någon vecka.

Den rådgivande folkomröstningen i Västerbottens läns landsting blir den första någonsin i ett landsting i Sverige. Om den blir av ska den genomföras i slutet av maj. Den blir även historisk genom att väljarna direkt kan ge sin syn på missförhållanden i sjukvården.

– Resultatet av folkomrösningen vet vi ingenting om i dag. Men att vi har kommit så här långt att frågan kan avgöras av vanliga väljare är ändå en känga till landstingspolitikerna om att de inte kan köra över folk hur som helst.

– Och det är inte bara en angelägenhet för oss här i Västerbotten, säger Margareta Dahlqvist. Det berör hela Sverige, det som händer i Dorotea kan också hända på andra håll i landet. Men hur det än går fortsätter vi kampen så länge som det krävs för att få en acceptabel sjukvård.
Fakta

Doroteabor fortsätter kamp för akutvård

[[nid: view_mode=inlinenode]]