Hoppa till huvudinnehåll
Av
Utrikesredaktör

Kraftsamling mot Nato inför Aurora 17

När krigsalliansen Natos trupper ska öva på svensk mark mobiliserar Natomotståndet. Kommunistiska Partiet har tagit initiativ till en demonstration i Göteborg den 16 september mot Sveriges närmande till Nato.


I september kommer fler än 19.000 svenska soldater öva krig tillsammans med flera Natoländer, inklusive USA, i den jättelika militärövningen Aurora 17. För att protestera mot övningen och Nato arrangeras en demonstration lördagen den 16 september.

Jens Halldin, ordförande i Kommunistiska Partiet Göteborg, summerar bakgrunden.

– Natotrupp ska öva på svensk mark och det är första gången som värdlandsavtalet tillämpas. Vi kommer att hålla en demonstration mot Sveriges anpassning till Nato, mot värdlandsavtalet och mot kärnvapen på svensk mark.

Bengt Frejd från Proletären FF understryker vikten av att Natomotståndet stärks. Han påminner också om att Göteborg har ett kommunalt beslut om att Göteborg ska vara kärnvapenfritt område.

– Läget är jävligt allvarligt. Sverige dras med i krigsaktiviteter, bland annat var Sverige med i Afghanistan. Det är krigen som leder till flyktingkatastrofer men det kommer väldigt lite fram i debatten. Många tjatar om att flyktingmottagandet kostar så och så mycket men det är ingen som anklagar dem som startar krigen.

Jens Halldin fyller i:

– Anpassningen till Nato görs mycket i det tysta. Samtidigt är det massiv propaganda för Nato och mot Ryssland. Men det är fortfarande så att en majoritet av svenska folket är mot Nato och Natoanpassningen, och det är viktigt att manifestera det.

Bengt Frejd och Jens Halldin trycker på hur angeläget det är att många olika organisationer kommer med i arbetet. Det var förvisso Kommunistiska Partiet som tog initiativ till demonstrationen, tillsammans med Proletären FF och Revolutionär Kommunistisk Ungdom.

– Men vi försöker nå så stor bredd som möjligt, säger Jens Halldin. Feministiskt Initiativ har redan kommit med, liksom fredsnätverket Ofog, idrottsföreningen Cruz Azul, Folkrörelsen Nej till EU, Nej till Nato Göteborg, Sveriges Kommunistiska Parti, Rättvisepartiet Socialisterna, Socialistiska Partiet och Ung Vänster.

Jens Halldin berättar att på det senaste planeringsmötet deltog representanter från Seko Väg och Ban Väst, en fackklubb med omkring 4000 medlemmar.

– Och på nästa möte kommer det att komma representanter för Kommunal här i Göteborg. Vi jobbar mycket med att försöka få med fackföreningar för att kunna nå människor ute på arbetsplatserna.
Parollerna för demonstrationen är enkla: Nato ut ur Sverige, Riv upp värdlands-avtalet samt Inga kärnvapen på svensk mark.

– Det är breda paroller som väldigt många kan ställa sig bakom, säger Jens Halldin.

Bengt Frejd håller med och efterlyser samarbete utifrån minsta gemensamma nämnare.

– Det finns organisationer som är mot kärnvapen som vi ska söka kontakt med, genom öppna brev till exempel. Sedan har ju också kyrkan i princip tagit avstånd från de här krigen. Jag tror att om vi kan hitta vägar in i de organisationerna är det inte omöjligt att man kan få med dem.

Jens Halldin nickar.

– Det räcker inte att vi får de som är vana att demonstrera att komma. Det gäller att nå ut till fler människor och, precis som Bengt snackar om, där vi kanske inte brukar jobba.
Bengt Frejd påpekar särskilt betydelsen av att få med ungdomar.

– De som har börjat protestera mot Nato, det är ju min generation. De gör ett jävligt bra jobb, men vi behöver nå de unga. Det är de som kommer att bli hårdast drabbade om den här utvecklingen fortsätter.

Bengt Frejd menar att det är viktigt att inte ha några förutfattade meningar om vilka organisationer som kan vilja vara med.

– Låt dem säga nej. Ställ frågan till alla: Nato har inte här att göra! Ni som är med, kom igen!

Dagen efter demonstrationen är det dags för Fredsloppet i Slottsskogen. Jens Halldin säger att tanken är att demonstrationen och Fredsloppet blir två delar av samma sak.

– För oss var det givet att flytta Fredsloppshelgen en vecka, säger Bengt Frejd som också avslöjar att långdistansstjärnan Mikael Ekvall kommer att springa Fredsloppet i år.

För den som är obekant med Fredsloppet är det en idrottstävling med solidaritetsbudskap och kulturaktiviteter för både vuxna och barn. Proletären FF är arrangör tillsammans med ett femtontal andra föreningar. Förra året anmälde sig närmare tusen deltagare och fler än så sprang Lilla Fredsloppet som arrangerades runt om i Göteborgs förorter. Överskottet på mer än 50.000 kronor gick till Ship to Gaza.

– Jag vill uppmana alla att delta i demonstrationen och Fredsloppet, men nu gäller det framför allt att bli en del i förberedelserna och vinna så många kompisar som möjligt för att komma med, säger Bengt Frejd. Och om någon vill ha mer information om Fredsloppet är det bara att höra av sig.

Jens Halldin är inne på samma spår.

– Det viktigaste är att komma med i arbetet mot Nato och mot den svenska Natoanpassningen. Och att använda förberedelserna inför demonstrationen som ett sätt att kunna prata med folk om det här och få med sig fler.

Bengt Frejd får sista ordet.

– Det blir ju också en manifestation av att det finns ett Natomotstånd, som är viktigt. För Natoförespråkarna bara fortsätter att köra på tills motståndet blir så stort att de tvingas att ta hänsyn till det. Det är så i alla frågor. Och man kan ändra på saker och ting, det har man visat förr. Så tänker jag.
Fakta

Kraftsamling mot Nato inför Aurora 17

Aurora 17
  • Aurora 17 är den största krigsövningen i Sverige på mer än 20 år.
  • Sammanlagt kommer fler än 19000 svenska soldater att delta.
  • Dessutom deltar ett 40-tal förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Norge och USA (varav samtliga är Natoländer förutom Finland).
  • Övningen kommer att pågå veckorna 37-39 i hela Sverige men främst i Mälardalen och Stockholm, på Gotland och i Göteborg.