Hoppa till huvudinnehåll
Av

”Cannabis är ingen ofarlig drog”

I förra veckan hölls en internationell konferens om cannabis i Stockholm. Det var en viktig konferens i en tid då förespråkarna för legalisering av drogen vinner terräng.


Maria Larsson (KD), barn- och äldreminister, stod som värd och flera av världens främsta cannabisforskare var inbjudna.

Forskningen avslöjar i snabb takt myten om cannabis som den ”ofarliga drogen”. Vi vet idag att cannabis bland annat försämrar intellektet samtidigt som den kan leda till beroende och psykisk sjukdom. Trots det går narkotikapolitiken åt en alltmer tillåtande attityd i många delar av världen.

I USA har två delstater legaliserat cannabis för nöjesbruk, i strid med federal lagstiftning och FN:s narkotikakonvention.

I ytterligare tjugotalet delstater samt i Kanada pågår ett omfattande hyckleri med så kallad ”medicinsk marijuana”. Psykiska besvär? Ryggont? Varsågod – ett recept till närmaste haschapotek skrivs ut av din läkare. Det är uppochnedvända världen.

I Uruguay kommer inom kort statlig cannabis säljas för 1 dollar per gram – troligen billigaste haschruset i världen.

I många europeiska länder såsom Holland, Danmark och Spanien är cannabis antingen legalt eller tolererat av myndigheterna. Det vill säga polisen bryr sig inte om att folk brukar cannabis.

Hur är situationen i Sverige då? Jämförelsevis bra, om man ser till statistiken. Det är 2,1 procent av svenskarna som brukat cannabis senaste året jämfört med till exempel 12,3 procent i USA, 5,2 procent i Danmark och 21,5 procent i Ghana (År 2011).

En viktig parameter är cannabisanvändning bland unga och där tillhör Sverige bottenskiktet i en europeisk jämförelse, vilket alltså är bra.

Men den som slår sig till ro med dessa siffror bör tänka igen. Cannabis ökar bland svenska ungdomar, särskilt i storstäderna. Var femte pojke i gymnasiet har någon gång använt narkotika, vanligen cannabis. Samma sak gäller 14 procent av flickorna.

Många unga tror att cannabis är en ”lätt drog” som dessutom är mindre farlig än alkohol. Men på Maria ungdom i Stockholm ser situationen annorlunda ut. Två tredjedelar, 66 procent, av de ungdomar som tagits in för behandling eller utredning uppgav cannabis som huvuddrog 2011 jämfört med 43 procent 2009. Där skapar cannabis mer problem för unga än vår lagliga och betydligt vanligare drog, alkohol.

Narkotika är ett globalt problem och cannabis är den vanligaste substansen. Det är den första narkotika som tonåringar provar och drogen har i epidemiologiska såväl som biologiska studier visat sig vara en inkörsport till heroin.

Som framhålls av många forskare är den kanske allvarligaste konsekvensen av cannabis att den hämmar barnhjärnans utveckling till mogen vuxenhjärna. Den unga missbrukaren stannar i sin psykiska och sociala utveckling på grund av hjärn-skador som riskerar att bli permanenta.

Stockholmskonferensen om cannabis var ett välkommet initiativ, alla krafter behövs för att mobilisera under den välkända parollen Ett narkotikafritt samhälle. Arbetarrörelsen och vänstern har en viktig uppgift att fylla i denna kamp.
Nils Littorin

Läkarstudent