Hoppa till huvudinnehåll
Av
Läkare

Kommentar Hasch och marijuana är narkotika, inte medicin

Att få hasch och marijuana klassat som medicin och inte narkotika har länge varit en dröm hos de som på sikt vill legalisera. Frågan har ställts på sin spets även i Sverige efter att Läkemedelsverket godkänt obehandlad cannabis som medicin för två patienter.


Cannabis sativa, den växt som i tusentals år använts av människan för olika ändamål, såväl medicinska som för berusning, är idag världens mest spridda narkotika.

Nästan alla som börjar missbruka gör det i tonåren. Cannabismissbruk är kopplat till avhopp från skolan, allvarlig psykisk sjukdom såsom schizofreni, försämrat intellekt och en rad andra negativa effekter på hälsa och samhälle.

Allvarligast drabbade är tonåringar vars hjärnor inte är färdigutvecklade. Inte så förvånande således att ungdomar oftare söker vård för problem med cannabis än med alkohol. Detta trots att alkohol är en mycket vanligare drog. 

I Sverige är missbruket bland ungdomar lågt, jämfört med andra västländer. Men det finns en oroande utveckling bland yngre killar, och attityder kan förändras snabbt. Därtill har på senare år en högljudd narkotikaliberal opinion bland borgerliga ledarskribenter, politiker och diverse akademiker satt en prägel på debatten som inte ska underskattas.

Folkopinionen har hittills varit svårflörtad för de liberala tongångarna. Konsumtion av narkotika ska även fortsättningsvis vara förbjudet – det anser 91 procent i en opinionsundersökning 2015. Men man hade då inte frågat om cannabis specifikt.
 
Låt oss vara tydliga. Det finns godkända läkemedel som använder Cannabis sativa, eller extraherade delar ur växten.

Efter vetenskapliga studier har ett sådant läkemedel, Sativex, blivit godkänt i Sverige för att behandla muskelspänningar hos patienter med den neurologiska sjukdomen multipel skleros. Sativex är en tilläggsbehandling som intas som munspray. Innehållet av de verksamma substanserna THC och CBD är fastställt. Doseringen tillåter inget rus och risken för beroende är låg. Dock kvarstår en risk för psykotiska symtom.

Egentligen inget konstigt. Det finns medicinskt morfin, utvunnet ur opiumvallmo, och alkohol används för medicinska ändamål, utöver att vara en rusdrog.
 
Konstigt är däremot Läkemedelsverkets godkännande av att äta obehandlade växtdelar av Cannabis sativa som läkemedel. Två patienter fick sådant godkännande efter en långdragen kamp.

Normalt sett godkänns ett läkemedel först efter att vetenskapliga bevis presenterats och så kallade kliniska prövningar genomförts. En rigorös kontrollprocess som ska garantera att läkemedlet ger nytta till patienten utan att orsaka allvarliga biverkningar.

Sådana bevis saknas för att äta eller röka cannabislöv. Hur ska en läkare kunna dosera växtdelarna, exempelvis? Och om det nu är cannabis medicinska effekter, och inte ruset, som eftersträvas, är det förvånande att Sativex inte fungerat.

Läkemedelsverket har således frångått praxis. Jaha, men spelar det någon roll att två personer får den annars illegala drogen cannabis godkänd som medicin? Två personer spelar inte så stor roll. Och möjligen mår just de två bättre. Men Sverige har nu slagit in på en farlig väg. Pandoras ask är öppen.

För om dessa två ska få dispens för obehandlad cannabis, varför ska inte fler få det? Smärta är en subjektiv känsla och vi kan vänta oss fler ansökningar till Läkemedelsverket. 

Man ska inte vara naiv. I USA, Kanada, och sedan ett beslut i år även i Tyskland, pågår ett omfattande hyckleri med ”medicinsk cannabis”. I 29 delstater i USA kan du efter läkares godkännande använda cannabis, alltså gå hem och röka på, för bland annat följande åkommor: Alzheimers sjukdom, glaukom, smärta, HIV/aids, fibromyalgi, artrit, PTSD, illamående, Tourettes syndrom och Chrons sjukdom. 

Sannerligen en magisk medicin! Den hjälper ju för nästan allt. Nu väntar vi bara på påståenden om att den botar cancer så är listan snart komplett.

Efter att drogen accepterats som medicin var nästa steg självklart för den i USA pengastarka cannabislobbyn: full legalisering och kommersialisering. Delstaterna Colorado och Washington har varit först ut och missbruket och problemen har förvärrats. 
   
Vi är inne i ett paradigmskifte för narkotikans ställning i världen. 1961 förbjöds cannabis enligt FN:s narkotikakonvention. Tidigare hade andra droger som opium förbjudits.

Missbruket av cannabis kunde i vårt land med hjälp av en restriktiv narkotikapolitik pressas tillbaka under många år. En politik som hälsominister Gabriel Wikström (S) i ord bekänner sig till men som i handling reducerats till noll och intet.

I verkligheten har den svenska modellen med vård, sociala insatser och polisiär kontroll genomgått stora försämringar. Är vi på väg att vrida tiden tillbaka? Narkotika säljs öppet på gatorna i min hemstad Malmö. Att missbruka eller sälja är inte förenat med några stora risker för upptäckt eller sanktioner. Antalet behandlingshem för missbrukare är nedskuret. Den narkotikarelaterade dödligheten skenar och år 2014 dog närmare 800, unga är kraftigt överrepresenterade. Jämför med 275 döda i trafiken som 2014.

Samtidigt ifrågasätts förbudet mot narkotika av stora länder och av starka lobbygrupper som vill kunna sälja knark som vilken vara som helst.

Läkemedelsverkets beslut ska ses i detta större sammanhang. Men det förändrar inte skadeverkningarna av hasch och marijuana, som är väl dokumenterade. 

Nils Littorin

Läkare