Hoppa till huvudinnehåll
Av

Hon nekades sjukpenning när hon blev sjuk av jobbet

– Jag har jobbat sedan gymnasiet men nu när jag behöver hjälp sitter en handläggare på Försäkringskassan och förstör min ekonomi, säger undersköterskan Sara Pettersson som nekades sjukpenning när hon drabbades av depression på grund av stressen på jobbet.


En pressad arbetssituation, tillsammans med ansvaret som ensamstående förälder, ledde till att undersköterskan och tvåbarnsmamman Sara Pettersson i Norrköping sjukskrevs för så kallad depressiv episod. Ett tillstånd som orsakar oro, stresskänslighet och undandragenhet. Sara Pettersson berättar att hon uppmanades av företagshälsovården att ta kontakt med vårdcentralen.

– Jag mådde allt sämre och kände ångest inför att gå till jobbet. När jag fick tid på vårdcentralen fick jag en läkare som förstod min situation. Hon sjukskrev mig en månad för att jag skulle kunna återhämta mig och tillfriskna från depressionen.

Under december månad förra året var Sara Pettersson sjukskriven. Tiden hemma ägnade hon åt att sova efter den långa tiden av ständig stress. När sjukskrivningen närmade sig sitt slut återkom oron men hon gick ändå tillbaka till arbetet enligt läkarens inrådan.

Chocken kom med sjukpenningsbeskedet från Försäkringskassan. Handläggaren hade avslagit ansökan om sjukpenning med hänvisning att behovet av sjukskrivningen inte var stärkt.
Sara Pettersson blev förtvivlad när hon nekades en hel månadslön trots läkarens sjukskrivning.

– Min första tanke var, hur ska jag försörja mina barn? Sedan lugnade jag ner mig. Det måste vara ett missförstånd, läkaren hade trots allt sjukskrivit mig.

Sara Pettersson följde handläggarens anvisning och skaffade ett nytt intyg från läkaren. Efter några veckor kom det andra avslaget. Försäkringskassan stod fast vid sitt beslut och orsakade därmed ett djupt hål i familjeekonomin.

– Jag har jobbat ända sedan jag gick ut omvårdnadsprogrammet. Inte en dag har jag gått arbetslös. Nu när jag behöver hjälp sitter en handläggare på Försäkringskassan och förstör min ekonomi. Det är helt otroligt!

Sara Pettersson insåg att det enda sättet att förändra sin situation var att byta arbetsplats. Under våren bytte hon till ett annat jobb inom Norrköpings kommun, där hon trivs bättre.

Men stressen i den resursfattiga kommunala sektorn kvarstår. Och hon lever fortfarande med sviterna av den uteblivna lönen för december månad. Men trots allt det negativa är hon hoppfull inför framtiden.

– Idag mår jag bättre. Det nya jobbet har gett mig energi och det märker barnen. Sedan vet jag att det finns många som har det sämre än mig. En tidigare arbetskamrat har sjunkit längre ner i depressionen och kan inte ta sig ur helvetet. Vem hjälper henne?

Avslutningsvis lyfter Sara Pettersson några tankar om hur situationen kan bli bättre för de anställda inom vården.

– Jag är inte så intresserad av politik men jag gillar kravet på kortare arbetsdag. I så fall skulle vi slippa lite av kvälls, natt och helgarbetet. Sedan skulle jag vilja att det blev fler inom vården för att minska stressen.

Erik Pettersson
Fakta

Hon nekades sjukpenning när hon blev sjuk av jobbet

Sjukskrivningar
  • Nästan dubbelt så många patienter fick avslag på sin ansökan om sjukpenning under 2016 jämfört med 2014.
  • Enligt regeringens direktiv för 2016 ska Försäkringskassan arbeta för att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt låg nivå.
  • Försäkringskassan ska även verka för att det genomsnittliga sjukpenningtalet i december 2020 inte överstiger 9 dagar.
  • För 2017 har Försäkringskassan fått ett utökat anslag på 180 miljoner för att kunna göra hårdare granskningar.
  • Om läkaren inte pekar på objektiva fynd som visar den nedsatta arbetsförmågan är risken stor för avslag. Men objektiva fynd är svåra att hitta vid psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar.
  • Den sista september 2016 var 66 procent av alla sjukskrivna kvinnor, och var femte sjukskriven kvinna var sjuk av stress.
  • Kvinnors dubbla arbetsbörda ökar risken för sjukskrivning. Kvinnor har dessutom ofta yrken inom vården och omsorgen där man arbetar direkt med människor och dessa yrkesgrupper ligger högst i sjukskrivningsstatistiken.
Källor: Läkartidningen och Dagens Nyheter