Hoppa till huvudinnehåll
Av

Tioprocentiga hyreshöjningar i centrala Stockholm

Hyresvärdar i Stockholm vill chockhöja hyrorna i innerstan med nya hyreslagen från 2011 som stöd. Nu ska Hyresnämnden fatta beslut som riskerar medföra tioprocentiga höjningar.


Hyresgästerna på John Bergs plan på Kungsholmen i Stockholm kan få hyran höjd med tio procent. Hyresnämnden ska fatta beslut om i vilken utsträckning bostadens geografiska läge i framtiden ska kunna påverka hyressättningen.

Om hyreshöjningen går igenom så innebär det att en trea på 71 kvadratmeter skulle kosta 9.430 kronor i månaden.

Det är Fastighetsägarföreningen som har valt ut den aktuella hyresfastigheten på Kungsholmen som tillsammans med hyresrätter på Sveavägen och Banérgatan i centrala Stockholm, samt Tegelbruksvägen i Hägersten, ska utgöra ett pilotfall.

Bakgrunden är den nya lagstiftning som avskaffat hyresregleringar och öppnat upp för en utveckling mot rena marknadshyror. Bland annat togs allmännyttans hyresnormerande roll bort samtidigt som även de kommunala bolagen ska drivas affärsmässigt.

I Stockholm har Fastighetsägarföreningen, de kommunalt ägda bostadsbolagen och Hyresgästföreningen förhandlat fram vad som kommit att kallas för Stockholmsmodellen.

Idén bakom Stockholmsmodellen är att hyressättningen ska utgå från kriterier som storlek, standard och läge. Stockholms bostadsområden är indelade i en värderingsskala från A till K. I kategori A, som anses vara högst värderad, finns innerstadsområden som Gamla Stan, Kungsholmen och Södermalm.

I andra änden, kategori K, finns fattiga miljonprogramsområden som Rinkeby, Hjulsta och Tensta.

Att det är en indelning som syftar till ökad bostadssegregation är uppenbart. Ändå var Hyresgästföreningen inledningsvis med om att sjösätta modellen.

Först i oktober 2011 lämnade Hyresgästföreningen förhandlingarna, som ansåg att hyresvärdarna inte levde upp till löftet att Stockholmsmodellen skulle utgöra ett ”nollsummespel”. De hävdade att hyresvärdarna brutit ett löfte om att om hyrorna höjs i innerstaden så ska de sänkas i ytterområdena.

Men något sådant löfte har aldrig funnits enligt Fastighetsägarföreningen och de kommunala bostadsbolagen, som menar att det är en efterhandskonstruktion från Hyresgästföreningens sida.

Hyresgästföreningen menar att det inte längre finns någon Stockholmsmodell. Men det hindrar inte hyresvärdarna från att med stöd av den nya lagstiftningen kräva kraftigt ökade hyror, med hänvisning till den nya lagen.

De privata hyresvärdarna i Fastighetsägarföreningen har därför drivit kravet på tioprocentiga höjningar till Hyresnämnden.

– Vi vill få till stånd rimliga hyror, anpassade efter vad brukarna värderar. Då är läget viktigt, säger Tore Ljungkvist, chefsjurist hos Fastighetsägarna, till Dagens Nyheter.

Hyresgästföreningens jurist, Susann Wikström, menar å sin sida att målet i Hyresnämnden kommer att avgöra huruvida Stockholmsmodellen existerar eller inte.

– De försöker tvinga hyresnämnden att acceptera en modell som inte är färdig. Det är ungefär som om man skriver ett avtal och så glömmer man den sista tredjedelen, säger hon till Dagens Nyheter.

Förhandlingarna i Hyresnämnden avslutades i förra veckan. Beslut väntas fattas först om två månader.