Hoppa till huvudinnehåll
Av

Överklassgetto byggs på Gotland

Gotlands kommun har drabbats hårt av industri- och regementsnedläggningar. I jakt på nya sysselsättningsalternativ har turistnäringen lanserats som huvudnäring.


 

Konsekvensen är att stora natur- och kulturvärden exploateras till förmån för ett litet antal företagare.

Den efter tsunamikatastrofen rikskände entreprenören Pigge Werkelin har blivit något av turistnäringens frontfigur. Han äter ur hand i mun hos de gotländska politikerna, som i naiv enfald anser att de projekt Pigge Werkelin driver per definition är bra för Gotland.

”Man får berömma honom, han får saker att hända” som socialdemokraten och oppositionella kommunalrådet Björn Jansson så entusiastiskt säger till Gotlands Tidningar.

Och nog får Pigge Werkelin saker och ting att hända alltid, det visar turerna kring ett hotellbygge på anrika Norderstrand utanför Visby.

Genom sitt bolag Visby Camping AB har han tillsammans med bolaget Tott Resort kunnat hårdexploatera ett område som enligt Gotlands kommun har ett ”riksintresse för friluftsliv” och där ”fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse”.

Fritidsbebyggelse kan tillåtas om det finns särskilda skäl, ”företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivet behov eller som avser enkla fritidshus”. Norderstrandsområdet ligger också ”inom riksintresset för naturvård”. Bakgrunden är att kommunen inte ansåg sig ha råd att underhålla ett antal campingplatser. För en spottstyver, om ens det, sålde man fyra campinganläggningar till Visby Camping AB.

Det som från början skulle vara upprustning av en nedgången campinganläggning har blivit ett lyxhotell. Och inte nog med det. Hotellet innehåller ett 120-tal exklusiva bostadsrätter som säljs som andelslägenheter där ägarna förbinder sig att hyra ut lägenheterna under större delen av året. På så sätt kan bostadsrätterna kallas för fritidsboende.

Målgruppen rika
Den dyraste av bostadsrätterna hade utgångspriset 9,7 miljoner. Det är ingen som tvekar när Pigge Werkelin till Gotlandstidningarna oblygt säger att ”vår målgrupp är rika människor”.

I anslutning till hotellet driver Stureplansgruppen, som även ansvarar för hotellets konferensanläggning och relaxavdelning, en gigantisk strandrestaurang. Helt i strid med allt vad strandskydd heter.     

Hela detta skandalbygge har skett med kommunpolitikernas goda minne, som visat upp ett sällan skådat fjäsk och kryperi för överklassen. Gällande regelverk har ställts åt sidan och remissinstansers och tjänstemäns utlåtande har förbisetts. Allt för att tillgodose en handfull kapitalisters intressen.

Fakta är följande.

I september 2005 gav kommunstyrelsen gratis bort tomträtten för Norderstrandsområdet till Visby Camping AB, som dock skall betala arrendeavgift på 500000 kronor per år. Kommunen åtog sig kostnaden på en miljon kronor för en detaljplan för bygget, tvärtemot gällande praxis som säger att exploatören ska betala.

I juni i år sålde Visby Camping AB tomträtten vidare till den nybildade bostadsrättsföreningen Brf Resort som är formell ägare till hotellbyggnaden på Norderstrand. För 11 miljoner kronor.

I och med försäljningen tar Brf Resort över arrendeavgiften. Kommunen skänker alltså bort en av Gotlands attraktivaste tomter till Pigge Werkelin som gör en mångmiljonvinst genom att sälja den vidare!

Enligt avtal med kommunen ansvarar Visby Camping AB för skötsel av stranden intill hotellet. De får dessutom ”bedriva kommersiell verksamhet som har koppling till badplatsverksamheten”, förutsatt att länsstyrelsen beviljar dispens från strandskyddet.

Översittarmentalitet
Sommaren 2008 uppför Tott Resort en restaurang med ett 400 kvadratmeter stort trädäck och en bar på stranden nedanför hotellbyggnaden. Ingen sketen glasskiosk alltså! Tjänstemännen på länsstyrelsen ville avslå dispensansökan, men redan innan ansökan hunnit behandlas påbörjade Tott Resort bygget. Följdriktigt vill länsstyrelsens tjänstemän polisanmäla bygget, det är deras skyldighet.

Då träder landshövding Marianne Samuelsson, före detta språk- rör för Miljöpartiet och länsstyrelsens högsta chef, in i handlingen. Med en rejäl dos översittarmentalitet bestämmer hon att bygget får fortsätta, företaget har ”i alla fall sökt tillstånd, även om det inte var klart”. Tvärtemot experternas utlåtande som säger att när ett strandskyddsområde är av ”särskild betydelse för naturvården eller friluftslivet bör normalt dispens aldrig ges”.

Visby Camping AB och Tott Resort har haft direkt inflytande på byggnadslovsprocessen. ”Byggnadsnämnden ska ta detaljplanen den 13 juni 2007 och alla lägenheter ska ha havsutsikt, annars blir det ingenting”, var kravet som politikerna naturligtvis tillgodosåg.

Stora ingrepp
Men det slutar inte med det. Den detaljplan kommunen betalat en miljon kronor för frångicks regelbundet under byggtiden. För att undvika beslutandeprocessen i byggnadsnämnden har politikerna betecknat förändringarna som ”smärre avvikelser” från detaljplanen, och muntligen godkänt flera ändringar.

Till följd av det finns heller ingen fullständig dokumentation över avvikelserna, men det handlar om stora ingrepp i omgivande natur. Flera träd har fällts och marken har schaktats bort i en omfattning som står i direkt motsättning till detaljplanens skrivningar. Den tillståndsgivna byggarean på 8000 kvadratmeter har under arbetets gång utökats till 12000.

Sammantaget måste turerna kring Norderstrand betraktas som en praktskandal, en skandal som inte blir mindre av att ansvariga politiker avsvär sig sitt ansvar.

Kommunalrådet, centerpartisten och byggnadsnämndens ordförande Lars Thomson säger sig istället vara stolt över den ”rekordkorta behandlingen”. Alltså att han som ansvarig politiker har gynnat företag och frångått gängse regelverk.

”Hade vi dröjt en månad till med bygglovet skulle vi inte kunnat sälja lägenheterna”, säger han och syftar på att alla lägenheterna blev sålda innan lågkonjunkturen bröt ut.

Socialdemokraten Jan Lundgren, som var ytterst ansvarigt kommunalråd när avtalet med Visby Camping AB slöts, är också han nöjd och stolt.
”Resultatet är förbannat gott! Det är det största som skett i besöksnäringen på Gotland någonsin! Om vi inte tagit emot erbjudandet från Pigge Werkelin hade vi varit politiska idioter”.

Det är minst sagt magstarkt. Här har politiker mer eller mindre subventionerat företag som kunnat göra mångmiljonvinster samtidigt som de fått härja fritt och förstört naturvärden.

Politisk idioti
Norderstrands camping, den som skulle rustas upp enligt avtal mellan kommunen och Visby Camping AB, är lika förfallen idag som förut. Om, och när i så fall när, den delen av avtalet uppfylls återstår att se. Barnfamiljer och ungdomars möjlighet att semestra för överkomliga priser är inte lika vinstgivande som lyxlägenheter till miljonärer.

Så resultatet är att gotlänningarna blivit ett överklassgetto rikare och ett betydelsefullt natur- och friluftsområde fattigare.
Förhoppningsvis har en och annan fått upp ögonen för de gotländska politikernas oduglighet. Politiska idioter är ingen dum beskrivning.

WICTOR JOHANSSON
Proletären 44, 2008