Hoppa till huvudinnehåll
Av

Rut-avdraget: Fattigas bidrag till de rika

Rut-bidraget är folkets städbidrag till den rika minoritet som inte vill ha skit under sina naglar.Skattereduktion för hushållsnära tjänster infördes av högerregeringen sommaren 2007 och innebär att den som anlitar städhjälp, barnpassning eller annan arbets- kraft i hemmet kan få halva kostnaden betald i form av reducerad skatt.

Varje person kan på detta sätt få sin skatt reducerad med maximalt 50000 kronor om året.

I den allmänna debatten kallas skattereduktionen numera för rut-avdrag (rengöring, underhåll, tvätt). Begreppet avdrag är i sammanhanget missvisande eftersom skattereduktionen inte är ett avdrag på skatten, utan snarare ett bidrag från staten till de medborgare som har råd att betala för att låta någon annan utföra hemarbetet.

Detta rut-bidrag är ett led i högerregeringens ogenerade klasspolitik, där samtliga löntagare via skattsedeln tvingas betala för att överklassen ska slippa få skit under naglarna. En omfördelning av resurser från folket till den rika minoriteten.

Orättvis fördelning
Skattereduktionen för hushållsnära tjänster utgör en djupt orättvis fördelning av samhällets resurser. I en situation där allt fler äldre får otillräcklig hjälp i sina hem och där låginkomsttagare med småbarn går på knäna under en dubbel arbetsbörda har regeringen valt att finansiera städhjälp åt överklassen. Helt oacceptabelt, säger Kommunisterna.

Pengarna borde istället användas till fler anställda i hemtjänsten eller förbättrad barnomsorg. Verksamheter vars tjänster fördelas rättvist bland befolkningen och inte gynnar medborgare med fetast plånböcker.

C och FP vill utvidga
Inför höstens val satsar Centerpartiet på ett förslag om att ytterligare utvidga rut-bidraget till att även gälla it-tjänster och rastning av hund. Centern vill också, precis som Folkpartiet, att barnfamiljer och äldre ska få en utökad skattereduktion.

Oppositionspartierna har, trots avslöjanden om enskilda S-politikers privata utnyttjande av rut-bidraget, enats om att avskaffa skattereduktionen för hushållsnära tjänster om de kommer till makten efter valet.

JENNY TEDJEZA
Proletären nr 10, 2010Bara 900 jobb
•Skatteavdraget för hushållstjänster, rut-bidraget, har inte alls gett de 11000 jobb som Maud Olofsson och andra borgardebattörer påstår.

Det korrekta antalet är cirka 900 nya heltidsjobb, skriver nationalekonomen Roland Spånt i en debattartikel i Svenska Dagbladet 7 mars.
Som Proletären skrev i förra veckans ledare är det arbetsköparorganisationen Almega som plockat fram de siffror som näringsmionsterns sprider via en villig presskår.

Roland Spånt är pensionerad TCO-ekonom, känd för sina jordnära analyser och van vid att ifrågasätta arbetsgivarparternas räkneexempel och skriver att ”massmedias brist på faktakontroll är en skamfläck”.

Samhällets kostnader
Utifrån det faktiska skatteavdraget på 450 miljoner kronor mellan juli i fjol och februari i år och med en genomsnittlig timkostnad för hushållstjänster på 360 kronor räknar Spånt ut att avdraget motsvarar 1800 vita heltidsjobb.

Men eftersom branschen själv påpekar att cirka hälften av dessa jobb fanns redan innan rut-bidraget infördes så blir den verkliga siffran på nya jobb ynka 900.

”De slappa mediemegafonerna överskattar därför effekten med 1300 procent”, skriver Roland Spånt och konstaterar att samhällets kostnader blir otroliga 800000 kronor per nytt jobb.