Hoppa till huvudinnehåll
Av

Svensk vapenexport till diktaturer ökar

Under 2011 ökade den svenska vapenexporten till 13,9 miljarder kronor. Kungadiktaturen Saudiarabien är i dag den näst största importören, enligt ny statistik från Inspektionen för strategiska produkter, ISP.


Vapenexporten ökade 2011 till den nya rekordnoteringen 13,9 miljarder kronor, eller 1465 kronor på varje svensk medborgare, vilket innebär att Sverige är det land som exporterar mest vapen per capita i hela världen.

En stor skillnad mot tidigare är att 69 procent av vapenexporten gick till länder utanför EU. Jämfört med 2011 är det mer än en fördubbling då 29 procent exporterades till kategorin som omnämns som ”övriga världen” i statistiken från ISP.

Av alla länder i världen i dag är Saudiarabien den näst största köparen av svenska vapen. Ett land som styrs av en envåldshärskare där kvinnor kan dömas till spöstraff om de kör bil, där fackföreningar är förbjudna och där yttrandefriheten är kraftigt begränsad.

På åttonde plats kommer Förenade Arabemiraten som tillsammans med Saudiarabien hjälpte regimen i Bahrain att med militära insatser slå ned den gryende demokratirörelsen i landet förra våren.

I en debattartikel i DN försvarar sig ISP:s generaldirektör Andreas Ekman Duse med att länderna bara har köpt det flygburna övervakningssystemet Erieye av Sverige, och att detta inte har använts direkt som ett vapen mot civilbefolkningen i Bahrain.

Men radarsystemet Erieye från Saab Microwave Systems kan förutom att identifiera fientligt flyg på upp till 45 mils avstånd lika väl användas för spaning mot marken för övervakning av tex demonstrationer, uppror och flyktingströmmar.

De tio största köparländerna av svenska vapen tar emot 82 procent av den samlade exporten. Bland de tio största vapenimportörerna finns det diktatur och länder som kränker mänskliga rättigheter och är indragna i regelrätta krig med andra stater.

Till Thailand, Indien, Saudiarabien, Pakistan och Förenade Arabemiraten gick 60 procent av den totala svenska vapenexporten 2011. Det är länder som är indragna i väpnad konflikt med annan stat och där det förekommer inre väpnade oroligheter samt pågår omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter.

Men enligt regeringen och ISP är det helt i sin ordning att exportera till sådana skurkstater som Saudiarabien, eftersom det ”inte står i strid med principerna och målen för Sveriges utrikespolitik”.

I DN skriver Andreas Ekman Duse att det ska ”understyrkas att Sveriges säkerhet i dag har en global dimension”, och nämner deltagande i krigen i Libyen och Afghanistan. Det kan lika gärna skrivas som att ”Sverige är en lakej åt USA- imperialismen, Nato och EU”.

Under Arabiska våren i Nordafrika förra året kritiserades vapenexporten, eftersom det visade sig att svenska vapen användas för att kväsa revolter i flera länder. Allianspartierna och Socialdemokraterna kom överens om en skärpning av reglerna, vilket också fick stöd av riksdagen.

Överenskommelsen förordade dock inget totalförbud mot vapenexport till diktaturländer, endast att regelverket kring exporten skulle utredas för att skärpas. Men efter tio månader har inte ens frågan börjat utredas.

Regeringen förhalar det hela och under tiden kan Saudiarabien och andra diktaturer lugnt invänta fortsatta vapenleveranser
Fakta

Svensk vapenexport till diktaturer ökar

De tio största exportdestinationerna 2011:
 • Thailand (3017 miljoner kr)
 • Saudiarabien (2869 miljoner kr)
 • Indien (1049 miljoner kr)
 • Pakistan (862 miljoner kr)
 • Storbritannien (753 miljoner kr)
 • USA (753 miljoner kr)
 • Nederländerna (563 miljoner kr)
 • Förenade Arabemiraten (526 miljoner kr)
 • Sydafrika (518 miljoner kr)
 • Kanada (428 miljoner kr)
 • Källa: ISP
Ökad vapenexport
Trots att det finns en vapenexportlag som ska förhindra att Sverige säljer vapen till krigförande länder och diktaturer sker det ändå. Listan på länder som mot alla regler fått köpa svenska vapen sedan år 2001 leds av USA:
 • USA (8321 miljoner kr)
 • Pakistan (6425 miljoner kr)
 • Indien (4881 miljoner kr)
 • Thailand (3940 miljoner kr)
 • Saudiarabien (3208 miljoner kr)
 • Förenade Arabemiraten (1696 miljoner kr)
 • Den svenska vapenexporten har ökat från 3 miljarder kronor 2001 till 13,9 miljarder 2011. En ökning med 360 procent.
Lagar
 • Det är förbjudet att tillverka och exportera krigsmateriel utan tillstånd i Sverige. Hanteringen regleras i Lagen om krigsmateriel och Förordningen om krigsmateriel.
 • Det är Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som utfärdar tillstånd för export av krigsmateriel. Lagen definierar bara grundläggande principer för exporten och inte vilka länder som får köpa svenska vapen eller inte.
 • I lagen heter det att tillstånd för krigsmateri-elexport endast kan utfärdas ”om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och inte strider mot Sveriges utrikespolitik”.
 • Det är en svepande formulering som preciseras i Regeringens riktlinjer för vapenexport, där export av krigsmateriel inte bör godkännas till:
 • stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt, stat som har inre väpnade oroligheter, eller till stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer.
 • Det är regeringen som ansvarar för vapenexporten och det är i huvudsak politiska värderingar som avgör exporten, inte lagen eller kriterierna. Det kan sammanfattas med att krigsmaterielexport godtas om ”det inte står i strid med principerna och målen för Sveriges utrikespolitik”.
 • Vilka avväganden som görs i det sammanhanget framgår av regeringens och Carl Bildts årligt återkommande utrikesdeklaration.