Hoppa till huvudinnehåll
Av

Trängselskatten återinförs

Trängselskatten i Stockholm återinförs och blir permanent från den 1 augusti. Miljömarodörerna i regeringen och landstinget har dock beslutat att det sker utan satsningar på kollektivtrafiken i regionen.De pengar skatten ger skall användas endast till vägbyggen och kollektivresenärerna får räkna med en försämrad kollektivtrafik.

Under försöket med trängselskatt, som upphörde sista juli i fjol, fanns pengar från staten och Storstockholms Lokaltrafik, SL, kunde då utlova 100.000 fler sittplatser varje dygn. Så blir det inte nu, till sådana förbättringar finns inga pengar säger SL:s presschef Björn Holmberg.

Den enda satsningen blir något fler busslinjer. Trängseln i kollektivtrafiken kommer att öka och hur många bilister som kommer att lockas över till överfulla tunnelbanetåg och bussar vet ännu ingen.

Dyrare parkering
Lockelsen att ställa bilen blir ännu mindre när kommunala Stockholm Parkering tvingas minska sina p-platser vid infartsparkeringarna med en fjärdedel. Dessutom kommer de inte att vara gratis.

– Parkeringen var under försöket gratis för dem som hade SL: s månadskort, säger Stockholm Parkerings marknadschef Anders Edlund. För dessa betalade staten då de 10 kronor per dag det nu kommer att kosta bilisten.

Hur regeringen värderar miljön visas också av att undantaget för ägare av miljöbilar endast blir femårigt, från augusti 2012 får även de betala trängselskatt.

Alla ”platta” skatter som trängselskatten är orättvisa till sin konstruktion, de är kännbarare för dem med låg inkomst. Detta blir inte avhjälpt genom att trängselskatten blir avdragsgill både för företag och för privatpersoner. Som alla sådana avdrag blir det mer värt för höginkomsttagare, samtidigt som skattens effekt av att styra resandet till kollektivtrafiken minskar.

Viljan saknas
Trängselskatten beror inte på att regeringen har ens den minsta vilja att satsa på kollektivtrafiken i Storstockholm och därigenom få en bättre miljö och en lättare tillvaro för alla arbetsresande. Det borgerligt styrda Stockholms läns landsting har redan genom taxehöjningar och avskaffad enhetstaxa inom SL visat att inte heller de vill ha en bra och billig kollektivtrafik för alla.

LASSE SIMMONS
Proletären 31, 2007