Hoppa till huvudinnehåll
Av

Vad döljer sig i de hemliga Palmedokumenten?

Palmeutredningen har efter 24 års tystnad börjat släppa tidigare hemligstämplade handlingar rörande poliser som hörts angående mordet på Olof Palme. Inte alla handlingar, men en del. Det är minst sagt sensationella och intressanta dokument!


Undertecknad har av Palmeutredningen begärt ut tips/förhör med tre nyckelpersoner i det sk polisspåret – Carl-Gustav Östling, Anti Avsan och Claes Djurfeldt.

Vi har sedan Palme mördades den 28 februari 1986, skrivit otaliga artiklar med udden riktad mot det outredda polisspåret. Ovanstående tre poliser är centrala i händelseförloppet kring mordplatsen och vi gör en kort rekapitulation.

En man står i hörnet av Sveavägen/Tunnelgatan, precis vid en avfasning där färgbutiken Dekorima låg. Två finska kvinnor, Anki och Anneli, kommer gående norrut på Sveavägen vid 23.20-tiden (Palme mördades klockan 23.21). De har varit på bio. Anki har glömt sin klocka hemma. Hon undrar vad tiden är och precis då får hon syn på mannen vid Dekorimahörnet.Anki känner igenom honom från ett gym som hon brukar gå på. Hon vet att han har ett kort för- och efternamn och att han talar finska. Hon bestämmer sig för att gå fram och frågar:

– Hej, vet du vad klockan är?

Mannen står med armarna i kors över bröstet och Anki ser att han har en walkie-talkie i den ena handen och en revolver i den andra.

Det brusar till i walkie-talkien och hon hör på finska:

– Var beredd, dom kommer nu.

– Jag är igenkänd, vad skall jag göra, svarar mannen.

– Skit i det, gör vad du ska göra, får han till svar.

Anki och Anneli lämnar platsen, olustiga till mods. Strax hör de två skott, men de går snabbt vidare i natten.

Carl-Gustav Östling är den A-turspolis (fd Basebolligan) vid Norrmalmspolisen som avviker olovandes från sjukhuset efter en blindtarmsoperation. Han har finskt ursprung, är uttalad nazist och högerextremist och dokumenterad Palmehatare.

Han är Stockholmspolisens vapenexpert, har en bisyssla som vapenhandlare med ett tillfälligt kontor precis där ett vittne såg den sista skymten av den flyende mördaren.

Efter många inkomna tips gjordes en husrannsakan och då fann man ammunition med den kaliber som användes vid Palmemordet.

Östling säger sig vara hemma på mordkvällen, men har inget alibi.

Har vi här den förmodade operationsledaren som säger till Dekorimamnnen: ”Skit i det, gör det du ska göra!”?

Alla sexton handlingar skall vara utlämnade vad gäller Östling.

Anti Avsan, kollega till Östling på Norrmalmspolisens A-tur. Han är den som utpekats av två finska kvinnor som den man som står och väntar på paret Palme. När jag intervjuade polisfackets man på Norrmalmspolisen så sa han:

”Anti Avsan är en ledartyp och en av de värsta nazisterna av dom alla i A-turen!”

Avsan är balt, men talar även finska. Han har också en bisyssla som vapenhandlare.

Är det han som struntar i att han är igenkänd och anammar orden: ”Skit i det, gör det du ska göra!”?

Det tog sju år innan finskornas berättelse blev känd. In i det längsta försökte den dåvarande spaningsledaren, Hans Ölvebro, undvika att kalla in Avsan på förhör. Men till slut blev trycket för hårt och 1993 förhördes Avsan.

Det finns minst tre tips/förhör med Anti Avsan – alla hemligstämplade. Jag får inte ut något. På frågan varför svarar Palmeenheten att det ”är av utredningstekniska skäl” och att det kan ”försvåra utredningsläget i den pågående utredningen”.

Idag sitter Anti Avsan i riksdagen för Moderaterna. Till årets val står han på femtonde plats på Stockholmslistan till riksdagen.

Claes Djurfeldt, är en ur patrullen i piketbuss 3230. Patrullen har lämnat sitt tjänstgöringsområde för att utföra ett ”privat ärende” – de skall flytta en av mannarnas felparkerade bil.

Claes Djurfeldt, bilens ägare, är ensam medan piketbussen göms undan i en portgång – detta är vid samma tid som skotten avlossas mot Palmeparet. Här har vi en perfekt cover up – skiter det sig är de beredda att gripa in och samtidigt täcker de mördarens flyktväg.

Nå, vad är det då för handlingar som lämnats ut som är sensationella? Jo, bland annat följande två vittnesuppgifter gällande Östling som tidigare varit totalt okända för media och svenska folket:

• Först citat ur ett brev från den 20/7 1988 från överåklagare Ola Nilsson i Malmö som fått ett telefonsamtal från en livrädd polisman på vaktdistrikt 1 vid Norrmalmspolisen. Brevet är delvis maskerat:

”Ca ett halvår efter Palmemordet var NN befäl på en radiobil. Han skulle ta en transport från polishuset till amerikanska ambassaden. De som skulle transporteras visade sig vara Åkerbring [han som anordnade nazistiska möten med marschmusik och tal för högerextrema kretsar inom Stockholmspolisen, OM anm.] och Östling. Båda var civilklädda, upprymda och nyktra. De sade att de visste vem Palmemördaren var och att det aldrig går att få reda på mördaren..

Detta sades på ett rått sätt. Båda är kända för att hata Palme./…/ NN är orolig för att hans namn kommer ut. Han har tidigare inte tordas berätta. Alla i piketen har haft våldshistorier på fritiden. De är utbildade till jägare i det militära. Man tystar den som ställer upp och berättar. Det har hänt förr. De har goda kontakter i polisledningen/…/ På fråga av ON säger NN att kärnan i piketen är bruna till mörkblå. Östling och Åkerbring är värst.”

• Samma dag som Palmeutredningen får Ola Nilssons brev inkommer ett annat tips från en taxichaufför:

”Tid som ovan inkom telefonsamtal till KCV där anmälaren ansåg sig känna igen en taxipassagerare som dem i tidningen den senaste tiden publicerade bilden på fd polismannen och vapenhandlaren Östling.

UL tog mordnatten upp ovannämnda man tillsammans med en annan man i 30-årsåldern i korsningen Mäster Samuelsgatan/Malmskillnadsgatan (ca 400-500 meter från mordplatsen), min anm.), UL beräknar att detta hände 4-5 minuter efter mordet. Körningen gick till Duvnäsgatan. Båda verkade nervösa och uppträdde konstigt.-

UL har kontaktat polisen vid två tidigare tillfällen, senast för ett halvår sedan, men har själv inte blivit kontaktad.”

Detta innebär, om alla handlingar är utlämnade, att Palmeutredningen struntat i att kalla in Östling till förhör vad gäller ovanstående tips! Har de hört taxichauffören? Eller den uppgiftslämnande Norrmalmspolisen?

Borde inte ledningen i Palmeutredningen reagera nu när vi lägger pappren framför näsan på dem? Kalla in Östling på förhör – det är väl det minsta vi kan begära!

Vad gäller de tips/förhör vi fått ut (alla) angående Claes Djurfeldt är det inget speciellt som kommer fram som vi inte redan visste. Vi får dock svart på vitt att denne är vapenfixerad, har revolver och ammunition som passar in på mordvapnet hemma, är högerextremist och Palmehatare.

Och som sagt – inga tips/förhör släpps angående Anti Avsan, den utpekade Dekorimamannen. Detta har vi överklagat till Kammarrätten. Är det bara för att han är moderat riksdagsman och tänkbar baneman? Vad är det som döljs i de hemligstämplade handlingarna?

Olle Minell
Proletären nr 37 2010