Hoppa till huvudinnehåll
Av

Vi vill att Sverige lämnar EU!

• • Det går inte att skriva om Sverige efter 1990 utan att skriva om EU. Allt negativt som därefter hänt för arbetare och vanligt folk, hänger samman med EU - först med EU-anpassningen, som riksdagen beslutade om 1989, och efter 1995 med medlemskapet.

Vi kommunister är mot EU och vill att Sverige skall lämna EU så fort det bara går.

Det beror inte på att vi är mot internationellt samarbete. Tvärtom. Vi
är för internationellt samarbete - på lika villkor mellan länder och
med respekt för varje lands - och mellan arbetare och förtryckta i alla
länder. Men EU handlar inte om ett sådant samarbete. EU är de
europeiska storföretagens sammanslutning i syfte att stärka sig själva
och den europeiska imperialismen på andra länders bekostnad och inte
minst på arbetarklassens bekostnad.
*EU:s kapitalistiska och imperialistiska karaktär är uppenbar för alla
som vill se och inte minst uppenbar i ett land som Sverige, som
åtminstone periodvis utmärkt sig genom en oberoende utrikespolitik och
genom det som kom att kallas den svenska modellen.

Med EU-medlemskapet tystades Sveriges röst i världen. Istället för
solidaritet med förtryckta och fattiga länder och folk sätts nu
solidaritet med EU:s stormaktsambitioner. Neutralitetspolitiken är
avskaffad och med den alliansfriheten. Istället rustas Sverige för att
ingå i EU:s militära insatsstyrka, att sättas in varhelst i världen där
EU:s intressen hotas.

Sådant samarbete betackar vi kommunister oss för. Det handlar inte om solidaritet, utan om imperialism.
*EU:s grundval är de fyra friheterna: Fri rörlighet för kapital, varor,
arbetskraft och tjänster. Visst låter det fint med frihet, men man
måste alltid fråga sig vems frihet det handlar om, ty i klassamhället
är den ena klassens frihet den andras ofrihet. Så är det i EU.

• Kapitalets fria rörlighet är kapitalägarnas rätt att flytta
jobben till låglöneländer och löntagarnas ofrivilliga arbetslöshet.

• Varornas fria rörlighet är det europeiska alkoholkapitalets frihet att dränka Sverige i sprit.

• Arbetskraftens fria rörlighet är arbetsköparnas frihet att importera
billig arbetskraft och för löntagarna ofrivillig dumpning av löner och
fackliga rättigheter.

• Tjänsternas fria rörlighet är de europeiska tjänsteföretagens frihet att strunta i nationella kollektivavtal och regler.

Vi kommunister ser annorlunda på detta med frihet. Vi vill ha ett
samhälle fritt från arbetslöshet, fritt från social misär, fritt från
social dumning, fritt från marknadsdiktatur. En sådan frihetsvision går
inte ihop med EU.
*EU är lagstadgad högerpolitik. Den nyliberala ekonomiska politiken, som
per automatik leder till massarbetslöshet och social nedrustning, finns
inskriven i såväl Maastrichtfördraget som i förslaget till EU:s nya
grundlag. Det innebär att nyliberalismen ligger fast till dess att
samtliga 25 medlemsländer samtidigt är överens om att skrota den.

Det påstås att en av demokratins grundbultar är att folket i val kan
byta ut en politisk majoritet mot en annan. Det gäller inte i EU. I EU
ligger den lagstadgade högerpolitiken fast, oavsett folkviljan, och den
gäller i alla länder, oavsett regering. Med möjlighet för EU att
ingripa med straffåtgärder om något land att fräckheten att trots
EU-lagen.

Med demokrati har EU inte att skaffa. EU är tvärtom demokratins
upphävande i byråkratisk Bryssel-makt, bortom allt vad folklig påverkan
heter.

Den lagstadgade högerpolitiken har lett till förödande konsekvenser för
Sveriges del. Arbetslösheten har exploderat till nivåer som var
otänkbara före EU-anpassningen och den offentliga välfärdens expansion,
som pågick en bra bit in på 1980-talet, har förbytts i en social
nedrustning utan motstycke i västvärlden.

Enligt FN ståtade Sverige under 90-talet som världsmästare i social
nedrustning Ingen smickrande titel. Enligt OECD var Sverige samtidigt
världsbäst på ökade klassklyftor. Inte mycket att yvas över det heller.
*Allt hänger ihop med EU. På det ena eller andra sättet. Men det vore
fel att bara skylla på EU. Saken är att den svenska överklassen
använder EU för att berika sig på de arbetandes bekostnad och att
aningslösa och/eller korrupta politiker villigt spelar med i detta
arbetarfientliga spel.

Kommunistiska Partiet kräver att Sverige skall lämna EU och vi gör allt
vad vi kan för att samla opinion för det. Men vi nöjer oss inte med
det. Vi kräver också att svenska politiker skall strunta i EU-diktaten,
om de går folkviljan emot. De finns ansvariga också i Sverige och de
skall inte slippa undan genom att två sina händer i påstådd maktlöshet.

Det finns alltid ett vägval - att viljelöst böja sig för EU eller att
strunta i EU. Vi kommunister är för att strunta i EU. Svensk politik
skall utgå från vad folkmajoriteten vill, inte från vad byråkraterna i
Bryssel bestämmer.
*Vi kommunister vill lämna EU. Så fort de bara går. Det handlar inte om
att vi vill vända Europa och världen ryggen. Tvärtom ser vi kravet på
att Sverige skall lämna EU som en solidaritetshandling. EU är lika
eländigt för alla arbetare i EU, vilket omfattande arbetarprotester i
en lång rad EU-länder visar. Med dessa protester är vi obrottsligt
solidariska.

Men kampen mot EU måste föras utifrån nationella förutsättningar och i
Sverige är kravet på ett utträde det mest samlande. Men vårt mål är
inte bara att Sverige skall lämna EU utan att ett svenskt utträde skall
bidra till att kapitalistsammanslutningen EU upplöses.

Vad kommer därefter? Ett mellanstatligt samarbete, säger de
försiktiga.Vi kommunister är mer offensiva. EU kommer att gå under för
att Europas arbetare fått nog; kommer att gå under i en kamp som må
vara nationell till sin form, men som är internationell till sitt
innehåll, som överallt riktar sig mot EU.

På en sådan grundval kan något storartat byggas, kan rentav drömmen om
en socialistiskt Europa förverkligas. Det är vår vision. Bort med EU
för att på EU:s ruiner bygga ett socialistiskt Europa och ett
socialistiskt Sverige.