Hoppa till huvudinnehåll
Av

Därför är jag marxistisk feminist

På internet den senaste tiden florerar en hemsida som heter 33 anledningar till varför feminism behövs. Här är 33 anledningar till varför jag är marxistisk feminist:


• För att jag varje dag vaknar i en patriarkal kapitalism som profiterar på min underordning.

• För att kapitalet profiterar på att stärka och upprätthålla värdehierarkin mellan kvinnor och män.

• För att varje gång jag ser mig i spegeln och känner mig otillräcklig så göder det kapitalet.

• För att kapitalet profiterar på människors otillräcklighet, på människors känslor av skam, kärlek, hat. Framför allt profiterar kapitalet på människors behov av tillhörighet och identitet.

• För att inbäddad i det starka behovet av tillhörighet och identitet finns våra könsroller.

• För att våra könsroller tillåter att män i alla klasser i relation till kvinnor i samma klass per automatik tilldelas högre värde, mer respekt, auktoritet och status.

• För att den värdehierarkin styr mäns och kvinnors liv inom klassen.

• För att kapitalet splittrar arbetarklassen.

• För att kapitalet tjänar på antifeminism och rasism.

• För att kapitalet gör människor till varor.

• För att mina systrar säljs över hela världen för att våldtas.

• För att mina systrar våldtas över hela världen av män de litar på.

• För att kvinnor och i synnerhet arbetarkvinnor historiskt osynliggjorts.

• För att kvinnor och i synnerhet arbetarkvinnor fortfarande osynliggörs.

• För att den genomsnittliga arbetaren idag är en kvinna.

• För att min kropp hålls gisslan av en förnedrande, kommersiell, objektifierande kultur.

• För att popkulturen och Hollywood profiterar på en våldsam och sexistisk syn på manlighet.

• För att popkulturen och Hollywood profiterar på en undergiven, sexualiserad och destruktiv syn på kvinnlighet.

• För att porrindustrin gör kvinnors underordning till sexuell njutning.

• För att underklass- och arbetarkvinnor förnedras i reality-tv varje dag och det anses vara underhållning.

• För att kapitalet profiterar på förnedringskulturen.

• För att kapitalet profiterar på ätstörningskulturen.

• För att mina systrar i andra delar av världen inte har rätten att bestämma över sina egna kroppar.

• För att fri abort är en kampfråga.

• För att det inte räcker med att vara socialist eftersom kapitalismen är patriarkal.

• För att patriarkatet följer mig hem från jobbet, för att patriarkatet finns överallt.

• För att klasskamp är kvinnokamp.

• För att arbetarkvinnor tjänar dubbelt på klasskamp.

• För att kvinnor är överrepresenterade inom arbetarklassen, nationellt och globalt.

• För att utan kvinnokamp ingen klasskamp.

• För att jag är hämndlysten, för att jag vet att klasskamp kommer att blåsa de som idag blåser mig.

• För att marxistisk feminism är den enda feminism som kan lova kvinnor frigörelse.

• För att jämställdhet inte kan uppnås inom ett system som profiterar på kvinnors underordning.
Frida Jansson