Hoppa till huvudinnehåll
Av
Busschaufför

Robert Conquest är död men hans lögner lever vidare

Robert Conquest dog 3 augusti, 98 år gammal. Hans livsverk kommenteras i tidningar över hela världen. I decennier har Conquests lögner om Sovjetunionen och kommunismen fyllt tidningsspalter och böcker. Men trots att hans lögner gång på gång blivit avslöjade fortsätter borgerlig massmedia att citera Conquest som en sann historiker.


Robert Conquest blev känd 1969 när hans bok ”Den stora terrorn – Stalins skräckvälde under 1930-talet” gavs ut. Boken är en samling historier om politiska förföljelser, mord och svält i Stalins Sovjetunionen. En del av historierna hade cirkulerat i pressen under många år och en del var helt nya.

Källorna i boken är lika omfattande som omöjliga att kontrollera. En del är utsagor från ukrainska flyktingar i USA och Kanada, kända krigsförbrytare som ledde och deltog i judeutrotningen i Ukraina och Sovjetunionen under andra världskriget. Sanningshalten i Conquests historier framgår av Conquests eget påstående att ”sanningen kan bara komma fram i form av hörsägner” och att ”i fråga om politiska frågor är den bästa källan rykten, även om den inte är ofelbar”.

Ingen historiker skulle någonsin acceptera hörsägner och rykten som bevis för historiska händelser. Men sådana ”detaljer” har journalister och universitetslärare på högerkanten blundat för och Conquests historier fortsätter att cirkulera.

”Den stora terrorn” blev på sin tid ett hårt slag mot vänstern i hela världen. Med källor som inte gick att kontrollera blev det omöjligt att gå i svaromål och de enda alternativeten blev att förkasta alltihop eller att tyst sluta stödja Sovjetunionen.
 
Men vem var nu denna Conquest? Var han som han själv påstod en välinformerad historiker i frågor om Sovjetunionen? Svaret på frågan kom först i januari 1978. Tidningarna The Guardian (27 januari 1978) och The Observer (29 januari 1978) avslöjade en hemlig organisation inom brittiska Secret Service som hade funnits sedan 1947 och betalats med skattemedel utanför parlamentets kontroll.

Organisationen Information Research Departement, IRD, startade 1948 och hade från början namnet Communist Information Department.

IRD gav med hemliga statliga bidrag ut en antikommunistisk tidning, Freedom First, som delades ut i den brittiska fackföreningsrörelsen. IRD/CID bildades på beställning av socialdemokratiska Labours efterkrigsregering med Attlee som primärminister för att motarbeta kommunismen som Attleeregeringen ansåg höll på att vinna det ideologiska kalla kriget.
 
The Guardian avslöjade att Robert Conquest var agent i IRD sedan 1947 med uppgift att skriva ”svarta” historier, lögnaktiga historier, om Sovjetunionen för att sprida till politiker, journalister och andra opinionsbildare över hela världen. Conquests och andras lögner spreds till alla brittiska ambassader och konsulat där en IRD-kontaktman hade uppdraget att vidarebefordra till respektive lands medier. Det förklarar den världsomfattande spridningen av Conquests lögner. Informationen spreds konfidentiellt som kommen från en hemlig och välinformerad källa i det brittiska utrikesdepartementet.
 
IRD:s uppdrag gällde att skrupelfritt desinformera människorna i utvecklingsländerna om socialismen och Sovjetunionen. Men IRD kunde inte motstå frestelsen att även ge sig på de brittiska tidningarna, politikerna och journalisterna. Det visade sig att alla framstående brittiska tidningar i decennier hade återgett IRD:s lögner i tron att de var uppgifter från det brittiska utrikesdepartementet.

Avslöjandet var sannolikt ett starkt vägande skäl för de brittiska politikerna att göra slut på IRD.

IRD hade kontakter överallt i Storbritannien. Fackföreningsmän, politiker och inte minst över 100 av de främsta och mest kända brittiska journalisterna hade i åratal lurats av IRD:s falska uppgifter.

Conquest arbetade åt IRD från organisationens start 1947 till 1956. Han författade en stor mängd falsk information om Sovjetunionen, kommunismen, socialistiska länder och progressiva rörelser och hans namn finns också bakom ett tjugotal böcker som IRD publicerade.

Robert Conquests bok ”Den stora terrorn” från 1969 gavs ut med pengar från IRD på förlaget Ampersand Ltd som arbetade åt IRD. En tredjedel av upplagan köptes av CIA:s förlag Praeger och delades ut gratis i stora mängder till universitetslärare, politiker och journalister.
 
Kontakterna med CIA blev sannolikt ekonomiskt fördelaktiga för Robert Conquest. Under 1960-talet flyttade Conquest till Kalifornien där han fick en lärartjänst vid Standford University. Det blev starten på en mer omfattande, välkänd och säkert mycket bättre betald karriär för Conquest.

Conquest backades upp av CIA och den amerikanska högern för att skriva mot Sovjet och kommunismen. Han fick också en mycket välbetald tjänst på Hoover Institution.

I USA, under president Ronald Reagans tid, skrev Conquest en mängd böcker, den mest kända är ”Harvest of Sorrow” från 1986 om en mångmiljonsvält i Ukraina som Sovjetstaten påstods ha orsakat på 1930-talet.

Stilen är som alltid våldsamt antikommunistisk och fanatismen är i en klass för sig. Han blev inte utan tack för bedriften. Samma år fick Conquest skriva huvuddelen av Reagans propaganda till det amerikanska folket i händelse av att USA skulle ockuperas av Röda armén. Boken heter ”Vad göra när ryssarna kommer: en överlevnadsmanual”. Ett märkligt arbete för en historiker.
 
Robert Conquest går i graven men hans historier sprids vidare av ohederliga journalister och universitetsfolk på den politiska högerkanten. Conquest själv har för länge sedan avslöjats som agent i desinformationens tjänst.