Hoppa till huvudinnehåll
Av

Frihet åt Bilal Kayed och de palestinska fångarna!

I skuggan av uppmärksammade terrorattentat i Europa fortsätter Israels statsterrorism mot det palestinska folket dag ut och dag in. En del i den terrorn är de mängder av palestinier som sitter i israeliskt fängelse. Deras enda brott är att göra motstånd mot en olaglig ockupation.


I skuggan av uppmärksammade terrorattentat i Europa fortsätter Israels statsterrorism mot det palestinska folket dag ut och dag in. En del i den terrorn är de mängder av palestinier som sitter i israeliskt fängelse. Deras enda brott är att göra motstånd mot en olaglig ockupation.

Många är dömda utan rättssäkra rättegångar eller några rättegångar alls. Allt vanligare är att israeliska myndigheter sätter palestinier i så kallat administrativt förvar, och då anser sig ockupationsmakten ha rätten att hålla personer fängslade utan vare sig åtal eller rättegång. Totalt sitter cirka 750 palestinier i administrativt förvar.

Den 13 juni skulle palestiniern Bilal Kayed friges efter att ha suttit 14,5 år av sitt 35-åriga liv i ockupationsmakten Israels fängelser. Men familj, vänner och partikamrater väntade förgäves utanför fängelset.
Istället för att släppa ut honom beslutade ockupationsmakten att sätta Bilal Kayed i just administrativt förvar.

De palestinska fångarnas solidaritetsnätverk Samidoun varnar för att Israel med detta vill skapa ett nytt prejudikat för att kunna hålla kvar palestinier efter avtjänat straff.

Bilal Kayed är en känd företrädare för de palestinska fångarna och för marxistiska PFLP. Efter den inställda frigivningen inledde han en hungerstrejk, som fortfarande pågår. Samidoun har tagit initiativ till ett upprop och aktionsdagar med krav på Kayeds frigivning och ett slut på användandet av administrativt förvar. Aktiviteter 24-25 juli sker både i det ockuperade Palestina och på andra håll i världen.

Bland de drygt 100 organisationer som skrivit under uppropet finns Kommunistiska Partiet och ungdomsförbundet RKU. Rörelsen för ett frigivande av Bilal Kayed och de palestinska fångarna växer i styrka och det är oerhört viktigt och betydelsefullt.

Betydelsefullt eftersom de kämpande palestinska fångarna i sin isolering vet att det finns kamrater över hela världen som stödjer dem. Kamrater som säger: Fortsätt kampen – den handlar om så mycket mer än er egen frihet! Er kamp är också hela det palestinska folkets kamp för frihet och i förlängningen också en kamp för alla folks frihet. Er kamp mot Israels ockupation och förtryck är också en kamp mot imperialismens förtryck.

Därför kommer Kommunistiska Partiet och RKU som en del i solidaritetsmötet på lördag 23 juli i Lysekil i samband med Kommunisternas sommarläger kräva Bilal Kayeds och alla andra palestinska fångar frigivning. Vi uppmanar alla progressiva och antiimperialistiska krafter att sluta upp bakom kampanjens huvudkrav:

• Frihet åt Bilal Kayed och alla palestinska fångar!
• Ett slut på användandet av administrativt förvar!