Hoppa till huvudinnehåll
Av

Inga nazister i Göteborg – aldrig mer ett pr-jippo åt brunblaskor och vitskjortor

2017 måste bli sista gången som nazister och avgrundhöger tillåts använda Bokmässan som sitt eget propagandaarrangemang. Varje göteborgare som är överens om detta bör komma till Heden på lördag och visa att vi inte accepterar några nazister i Göteborg.


Bokmässan i Göteborg har utvecklats till ett gigantiskt pr-iippo för nazister och avgrundshöger. Först lyckades Nya Tider under några år använda sitt deltagande på Bokmässan som ett medialt genombrott som hade kostat miljoner om tjänsten köpts av en reklambyrå.

Bojkotter och protestlistor har inte lyckats slå undan benen på reklamkampanjen. Tvärtom har det bidragit till att ge Nya Tider medieutrymme under årets alla dagar och inte bara under mässhelgen.

Det krävdes att Nya Tiders militanta kusin Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) – som omsätter Nya Tiders rasistiska budskap i våldsam handling – tar till gatorna för att ta bort intresset från Nya Tiders reklamkampanj.

Varje människa med ett uns klassmedvetande eller humanism i kroppen blir med rätta förbannad över att nazister tillåts inta gator och mässor. Tusentals göteborgare och bokmässebesökare kommer därför att samlas på Heden på lördag för att visa sin avsky mot nazismen.

Anarkistiska provokatörer som tänker sig att de handgripligen ska stoppa nazisterna göre sig icke besväret att delta. Eventuella sådana attacker kommer bara att leda till konfrontation med polisen, ta bort fokus från den breda och folkliga antinazismen och spela vitskjortorna i NMR i händerna.

Nazisternas och avgrundshögerns uppmärksamhet kring Bokmässan reser större frågor. Någonting är mycket skevt när den antirasistiska taktiken blir ett redskap i de nazistiska propagandamakarnas verktygslåda.

Oavsett hur illa man tycker om nazismen så är den öppna nazismen och NMR en marginell företeelse i det svenska samhället. Nazisterna är ett hot mot enskilda personer genom sitt brutala våld, men som politisk kraft är de inte ett hot. En framgångsrik taktik måste syfta till att inte ge dem den uppmärksamhet de gör allt för att få.

Ansvaret för att NMR lyckas göra Bokmässan 2017 till en propagandaseger vilar på de svenska riksdagspolitiker som inte verkställer sina egna beslut.

Nazismen är ingen politisk rörelse, den är kriminell. Sverige har sedan snart 50 år förbundit sig att förbjuda nazistiska organisationer. Detta sedan Sverige 1971 anslöt sig till FN:s rasdiskrimineringskonvention som i sin artikel 4B kräver att anslutna stater ska förbjuda organisationer som främjar rasdiskriminering.

Trots upprepad kritik från FN har Sverige inte gjort detta, utan låter istället nazister paradera på gatorna. Det måste bli ett slut på detta. Nazismen ska inte innefattas av grundlagens demokratiska fri- och rättigheter, det har Sverige skrivit under på i FN.

Annorlunda är det med Nya Tider, som liksom Sverigedemokraterna och mainstreamrasisterna gör allt för att balansera på rätt sida lagens paragrafer om hets mot folkgrupp. Denna avgrundshöger är givetvis en politisk kraft som måste bekämpas och lagen om hets mot folkgrupp skall användas när så är möjligt.

Men avgrundshögern kan inte besegras med lag-paragrafer, allra minst med gummiparagrafer mot extremism som kan användas mot alla som inte infogar sig i den liberala mainstreamfåran.

Avgrundshögern kan bara bekämpas genom en klasspolitik som angriper samtliga problem som arbetarklassen möter i sin vardag. En klasspolitik som varken låter avgrundshögern ställa frågorna eller ge svaren, men inte heller låter avgrundshögern ta patent på vissa frågor.

Rasism måste bekämpas, det är en vedervärdig människosyn och dess funktion är att söndra och splittra. Men rasismens politiska hot skall inte förstoras.

Vi lever inte i ett nytt tyskt 1930-tal med en härskande klass som ser den rasistiska avgrundshögern som sitt verktyg för att driva sin arbetarfientliga och antidemokratiska klasspolitik. En analys av vår egen samtid måste bygga på en konkret analys av de konkreta förhållanden vi lever under och inte på historiska paralleller.

När det gäller deltagande på Bokmässan ska frågan om grundlagens yttrandefrihet inte blandas in. Bokmässan är inte ett statligt arrangemang, det är en kommersiell mässa. Precis som vid whisky- eller båtmässor står det arrangörerna fritt att tillåta eller stoppa vem som helst från att delta.

Det viktigaste är att oavsett vad mässans arrangörer kommer fram till gällande Nya Tider så skall det inte göras sak av beslutet. Det är inte själva deltagandet på Bokmässan som Nya Tider är ute efter utan uppmärksamheten runt omkring. Bjud dem inte på detta utrymme.

2017 måste bli sista gången som nazister och avgrundhöger tillåts använda mässan som sitt eget propagandaarrangemang. Varje göteborgare och bokmässedeltagare som är överens om detta bör komma till Heden på lördag och visa att vi inte accepterar några nazister i Göteborg.