Hoppa till huvudinnehåll
Av

Till arbetare i Sverige

Vi vänder oss till dig som är arbetare i Sverige och vi hoppas att du tar dig tid att läsa detta. Det handlar nämligen om dig.


Vi vänder oss till dig som är arbetare i Sverige och vi hoppas att du tar dig tid att läsa detta. Det handlar nämligen om dig. Du som städar, kör buss eller taxi, arbetar i affär, fabrik, restaurang, vårdhem eller sjukhus. Du som står helt utan arbete eller lider av osäkerheten med tillfälliga jobb eller i bemanningsfirmor. Du som bygger hus, arbetar med tågtrafik eller på call center, delar ut post och tidningar, tillverkar bilar och hamburgare eller arbetar med barn i skolan.

Vi är alla olika, men vi har något viktigt gemensamt. Vi är alla arbetare i Sverige. Vi är alla tvingade att sälja vår arbetskraft för att kunna försörja oss själva och våra familjer.

Vi får aldrig glömma vårt gemensamma intresse och låta motståndarna splittra oss. De vill ställa den som har arbete mot den som saknar arbete. De vill spela ut oss mot varandra utifrån var vi är födda eller vilken religion vi tror eller inte tror på. Men även vi är skyldiga när vi låter oss splittras och låter våra olikheter stå i vägen för det vi har gemensamt.

Splittring gör oss svaga. När vi inte står starka tillsammans kan våra motståndare göra som de vill. De kan försämra våra arbetsförhållanden och sänka våra löner. Våra arbeten blir osäkrare, stressigare och farligare. Vi förväntas stå tillförfogande när helst företagen har behov av vår arbetskraft. Vi som saknar jobb tvingas till meningslösa och förnedrande åtgärder eller lever under hotet att tvingas lämna landet.

Även utanför arbetslivet gör överklassen och dess politiker livet allt svårare för oss.

Våra bostadsområden tillåts förfalla eller säljs till privata hyresvärdar och våra hyror chockhöjs. Välfärd och samhällsservice läggs ner i de områden där vi bor. De sociala problemen ökar med växande gängkriminalitet, våld och knark som de värsta exemplen.

Så här behöver det inte vara. Sverige är rikare än någonsin. Problemet är att pengarna samlas hos ett litet fåtal. En procent av Sveriges befolkning äger 40 procent av förmögenheterna. Det är så här överklassen vill ha det. Därför drivs en politik för att flytta pengar från arbetare till de rika, från löner till vinster och från gemensam välfärd till privata förmögenheter.

Kommunistiska Partiet är ett parti av arbetare och för arbetare. Vi vill att alla arbetare i Sverige enas för ett annat sätt att organisera samhället.

• Allas rätt till bra och värdiga liv. De värden som vårt gemensamma arbete skapar ska gå till att göra livet bra för alla människor, inte till att berika ett fåtal. Sverige behöver kamp mot rikedomen, för att ta pengarna där de finns och använda dem där de behövs.

• Människor är inga handelsvaror som företag ska kunna köpa och sälja – varken som arbetare eller när vi har behov av skola, sjukvård eller omsorg.

• Gemensam planering är bättre än privatiserat kaos. Företag och verksamheter som är viktiga för oss alla ska också ägas av samhället.

• En värld byggd på solidaritet, rättvisa och frihet istället för på de rikas förtryck och utsugning – det gäller både inom länder och mellan den rika västvärlden och andra delar av världen. Arbetarklassen måste vara solidarisk med världens arbetare och förtryckta, inte lojal mot den egna överklassen.

Tack för att du tog dig tid att läsa detta. Vi hoppas att du håller med oss och att vi får tillfälle att diskutera dessa frågor tillsammans.

En verklig förändring i Sverige beror inte på hur det går i höstens val, den beror på om vi arbetare tillsammans kämpar för det som är riktigt och viktigt för arbetarklassen.


Ovanstående text är en något redigerad version av ett upprop som Kommunistiska Partiet sprider i valrörelsen, översatt till arabiska, engelska, franska, kurdiska, persiska, polska och spanska.