Hoppa till huvudinnehåll
Av

Löfven tiger om EMU

I veckan är det tio år sedan svenska folket sade nej till EU-elitens och monopolbolagens längtan efter euron som ett sätt att trycka ner arbetarklassen. I eurokrisens spår har opinionen för EMU sjunkit till ynka nio procent. Ändå lever drömmen om svenskt EMU-medlemskap i borgerligheten. Men också inom socialdemokratin där partiordförande Stefan Löfven är en av eurons varmaste anhängare.


Så sent som tisdagen samma vecka som Håkan Juholt på lördagen meddelade sin avgång som partiordförande för Socialdemokraterna höll han fast vid att partiet skulle säga nej till euroländernas så kallade finanspakt.

Samma dag som Socialdemokraterna utsåg Stefan Löfven till ny ledare meddelade partiet att man hade kommit överens med regeringen om medlemskap i finanspakten. De socialdemokratiska ”undantagskraven” ansågs vara uppfyllda.

Intressant i sammanhanget är att de svenska socialdemokraterna inte ställde krav på någon ”tillväxtpakt” eller ”sysselsättningspakt” som villkor för att godta euroländernas finanspakt. Efter det franska presidentvalet har Stefan Löven vaknat till liv. Han anser att det är bra att den nye franske presidenten Francois Hollande har lyft upp frågan om att komplettera finanspakten med en ”tillväxtdimension”.

Stefan Löfven är stark anhängare av euron. I samband med folkomröstningen 2003 var han ordförande för den EMU-entusiastiska kampanjorganisationen Fackliga röster för Europa.

I en intervju med SKTF-tidningen, idag Tidningen Vision, svarade Stefan Löfven den 1 september 2003 på frågan hur regler och lagar som rör arbetslivet, till exempel arbetslöshetsersättning och anställningstrygghet, kommer att påverkas av ett EMU-medlemskap?

”Jag kan inte se att de påverkas alls. Det har med inrikespolitik att göra”, svarade Stefan Löfven.

Idag vet vi att det var osant. I Grekland, Portugal och Spanien strejkar och protesterar miljontals löntagare mot påbuden från Bryssel och Frankfurt om sänkta löner, pensioner och arbetslöshetsersättningar samt avregleringar av arbetsmarknaderna som försämrar anställningsvillkoren och försvagar de fackliga organisationernas ställning.

Jag har mejlat till Stefan Löfven och frågat om han i dag anser att Sverige ska anslutas till euron. En av hans medarbetare skickade mig ett goddag yxskaft-svar:

”Hej Gösta! Tack för ditt mejl. EMU står för Ekonomiska och Monetära Unionen. Det är ett samarbete inom EU som bland annat innebär att medlemsländerna har en gemensam valuta, euro, och en gemensam penningpolitik.
År 2003 hölls en folkomröstning om att införa euron som valuta i Sverige där en majoritet röstade emot. Vi respekterar folkomröstningsresultatet och de utfästelser som gavs i samband folkomröstningskampanjen 2003.
Vänliga hälsningar, Wissam Abdallah, Socialdemokraterna.”

Jag skickade ett nytt mejl i vilket jag uttryckte mig än mer precist: ”Du svarar inte på min fråga: Är Stefan Löfven för att Sverige ska gå med i EMU?”. Detta mejl skickade jag den 11 april klockan 15.20 och jag har fortfarande inte fått något svar.