Hoppa till huvudinnehåll
Av

NCC sänker löner


Veckan före 1 maj fick vi byggnadsarbetare på Södra Cell i Väröbruk ett vackert formulerat men motsägelsefullt brev från NCC anläggning väst. Där företaget säger sig vilja värna om ”trygghet” och ”förutsägbarhet” i lönefrågan!

Bakgrunden är i korthet att löneförhandlingarna har strandat sedan några månader tillbaka här i Värö. NCC:s målsättning är klar, även om de nu svävar på målet, att införa fast månadslön och med individuella löner som lök på laxen. Det bud som lades fram i början av februari förkastades av oss sedan det stod klart att avsikten var att splittra och att vägra betala ut lön retroaktivt.

NCC går under pågående förhandlingar ut i pressen, Hallands Nyheter, och påstår att vi byggnadsarbetare förkastar ett bud på 34.000 kronor i månaden. Samtidigt låter företaget meddela att man bildat ett polskt bemanningsföretag.

En klar provokation! Men från Byggnads sida bemöts tyvärr inte denna attack från NCC. Inne på bruket börjar man samtidigt sälja ut pågående jobb.

Under tiden går vi som arbetar inne på bruket på så kallad stupstockslön. NCC kan under inga omständigheter tänka sig att betala retroaktiv lön.

Man kan alltså dra ut på förhandlingarna i det oändliga. Under tiden går vi på stupstockens 164 kronor per timme, som motsvarar en lönesänkning med 5000 kronor i månaden.

Förhandlingar förs nu i Stockholm kring principfrågan, vilket ju inte verkar leda till någonting. Vi går kvar inne på bruket och under tiden säljs mer och mer av jobben ut.

Är det detta som NCC menar är ”trygghet” och ”förutsägbarhet” i lönefrågan? Ja vi tror att det är en medveten strategi att segdra förhandlingarna samtidigt som större delen av jobben inne på bruket säljs av. Detta då till tvivelaktiga underentreprenörer som firman Form och Betong som består av ett litet antal svenskar som mannas upp med allt fler balter och öststatare.

En annan firma är Svensk Armering & Betongbyggen som enligt vad vi fått veta har 198 kronor fast i timmen. Att Form och Betong tar ut samma pengar ur Södra Cell det kan man ju räkna ut. Men att balterna skulle få mycket mer än en hundring har vi svårt att tro. De individuella lönerna är redan ett faktum på Värö! Jobben säljs ut och lönerna fryses.

Detta är EU:s fria rörlighet som innebär lönedumpning samtidigt som arbetsrätten på allvar hotas. Lex Laval måste rivas upp och bemanningsföretag förbjudas!

Stefan Johansson

Betongarbetare