Hoppa till huvudinnehåll
Av

Röster från WTFU:s sjuttonde kongress

Proletären var på plats när Fackliga världsfederationen, WFTU, höll sin sjuttonde kongress i Sydafrika. Representanter för stridbara fack världen över samlades för att diskutera motståndet mot kapitalismen och imperialismens brutala framfart. Här är några röster från kongressen.


Kelepile Direko och Letshego Harrington, Sydafrika


Kelepile Direko och Letshego Harrington tillhör de hundratals sydafrikanska fackliga aktivister som var åhörare på WFTU:s kongress, och som mellan talen i kongressalen höjde stämningen med revolutionära sånger från kampen mot apartheid.

– Vi är medlemmar i Popcru, som organiserar anställda inom polis, kriminalvård och trafikövervakning, berättade Kelepile och Letshego.

Popcru grundades 1989 som en del i kampen mot det dåvarande rasistiska styrets polismakt och är anslutet till landsorganisationen Cosatu.

Popcru är liksom gruvarbetarfacket Num, offentliganställdas Newahu och industriarbetarna i Ceppwawu officiellt anslutet till Fackliga världsfederationen, WFTU.

Armenio Carlos, Portugal


Portugal har drabbats hårt av den på-tvingade sparpolitiken från trojkan – det vill säga EU-kommissionen, Europeiska Centralbanken och IMF.

– Deras syfte var att knäcka och förnedra landet, sade Armenio Carlos, generalsekreterare för landsorganisationen CGTP-IN på WFTU:s kongress.

Trojkans program genomfördes när högern hade makten. Följden blev sjunkande produktion, ökad offentlig skuldsättning och utbredd fattigdom. I oktober 2015 förlorade högern valet och ersattes av en mitten-vänsterregering. I denna ingår Portugisiska kommunistpartiet.

Armenio Carlos berättade att den nya regeringen rivit upp beslutet att privatisera kollektivtrafiken, upphävt lönesänkningar och höjt pensionerna.

– Det är resultatet av en kamp som CGTP-IN förde på företagen och på gatorna och som omfattade arbetare, ungdomar, arbetslösa och pensionärer som var fast beslutna att stoppa attackerna på arbetarna och på de sociala rättigheterna.

Men Portugals regering står under hård press från EU och storföretagen.

– Vi måste stå emot både det inhemska och externa kapitalets påtryckningar.

Antionette Tangono, Kamerun


– Vi fördömer det kapitalistiska systemet. Det är kvinnornas främsta fiende.

Antionette Tangono, president för landsorganisationen CCT i västafrikanska Kamerun, gjorde ett bejublat framförande på kongressen i Durban. Hon pekade på hur kvinnorna på den afrikanska kontinenten i högre utsträckning blir offer för klimatförändringar och krig. Många utsätts för våld och sexuella övergrepp när de drivs på flykt.

– Det är bra att WFTU lyfter fram kvinnorna. Vi måste stiga fram och ta plats i kampen.

Jamal al-Qadri, Syrien


En fråga som återkom ofta under WFTU-kongressens förhandlingar var fördömandet av imperialismens inblandning i Syrien.

Budskapet framfördes av delegater från länder i Mellanöstern och av många talare från andra delar av världen.

– De påstår att det finns moderata rebeller, men vi vet att de är långt ifrån moderata. Vi har lidit mycket av deras terrorism. De har förstört så mycket av vårt land, sade Jamal al-Qadri, generalsekre-terare för syriska landsorganisationen GFTU, när han höll sitt tal.
Jamal al-Qadri tvekade inte att peka ut USA och dess allierade som skyldiga till katastrofen i Syrien.

Solidariteten med Syrien har varit viktig för WFTU under de gångna åren. I september 2015 genomförde GFTU tillsammans med världsfederationen en facklig konferens i Damaskus i solidaritet med det syriska folket. Trots brinnande krig samlade konferensen 230 fackliga representanter från 43 länder.

Dessa antog ett uttalande som krävde ett slut på den utländska inblandningen i kriget i Syrien och ett omedelbart upphävande av USA:s och EU:s förödande sanktioner mot landet.

– Vi uppskattar allt stöd vi fått från våra vänner i världen i kampen mot terroristkomplotten mot Syrien, sade Jamal al-Qadri och fick kraftiga applåder från deltagarna på kongressen i Sydafrika.

Kubas LO, CTC


Den kubanska fackliga centralorganisationen CTC hade en stor delegation på plats på kongressen i Sydafrika. CTC innehar en av vicepresidentposterna i WFTU.

I anförandet från talarstolen fastslog den kubanska landsorganisationens generalsekreterare Ulises Guilarte att CTC står fast bakom WFTU:s principer om klasskamp, arbetarenhet och antiimperialism. Han framförde ett tack till Cosatu och alla andra som stött kampanjen för att frige De fem kubanerna, som fram till förra året var politiska fångar i USA.

Mycket av diskussionerna på kongressen skedde utanför kongresslokalen i mötet mellan deltagare från olika länder. På bilden syns deltagare från CTC:s delegation hålla ett spontant möte under en paus, vilket samlade många åhörare.
Patrik Paulov

Durban, Sydafrika
Fakta

Röster från WTFU:s sjuttonde kongress

Fackliga världsfederationen, WFTU, 71 år
  • Fackliga världsfederationen (World Federation of Trade Unions, WTFU) grundades 1945 med målet att samla fackliga organisationer världen över i en gemensam federation.
  • Som en följd av det kalla krigets antikommunism bröt sig västvärldens socialdemokratiskt orienterade fack ur WFTU 1949.
  • 2006 förenades de socialdemokratiska och kristdemokratiska facken i en ny sammanslutning, Internationella fackliga samordningen (International Trade Union Central, ITUC).
Nedgång och återhämtning
  • Fram till 1990 dominerades WFTU av den fackliga rörelsen i det socialistiska blocket. Realsocialismens kollaps innebar stora svårigheter. Många fack lämnade WFTU och på kongressen 1994 argumenterade högljudda röster för att lägga ner hela världsfederationen. Så blev det inte.
  • Under 2000-talet och särskilt efter den femtonde kongressen i Havanna i december 2005 har trenden vänt och organisationen vuxit och ökat aktiviteten.
92 miljoner medlemmar
  • Enligt WFTU:s ledning representerar dess anslutna organisationer 92 miljoner medlemmar i 125 länder. Här ingår stora fack från en rad länder i Latinamerika, Afrika och Asien. Facken i Indien tillhör de största.
  • Till de som finns kvar sedan realsocialismens tid hör centralorganisationerna i Kuba, Vietnam och Demokratiska folkrepubliken Korea.
  • I Europa står WFTU svagt. Inflytelserika och stridbara medlemmar finns, som den fackliga fronten PAME i Grekland, de brittiska järnvägs-arbetarna i RMT och Cyperns LO. Också i Europa tas steg framåt med nya medlemsorganisationer från Frankrike, Spanien, Ryssland med flera länder.
President från Sydafrika
  • Generalsekreterare för WFTU är den grekiske kommunisten George Mavrikos.
  • Nyvald president sedan WFTU:s sjuttonde kongress är Mzwandile Makwayiba, ordförande för sydafrikanska förbundet för offentliganställda, Newahu.