Hoppa till huvudinnehåll
Av

Nordkorea firar vapenstillestånd

I samband med återinvigningen av krigsförbrytarmuseet i den nordkoreanska staden Sinzon 25 juli deltog en delegation från Kommunistiska Partiet – Erik Anderson, Hanne Tang och Mats Lönnberg – i en grupp besökare med USA:s förre justitieminister Ramsey Clark i spetsen.


Ramsey Clark, som var förste talare på ett möte inför lokalbefolkningen i Sinzon, fördömde kraftigt massakern på drygt 35.000 av befolkningen i staden och provinsen med samma namn. Massakern ägde rum 17 oktober till 7 december 1950 då området ockuperades av USA-trupper under Korea-kriget. Flera överlevande vittnade under mötet om sina hemska upplevelser som barn.

Ramsey Clark var justitieminister 1967-69 under president Johnssons administration, och som biträdande justitieminister åren 1965-67 ansvarade han för genomdrivande av flera medborgarrättslagar. Clark har även besökt Sverige flera gånger.

Arrangemanget i Sinzon ägde rum i samband med uppmärksammandet av 60 årsdagen av stilleståndsavtalet i Koreakriget som undertecknades den 27 juli 1953 mellan USA och Nordkorea.  

Kina, Indien, och Indonesien var bland de större länderna som med anledning av jubileet sänt officiella regeringsdelegationer till Nordkorea för att närvara på en rad möten, aktiviteter och en stor militärparad. Kina sände sin vicepresident Li Yuanchao och en stor kinesisk delegation av krigsveteraner från kriget var närvarande. I Korea-kriget stupade bland andra Mao Zedongs äldste son Mao Anying.

En rad ryska partier var närvarande liksom ett antal ryska krigsveteraner från Andra världskriget. Bland progressiva länder och partier som sände folk till Nordkorea för jubileet kan nämnas Kuba, sandinisterna i Nicaragua, MPLA i Angola.  

Olika militärdelegationer från länder som Moçambique, Uganda var också närvarande. Likaså var förre franske presidenten Sarkozys konservativa parti UMP representerat som en del i diplomatisk öppning länderna emellan. En grupp amerikanska Koreaveteraner fanns även på plats för att förutom delta i uppmärksammandet av stilleståndsavtalet även besöka ”sina” gamla krigsskådeplatser i norra Korea enligt amerikanska CNN.  

Totalt var 1700 delegater från 140 länder närvarande i firandet av stilleståndsavtalets tecknande den 27 juli 1953.

Även om Korea är delat så var Koreakriget det första krig i historien som den amerikanska imperialismen inte vann. Den stora civila demonstration som paraderade förbi Kim Il Sungtorget fortsatte på Pyongyangs gator med flerdubbla led av åskådare på festdagen den 27 juli. Även Svensk-koreanska föreningen hade sänt en delegation på fyra personer.  
Mats Lönnberg, Hanne Tang och Erik Anderson

Kommunistiska Partiets delegation