Hoppa till huvudinnehåll
Av

Vem är José Maria Sison?

Sison är född den 8 februari 1939 och blev litteraturprofessor i Filippinerna när han återvände från sina studier i Indonesien.


Sison blev medlem i det gamla kommunistpartiet i början av 1960-talen men kom att opponera sig mot dess revisionism, allmänna försumpning och inställsamhet gentemot president Ferdinand Marcos korrupta styre.

År 1968 återupprättade Sison Filippinernas kommunistiska parti som baserades på marxismen-leninismen-Mao Tse Tungs tänkande.

I sitt program slog partiet fast att först måste man lösa den nationella och demokratiska frågan för att sedan gå till offensiv i en socialistisk revolution.

Den nya rörelsen växte snabbt. Sison greps och satt i fängelse under nio år. År 1986 frigavs han i samband med Marcosdiktaturen krackelerade.

Efterträdaren Corazón Aquino såg sig tvungen att släppa Sison fri, trots den filippinska militärens protester. Samma år gav sig Sison ut på en världsomspännande resa. Den började i Thailand där Sison fick ta emot ett viktigt bokpris för sin diktsamling. Priset delades ut av den thailändske kronprinsen.

När Sison kom till Nederländerna senare fick han ett meddelande om att han filippinska pass dragits in på grund av ”subversiv verksamhet”. 1987 sökte han om flyktingstatus i nämnda land, vilket han beviljades.

Hotet om utlämning till Filippinerna har hela tiden hängt över honom.

Hösten 2002 sattes Sison upp på USA:s terroristlista, varvid EU gjorde samma sak bara veckor efter husbonden i Washington.

2004 kom de första framstötarna om utlämning, och tre år senare, den 28 augusti 2007, arresterades Sison under falska anklagelser om inblandning i tre mord i Filippinerna. Månaden därpå frigavs Sison ur isoleringscellen, då man inte kunde presentera några bevis mot honom.

EU hävde senare frysningen av hans bankmedel (motsvarande 5000 svenska kronor), men Sison får fortfarande inte lämna Nederländerna.

Trots att Filippinska kommunistpartiet sedan flera årtionden förklarat att Sison inte deltar i den praktiska ledningen på grund av att han befinner på andra sidan jordklotet, så beskyller den filippinska reaktionen Sison för att ligga bakom än den ena än den andra ”subversiva” verksamheten.

Även om Sison numera endast har en rådgivande roll, är han för miljoner människor i Filippinerna en viktig symbol för den kamp som förs av Nationella demokratiska fronten (NDF), den breda frontorganisation som kommunistpartiet leder.
Fakta

Vem är José Maria Sison?