Hoppa till huvudinnehåll
Av
marcus.jonsson@proletaren.se

”Djupaste krisen i Turkiet någonsin”

”Ingen kupp har någonsin genomförts i Turkiet utan grönt ljus från Washington”, säger Turkietkännaren Halil Karaveli som menar att Turkiet är i sin djupaste kris någonsin efter kuppförsöket.


Turkietkännaren Halil Karaveli, från Institutet för säkerhets- och utvecklings-politik, vill beskriva den misslyckade militärkuppen i Turkiet som i första hand ett myteri inom militären mot den egna ledningen och i andra hand mot regimen. Han är övertygad om att det huvudsakligen är anhängare till Gülenrörelsen som ligger bakom, med eller utan Fethulla Gülens egen inblandning.

Halil Karaveli säger att de senaste årens utrensningar av gülenister var på väg att trappas upp och att militärerna i desperation inledde kuppen med hopp om att få stöd av folket och den högsta militärledningen.

– Kuppen utlöstes av att processerna mot gülenisterna skulle inledas. Militärledningen hade länge stått emot den förestående utrensningen men hade nu gett klartecken för den. Vad jag inte visste var att gülenisterna var så starka och så des-perata.
– Det var en ren kamikazekupp, att de sköt på civila och bombade parlamentet. Det är helt otroligt.

• Hur tror du USA ser på kuppförsöket, bortom de officiella uttalandena?
– Den amerikanska regeringen var väldigt passiv i reaktionen. Det här är rena spekulationer, men de hade kanske inte blivit jätteledsna om kuppen lyckats. Gülenisterna har väldigt starka fästen i Washington och den Israel-vänlige Gülen är en av USA:s favoriter.
Halil Karaveli berättar att när Gülen gick i självvald exil gick höga CIA-chefer i god för honom för att han skulle få uppehållstillstånd i USA.

– Det finns uppgifter från militära kretsar i Turkiet som säger att vissa tecken tyder på att kuppen fått grönt ljus från USA. En del högt uppsatta kuppmakare har också kopplingar till USA.

Halil Karaveli tror att åtminstone Erdogan själv är övertygad om att Vita huset gett sitt klartecken till kuppen, och säger att det inte är särskilt konstigt.

– Ingen kupp i Turkiet har genomförts utan att den dels haft grönt ljus från Washington och dels ett inre stöd i landet, en social förankring.

Anledningen till att kuppförsöket misslyckades är att åtminstone den sista delen saknades, enligt Halil Karaveli.

– Kuppen svarade inte mot några klassrealiteter. Erdogan har militärledningen och större delen av borgerligheten i ryggen samtidigt som han har starkt stöd även i arbetarklassen. De tidigare kupperna i Turkiet har haft ett annat stöd hos borgerligheten. Militären agerar aldrig i ett tomrum utan efter materiella omständigheter. De tidigare har varit klassiska kupper, som i Latinamerika. Borgerligheten mot arbetarklassen, med militären i borgerlighetens tjänst.

– Det fanns ingen poäng med en militärkupp nu. Borgerligheten är nöjd med allt och arbetarklassen behövde inte kväsas. En kupp kan bara lyckas om det finns ekonomiska intressen bakom den. Här saknades det, det fanns ingen samhällelig grund för en kupp. Det handlade bara om maktkamp.

De flesta politiska bedömare menar att Erdogan går stärkt ur förra helgens händelser i och med utrensningarna som följt på kuppförsöket. Halil Karaveli ser snarare Erdogan som en i raden av förlorare.

– Det här är den djupaste krisen i Turkiet sedan statsbildningen 1923. Alla Turkiets problem kommer att växa. Egentligen är alla inblandade förlorare. Rimligen är Gülenrörelsens makt bruten. Den turkiska militären är söndertrasad. Vänstern är också förlorare och Turkiet är mer sårbart för IS-attacker än tidigare. Ingen tror längre på tanken att Turkiet skulle kunna utöva något inflytande i regionen, och att Turkiet nu skulle kunna intervenera i den syriska krisen finns inte.

Om någon grupp kan dra nytta av den uppkomna situationen är det kurderna, menar Halil Karaveli.

– Det kommer att gynna kurderna. Varför ska de vara rädda för en stat där militärerna dödar varandra?

Halil Karaveli menar att Turkiet är i det närmaste en ”failed state” efter den misslyckade militärkuppen. Även om Halil Karaveli noga följer utvecklingen i Turkiet togs han på sängen av förra helgens händelser.

– Det var väldigt oväntat, jag blev chockad. Den turkiska staten har kollapsat. Militären som alltid varit den viktigaste pelaren har fallit samman. Nu har Turkiet inte ens militären kvar som kan ta kontroll längre.
Fakta

”Djupaste krisen i Turkiet någonsin”

Turkiet och kuppförsöket
  • Turkiet har den näst största armén i Nato efter USA.
  • En av de arresterade för inblandning i kuppförsöket är befälhavaren för flygbasen Incirlik som används av USA.
  • Turkiska armén består till stor del av värnpliktiga. Enligt uppgifter trodde många soldater i kuppförsöket att de deltog i en övning.
  • Militären har genomfört fyra kupper i Turkiets historia, 1960, 1971, 1980 och 1997.