Hoppa till huvudinnehåll
Av
Utrikesskribent

Fotbolls-VM, fattigdomen och högerns kraftsamling

Fotbolls-VM i Brasilien har fått omvärlden att uppmärksamma de enorma klassorättvisorna i landet. Men Ana Maria Prestes Rabelo från Brasiliens kommunistiska parti (PCdoB) menar att den bild som sprids blundar för de stora framsteg som gjorts.


– Jag är glad över att få tala om VM och den sociala situationen i Brasilien. Det är många världen över som undrat, säger Ana Maria Prestes Rabelo.

Vi möts i slutet av juni på det internationella seminariet i Belgien där fyrtiotalet kommunist- och arbetarpartier deltar. Ana Maria Prestes Rabelo sitter i ledningen för Brasiliens kommunistiska parti (PCdoB).

– På grund av nyliberalismen var Latinamerika i djup kris på 1990-talet. Nu har mycket förändrats. Med Hugo Chávez valseger i Venezuela för femton år sedan fick vi den första progressiva regeringen i Latinamerika. Därefter har vänstern vunnit val i Brasilien, Argentina, Bolivia och många fler länder, säger hon.

Trots stora skillnader mellan de styrande vänsterkrafterna har samarbetet stärkts och viktiga reformer genomförts. Som exempel lyfter Ana Maria Prestes Rabelo fram ökad kontroll över naturresurserna, ett stopp för privatiseringar, stärkt nationell suveränitet och fördjupad demokrati.

Hon framhåller också den ännu bredare samarbetsalliansen Brics (Brasilien, Ryssland, Indian, Kina och Sydafrika), som ett viktigt verktyg för att bryta sig loss från imperialismens ekonomiska grepp.

• Låt oss återgå till kritiken mot Brasilien, VM och de enorma sociala orättvisorna i landet. Hur ser PCdoB på detta?
– Vad som skett är att högern försöker använda befogade sociala protester till att slå mot VM och Dilma Rousseffs regering. Det är fel att koppla samman dessa. Folkmajoriteten stöder VM-arrangemanget, säger Ana Maria Prestes Rabelo.

– Dessutom måste alla politiska utspel i Brasilien ses i sammanhanget av att det är president- och parlamentsval i höst.

Ana Maria Prestes Rabelo ger en bakgrund till den komplexa situationen. I juni 2013 skakades landet av sociala protester. Det var ”enorma demonstrationer”, som hon beskriver dem, med krav på bättre levnadsförhållanden. I Brasiliens snabbt växande storstäder finns jätteproblem med bostadsbrist, avsaknad av kollektiva transporter och dålig sjukvård.

– Den snabba urbaniseringen har gjort att många människor lever under riktigt dåliga förhållanden, säger hon.

Anledningen till att högerkrafterna lyfter fram de sociala problemen och protesterna är att de ser en chans att göra slut på snart tolv år av center-vänsterstyre. Ana Maria Prestes Rabelo menar att högerns försök att återta makten måste stoppas.

– Kommunistpartiet stöder alla som kämpar för bättre förhållanden. Men vi menar att den enda vägen för att komma vidare och fördjupa de förändringar som inletts är att se till att Dilma Rousseff och Arbetarpartiet kan fortsätta regera.

I PCdoB har det diskuterats om det är rätt av att parti som vill avskaffa hela det kapitalistiska systemet att stödja en center-vänsterregering. Kommunisterna har även vid flera tillfällen kritiserat regeringen och i samarbete med sociala och fackliga rörelser försökt pressa politiken åt vänster.

Men varje gång högern samlat sig till attack har PCdoB försvarat regeringen. Partiet anser att ett stöd åt center-vänsterstyret är det för stunden bästa alternativet för att stärka Brasiliens nationella oberoende, och bryta med den folkfientliga nyliberalismen.

Den linjen ligger fast. PCdoB har officiellt uttalat sitt stöd för Dilma Rousseffs kandidatur i presidentvalet i oktober.

• Berätta om förändringarna under de progressiva regeringarna. På vilket sett har situationen förbättrats för Brasiliens fattiga?
– Det första är att vi fått en starkare demokrati, svarar Ana Maria Prestes Rabelo. Det är därför vi ser så många folkliga demonstrationer, protester och konferenser. I vissa högerstyrda delstater, som Sao Paolo, finns problem med polis som attackerar demonstranter, men i stort har brasilianarna alla möjligheter att protestera fritt.

Det andra hon framhåller är de sociala programmen, som inneburit en snabb och omfattande minskning av fattigdomen. Statens utgifter för VM utgör en bråkdel av kostnaderna för dessa program.

– På tio år har 40 miljoner människor lyfts bort från den extrema fattigdomen, säger Ana Maria Prestes Rabelo. Elva miljoner nya jobb har skapats. Familjeprogrammet som belönar dem som ser till att barnen går i skolan har gett stor effekt. Många fler har getts möjlighet att studera på universitetsnivå. Och så genomförs en omfattande vårdsatsning med hjälp av 10000 kubanska läkare.

Att se till att alla invånarna i Brasilien ska garanteras sjukvård är ingen liten uppgift. Dels behövs nya sjukhus och vårdcentraler. Dels saknas läkare i många fattiga och avlägsna områden.

• Hur kommer det sig att det stora Brasilien måste ta hjälp av Kuba för att klara vården?
– De brasilianska läkarna är precis som de venezuelanska. De vill inte jobba i kåkstäder eller på landslandsbygden. Därför behövs programmet med de kubanska läkarna. Folk som möter de kubanska läkarna blir imponerade över att de inte alls är som de brasilianska. Kubanerna är så mänskliga, och de lever med folket, avslutar Ana Maria Prestes Rabelo.
Fakta

Fotbolls-VM, fattigdomen och högerns kraftsamling

Brasilien i förändring
  • Brasilien har drygt 200 miljoner invånare. Det är hälften av hela Sydamerikas befolkning.
  • Högerns politiska kontroll bröts när Lula da Silvas vann presidentvalet 2002. Sedan dess har Arbetarpartiet (PT) haft regeringsmakten.
  • Högerpartier har dock makten i flera delstater, vilket bromsar den progressiva politiken.
  • Kommunistpartiet PCdoB stöder regeringen och nuvarande president Dilma Rouseff. I parlamentsvalet 2010 fick PCdoB 2,75 miljoner röster (2,8 procent). I senastvalet lyckades man nå över 12 miljoner röster.