Hoppa till huvudinnehåll
Av
Utrikesskribent

Nej, Venezuelas folk hungrar inte

Lyssnar man på Sveriges Radio kan man tro att den socialistiska regeringen förvandlat Venezuela till ett land där folket hungrar. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) håller inte med. FAO prisar istället Venezuelas framsteg i kampen mot hungern.


Att Venezuela har problem med ekonomin och med varubrist i butikerna är ett faktum. Men det finns fler ansvariga för utvecklingen än Nicolás Maduros socialistiska regering.

En förklaring till problemen är det av Saudiarabien dumpade oljepriset. Det har drabbat det oljeexporterande Venezuela hårt.

En annan är det systematiska sabotaget från den USA-stödda borgarklassen och dess politiska representanter på högerkanten. Att detta har pågått i över ett decennium och fortfarande pågår är känt av alla med minsta kunskap om Venezuela.

Ett tydligt exempel på sabotaget fick vi tidigare i år. Då hittade den venezuelanska polisen lagerlokaler på flera platser där kapitalister bunkrat upp enorma mängder av diverse dagligvaror. Det är inte konstigt att det blir brist på tvättmedel om 360.000 kilo tvättmedel låsts in i ett förråd, vilket var vad polisen upptäckte vid ett enskilt tillslag i delstaten Zulia.

Men det som kännetecknar Venezuelas utveckling under den bolivarianska revolutionens sexton år är inte kris och varubrist utan kraftigt förbättrade levnadsförhållanden för folkflertalet.

Samma vecka som Sveriges radios Lotten Colin rapporterade om hungern i Venezuela uppmärksammades landet i positiva ordalag av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Vid FAO:s årliga konferens i Rom 6-13 juni framhölls att Venezuela uppnått FN:s milleniemål om att halvera undernäringen i landet.

Venezuelas vicepresident Jorge Arreaza representerade regeringen Maduro på plats i den italienska huvudstaden. I sitt tal pekade Arreaza på serverandet av mat i skolan som ett viktig redskap i kampen mot undernäring och hunger.

”Under revolutionen så serveras nu barn frukost, lunch och mellanmål i skolan [...] Vi har sett ett mirakel vad gäller näring i skolan, där det förr bara serverades ett glas mjölk om dagen”, sade Jorge Arreaza på FAO-mötet. Han framhöll att de sociala satsningarna för att trygga mat, bostäder, utbildning och vård åt folket genomförts trots det ekonomiska krig som överklassen och oppositionspartier bedriver mot regeringen.

Detta är inte första gången som FAO noterat framsteg i Venezuela. 2012 erkändes att landet halverat den extrema hungern och fattigdomen, och 2013 konstaterades att hungern minskat från 14 procent 1992 till fem procent 2012.

Det finns ytterligare en sida som måste framhållas. Venezuela har sedan den bolivarianska revolutionen inleddes varit drivande i att solidariskt hjälpa andra länder i Latinamerika och Karibien att bekämpa fattigdom och hunger. Venezuela spelar en ledande roll i progressiva samarbetsorganisationer som Alba, PetroCaribe och Celac.

I detta sammanhang framhöll FAO att Venezuela erbjudit andra länder teknisk hjälp för att stödja deras arbete med att uppfylla milleniemålen. Venezuela är ett föredöme för det så kallade syd-sydsamarbetet, menar FAO.

Som sagt, Venezuela står inför stora utmaningar. Inte minst lär högerkrafterna trappa upp sina försök att underblåsa kaos och varubrist inför parlamentsvalet senare i år.

I detta läge blir den svartmålning av Venezuela som Sveriges radio och andra västmedier ägnar sig åt propaganda i den venezuelanska högerns tjänst.