Hoppa till huvudinnehåll

Är kurdiska SDF folkets befriare eller USA-medlöpare?

Uppfattningarna om det självutnämnda Norra Syriens demokratiska federala system och dess väpnade styrka SDF går vitt isär. Mellanösterns socialistiska befrielsekämpar eller imperialismens legoknektar? Proletären har träffat Norra Syriens Europarepresentant, kurdiska Sinem Muhammed.

Sinem Muhammed
Patrik Paulov

Sommaren 2012 drog sig den syriska armén ur ett stort område i norra Syrien. Orsaken var att al-Qaida och andra utlandsstödda grupper var på offensiven i västra Syrien mot Damaskus och andra städer.

Sedan dess har delar av norra Syrien administrerats av det kurdiska Demokratiska unionspartiet (PYD) och dess allierade. Befolkningen i norr består dock inte bara av kurder. Här finns som i övriga Syrien många olika etniska och religiösa grupper.

I samband med att staden Kobane (Ain al-Arab på arabiska) befriades från IS i januari 2015 blev de kurdiska gerillakämparna välkända. Många vänstergrupper i Sverige och västvärlden hyllade det sekulära PYD och dess gerillasoldater som den mest progressiva kraften i Mellanöstern.

Men det styre som går under namnet Norra Syriens demokratiska federala system och dess väpnade styrka SDF är också utsatt för skarp kritik.

I Stockholm möter Proletären Sinem Muhammed, Europarepresentant för Norra Syriens demokratiska federala system, som är på Sverigebesök. Efter att ha besökt riksdagen får vi en kort intervju innan Sinem Muhammed hastar till nästa möte.

• Berätta om er vision för Syrien.
– Sex år har gått utan att någon lösning på konflikten finns i sikte. Vi har en vision om ett demokratiskt federalt system för hela Syrien. Idag är samhällsstrukturen förstörd och landet delat. Genom vårt projekt kan Syrien förenas. Vi har byggt ett federalt system i norra Syrien, och vi tror på samexistens mellan alla folk och på jämställdhet. Vårt system bygger inte på nationer eller religioner utan på geografiska områden där alla har sina sociala och kulturella rättigheter. Det är en modell för hela Syrien, det är bara så vi kan få till stånd en lösning.

• Från andra delar av Syrien uppfattas federalismen som ett steg mot en splittring av landet. Hur kommenterar du det?
– Det finns många olika uppfattningar. De som missuppfattar våra planer och tror att vi vill splittra landet, det vill vi inte, eller tror att det handlar om en kurdisk federalism. Vi menar att vi skapar enighet genom olikhet. I norr finns många arabiska stammar som accepterat vårt system.

• Många antiimperialister vänder sig mot ert samarbete med USA, det land som orsakat så mycket död och lidande i Mellanöstern, och som bär stor skuld till framväxten av terroristgrupper som IS och al-Qaida.
– Det är USA som samarbetar med oss, inte vi med dem. Det är vi som på marken bekämpar terrorister och som besegrade IS i Kobane. Det var svårt för oss, vi har brist på vapen och behöver stöd från alla som kan ge oss vapen. Det ligger i vårt folks intressen att kunna beskydda oss från terrorister.

• Men USA har aldrig gjort något av välvilja. Om ni får vapen vill väl USA ha något tillbaka som gynnar dess intressen.
– Du har rätt i det och vi vet om det. Det gäller inte bara USA utan också Ryssland, Iran och Turkiet. Alla vill ha något tillbaka, alla arbetar för sina egna intressen. Alla vill bli kvar i Mellanöstern, ingen vill förlora sin position.

– Men vi arbetar för våra intressen och vårt projekt för Syrien. Vi arbetar för folkets intressen, för kurderna, araberna, turkmenerna och alla andra. Vi är ändå de som tjänar mest på detta.

• Du säger att ni är motståndare till att splittra Syrien. Men USA verkar ha en plan för att stycka av östra Syrien. I norr de stöder de era SDF-styrkor medan de i söder stöder så kallade moderata rebeller som inkluderar islamistiska extremister. Och dessa är ju motståndare till era framtidsvisioner…
– Från början stödde USA många sådana grupper via Turkiet. De finansierade dem, gav dem vapen och tränade dem. Men så snart dessa gick in i Syrien gick de till Jabhat al-Nusra [al-Qaidas gren i Syrien] och överlämnade sina vapen istället för att bekämpa IS. USA blev frustrerat över detta. Därför kom de till SDF och de har nu gett oss vapen för att befria Raqqa.

– USA stöder grupper i söder också. De ska skära av vägen och hindra att iranier och ryssar sprids i området. USA vill kontrollera gränsen mot Irak genom dessa grupper. USA har sitt projekt, vi har vårt. Och det är inte att dela utan att förena Syrien. Vad som kommer att ske beror på syriska folket.

• Är ni inte rädda för att USA kommer att bita sig fast i Syrien, såsom de gjort i Afghanistan och Irak, och att ni blir utnyttjade?
– Nej, vi har våra styrkor på marken, vi litar på dem och vårt folk. Vi ingår inte i de amerikanska styrkorna och inte heller i de ryska. Vi blir inte utnyttjade av någon.

• Min bild är att den överväldigande majoriteten av syrierna, och det gäller både de många anhängarna till president Bashar al-Assad och den inhemska oppositionen, är motståndare till det väpnade upproret. De önskar en politisk lösning för att få fred och kunna fortsätta genomföra reformer. Hur förena dessa uppfattningar med er vision?
– Det är komplicerat, det är en politisk och diplomatisk kamp. Visst, de vill ha lugn och stabilitet och vill leva i fred. Men vilket är deras projekt? Ett centraliserat Syrien styrt av Assadfamiljen eller av oppositionen? Vi anser att de saknar ett demokratiskt projekt för hela syriska folket där varje nation och religion kan finnas med.

– Men låt oss sätta oss ned och diskutera så får de presentera sina projekt, vi är inte emot samtal. Bara genom dialog kan vi nå en lösning