Hoppa till huvudinnehåll
Av
Utrikesskribent

När USA vägrade bekämpa terrorism

Utvecklingen i norra Irak har fått västvärlden att uppmärksamma Islamiska staten och dess terror. Men allt kunde ha gått en annan väg, om USA för fyra år sedan hade accepterat Syriens förslag om samarbete.


Islamiska staten i Irak och Syrien, förkortat Isis eller IS, har blivit ökänd genom sin brutala offensiv i norra Irak. Dess krigare har gjort sig skyldiga till grova förbrytelser mot civilbefolkning. Många har dödats eller kidnappats, bland dem tusentalet unga kvinnor. Tiotusentals har drivits på flykt. Vilket lett till att USA ännu en gång bombar irakisk mark.

Men den tragiska utvecklingen hade kunnat förhindras. Dokument som Wikileaks nyligen offentliggjort avslöjar att Syrien redan för fyra år sedan försökte få med USA i ett gemensamt arbete mot terrorismen i regionen.

Det var ett i februari 2010 som det hölls ett gemensamt möte mellan Syriens regering och företrädare för USA:s ambassad. Från den syriska sidan deltog bland andra vice utrikesminister Faisal al-Miqdad och general Ali Mamlouk. Bland de amerikanska företrädarna fanns Daniel Benjamin och Charles Hunter.

Det är Benjamins och Hunters hemlig-stämplade rapport från mötet som Wikileaks publicerat. Rapporten skickades till bland annat till Department of Homeland Security, CIA och flera ambassader.

På mötet diskuterades möjligheten till ett samarbete mellan länderna rörande säkerhet och underrättelseinformation.

USA:s representanter talade om faran med al-Qaidas och liknande extremistgruppers utbredning i Nordafrika och på arabiska halvön, och de framhöll nödvändigheten av att stoppa flödet av krigare till Irak.

De syriska representanterna framhöll Syriens långvariga kamp mot terroristgrupper inom landet, men också att man lyckats hindra hundratals utländska terrorister från att gå över gränsen till Irak. Ali Mamlouk påpekade att de som gripits kom från ett stort antal arabiska och muslimska länder. Saudiarabien är det enda land som specifikt nämns.

Faisal al-Miqdad slog fast Syrien inte kan göra detta själv. För att kunna stoppa tillströmningen av terrorister måste också USA, och de länderna som terroristerna kommer ifrån, arbeta tillsammans med Syrien.

Men de syriska representanterna ställde krav på ett samarbete på lika villkor samt att USA måste ta bort Syrien från listan över länder som stöder terrorism och därför drabbas av sanktioner.

Vad som hänt under de fyra och ett halvt år som gått sedan dess är väl känt. Istället för att göra gemensam sak med den syriska regeringen gjorde USA och dess vänner i arabvärlden det motsatta.

Att störta regeringen i Damaskus ansågs vara en viktigare uppgift än att bekämpa al-Qaidas utbredning. Under de följande åren ökade flödet av pengar, vapen och unga män till mer eller mindre extrema grupper i Syrien.

Priset för detta betalas nu av folken i Syrien och Irak.

Vi vill i sammanhanget åter poängtera att USA:s bombningar av Irak inte handlar om att göra en humanitär insats eller rätta till gamla misstag.

Terror och folkdrivning används ofta för att legitimera imperialistiska krig. Men bakom finns andra motiv. Som att skydda amerikanska oljebolag i norra Irak och stärka inflytandet över landet.