Hoppa till huvudinnehåll
Av
Utrikesskribent

Nu kan al-Qaida klä sig i FN-uniform


Medan Islamiska staten bombas i norra Syrien sker en annan utveckling i sydväst. Där har terroristgruppen Jabhat al-Nusra fått kontroll över en strategiskt viktig landremsa efter att FN-styrkan flytt till Israel.

Området det handlar om är den syriska sidan av den avskiljande zon som utgör gränsområde mellan Syrien och Golanhöjderna. Golan är en del av Syrien men ockuperas av Israel sedan 1967.

Enligt ett avtal från 1974 kontrolleras landremsan mellan Syrien och de ockuperade Golanhöjderna av en fredsbevarande styrka från FN-missionen UNDOF. 31 juli uppgick den till drygt 1200 soldater från sex länder.

Den 18 augusti gick Jabhat al-Nusra till attack. Merparten av FN-soldaterna flydde, 46 av dem kidnappades och ett sjuttiotal belägrades under två dagar. Den syriska armén hjälpte de belägrade soldaterna att fly, men eftersom det är en FN-kontrollerad zon måste syrierna fysiskt hålla sig utanför denna.

Hela händelsen resulterade i att området nu är i händerna på Jabhat al-Nusra, al-Qaidas gren i Syrien.

Syriens FN-ambassadör Bashar al-Jaafari har riktat skarp kritik mot FN:s agerande. Han påpekade att Jabhat al-Nusra tagit över FN-styrkornas efterlämnade vapen, men också militärfordon och uniformer som pryds av FN:s logga.

Bashar al-Jaafari pekar ut tre länder som medskyldiga till det inträffade, nämligen Israel, Jordanien och Qatar.

Det sistnämnda landet nämns även när en av världens största nyhetsbyråer, Reuters, rapporterar om händelsen på Golanhöjderna. I Reuters text pekas Qatar ut som ett land som enligt USA:s mening har inflytande över Jabhat al-Nusra.

Att en al-Qaidagrupp kontrollerar ett område så nära Israel uppges bekymra de israeliska ledarna. Men det finns också en annan sida.

Israelisk press har under lång tid rapporterat att syriska rebeller fått vård på israeliska sjukhus på de ockuperade Golanhöjderna. Det nämns åter i en artikel i Times of Israel 16 september. Tidningen intervjuar en kommendant för den väststödda rebellgruppen Fria syriska armén. Även om FSA-kommendanten försöker tona ned al-Qaidagruppens roll och kritiserar dess religiösa extremism så erkänner han öppet att det finns ett militärt samarbete mellan FSA och Jabhat al-Nusra.

Varken FSA-ledaren eller tidningens skribent verkar reflektera över att FN stämplat Jabhat al-Nusra, tillsammans med Islamiska staten, som terroristorganisationer som det är kriminellt att stödja.

FN:s säkerhetsråd fördömde attackerna på UNDOF i Golan, krävde FN-utrustningen åter och förklarade att målet är att FN-styrkan ska återvända till sina tidigare positioner.

Medan terrorgrupper i norra Syrien bombas tyder allt på att Jabhat al-Nusra sitter tryggt i sin FN-zon och planerar fortsatt terror mot Syriens folk.