Hoppa till huvudinnehåll
Av
Utrikesskribent

Palestinier i Damaskus fördrivna av rebeller

Den al-Qaidainspirerade al-Nusrafronten och andra väpnade grupper har intagit Yarmouk, det största palestinska lägret i Syrien. Över 100.000 människor är på flykt.


Palestinierna har drabbats av ännu en tragedi. Sedan mitten av december har det palestinska flyktinglägret Yarmouk i södra utkanten av Damaskus förvandlats till en krigszon. Merparten av invånarna – som utgörs av både palestinier och syrier – har tvingats lämna sina hem.

I svensk media framställdes det först som att det var den syriska armén som gick till anfall mot och började flygbomba civila palestinier. Det stämmer inte. Det var den så kallade väpnade oppositionen som förde kriget till Yarmouk.

– Från början försökte terroristerna tvinga palestinierna och syrierna i Yarmouk att ta ställning mot Syriens regering, men både palestinierna och syrierna vägrade, säger en representant för Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) till Proletären.

De flesta av Yarmouks invånare har tagit sin tillflykt till släktingar i andra delar av Syrien. Andra bor i skolor och liknande lokaler som tillhandahålls av de syriska myndigheterna och FN-organet UNRWA. Närmare 5.000 personer har åkt över gränsen till Libanon.

– För de palestinier som är kvar i Yarmouk är situationen mycket svår. Det är brist på mat och el, och det pågår strider. PFLP:s kontor har angripits men förlusterna är än så länge endast materiella. Vi har folk på plats för att vakta lokalerna.

Så snart de väpnade grupperna intagit Yarmouk krävde palestiniernas politiska representanter att rebellerna skulle lämna lägret. Några grupper gjorde det, andra vägrade. Bland de som är kvar finns al-Nusrafronten, ökänd för sina blodiga bombattentat mot syriska civila. al-Nusra brukar numera benämnas som al-Qaidas organisation i Syrien.

– Arbetet med att få de väpnade grupperna att lämna lägret fortsätter. Palestinierna har gemensamt vänt sig till de länder som stöder dessa grupper – Saudiarabien, Qatar och Turkiet – för att de ska ingripa och få dem att lämna, säger PFLP-representanten.

– De palestinska organisationerna är eniga om att inte blanda sig i den syriska konflikten.

Även om vissa av de palestinska organisationerna i Syrien har egna väpnade grenar så har dessa inte en chans mot de tungt rustade rebellgrupperna.

Yarmouk är nu omringat av den syriska armén, som inte tänker låta de väpnade grupperna använda lägret som bas för attacker i södra Damaskus.

Det är inte bara PFLP som varnar för de oppositionella gruppernas härjningar. Folkkommittéerna i lägret vittnar om hur de väpnade männen trakasserar invånarna och plundrar och bränner ner deras hem.

Bassem Abu Sharif, tidigare rådgivare till Yassir Arafat, vädjar till FN att förklara Yarmouk som katastrofområde och föreslår internationella styrkor för att skydda civila. Invånare i lägret berättar att de används som mänskliga sköldar när de väpnade grupperna attackerar den syriska armén.

Bassem Abu Sharif påpekar också att rebellstyrkorna består av krigare från olika arabiska länder samt Europa.

Men sant är att det också finns palestinier som anslutit sig till dem.

I skrivande stund fortsätter försöken att medla fram ett slut på striderna i Yarmouk och göra det möjligt för de fördrivna palestinierna att återvända.

De tre krav som den palestinska befrielseorganisationen (PLO), i vilken PFLP ingår, fört fram är att alla väpnade grupper måste lämna Yarmouk, att mat och bränsle ska släppas in samt att det palestinska lägrets neutralitet i den syriska konflikten ska respekteras av alla sidor.
Fakta

Palestinier i Damaskus fördrivna av rebeller

Palestinier i Syrien
  • I Syrien finns 496.000 palestinska flyktingar, enligt FN-organet UNRWA. Av dessa lever närmare 200.000 i Yarmouk i utkanterna av Damaskus.
  • Yarmouk har dock med åren förvandlats till en vanlig stadsdel där också många syrier lever. Levnadsförhållandena beskrivs som bättre än i övriga palestinska läger.
[[nid: view_mode=inlinenode]]