Hoppa till huvudinnehåll
Av
Utrikesskribent

”Syriska rebeller hindrar nödhjälp till palestinier”

Över 30 personer i det palestinska lägret Yarmouk i Damaskus utkanter rapporteras ha dött av svält. Vem bär skulden till denna humanitära katastrof?


Kriget i Syrien drabbar inte bara de syriska medborgarna. Också de närmare 500.000 palestinska flyktingar som levt i Syrien i decennier är indragna i konflikten.

I flyktinglägret Yarmouk i Damaskus södra utkanter är den humanitära situationen akut. Det råder brist på mat, mediciner och möjlighet att få vård. En representant för Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), som Proletären varit i kontakt med, menar att anklagelsen om att det är den syriska arméns fel att palestinier svälter ihjäl är felaktig.

– Mediernas rapporter stämmer inte. Armén vill släppa in nödhjälp. Det är några av de väpnade grupperna i Yarmouk, Jabhat al-Nusra och andra, som vägrar låta hjälpen komma in, säger PFLP-representanten.

Yarmouk är det största palestinska flyktlägret i Syrien och liknar en vanlig stadsdel. Där lever inte bara palestinier utan också många syrier.

När oroligheterna i Syrien bröt ut 2011 lyckades palestinierna under lång tid hålla sig utanför. Den officiella uppfattningen hos de palestinska organisationerna är att flyktingarna är gäster i Syrien och därför inte tar ställning i konflikten.

I december 2012 tog lugnet slut. Då intogs Yarmouk av utlandsstödda väpnade grupper som ville använda lägret som bas i kriget för att störta Assadregeringen. Majoriteten av Yarmouks invånare flydde då sina hem. Många av dem hamnade i de fattiga och överbefolkade palestinska lägren i grannlandet Libanon.

Sedan dess har det från och till pågått förhandlingar mellan de palestinska organisationerna i Syrien och rebellgrupperna för att göra det möjligt för palestinier att återvända till Yarmouk.

De tre krav som den palestinska befrielseorganisationen PLO fört fram är att alla väpnade grupper ska lämna Yarmouk, att mat och andra livsnödvändigheter ska släppas in samt att de palestinska lägrens neutralitet ska respekteras av alla sidor.

Den syriska armén har omringat lägret och även beskjutit rebellernas ställningar inne i Yarmouk. Naturligtvis kan inte armén tillåta att grupper som Jabhat al-Nusra använder lägret som bas för terroristattacker i angränsande områden. Men den syriska armén har i samråd med de palestinska organisationerna aldrig gått in i Yarmouk.

Av de ursprungliga 170.000 invånarna i Yarmouk är färre än 20.000 kvar. För dem börjar situationen bli akut. UNRWA, FN:s organ för de palestinska flyktingarna, talar om ett ”extremt mänskligt lidande” och palestinska företrädare talar om en humanitär katastrof.

Vems fel är det då att de kvarvarande invånarna i Yarmouk lider och till och med svälter till döds?

– Alla försöker medla för att få in humanitär hjälp, men vissa av de väpnade grupperna vill utnyttja katastrofen politiskt och lägga skulden på de syriska myndigheterna, säger PFLP-representanten till Proletären.

Under denna vecka har det gjorts flera försök att få in nödhjälp i Yarmouk. Men de sex lastbilarna fulla med mat lyckades aldrig nå de behövande.

Den palestinska myndighetens arbetsmarknadsminister, Ahmad Majdalani, anklagar terroristgrupper i Yarmouk för att sabotera hjälparbetet och hålla palestinierna i lägret som gisslan. Han nämnde Jabhat al-Nusra, Ahrar al-Sham och andra som skyldiga till att lastbilskonvojen stoppats.

Vid flera tillfällen under det senaste året har avtal slutits för att lätta på den humanitära krisen och göra det möjligt för Yarmouks fördrivna invånare att återvända. Men varje gång har avtalen skjutits i sank då den avgörande punkten om att de väpnade grupperna måste lämna lägret inte följts.

Så länge de utlandsstödda rebellerna är kvar förblir området en krigszon.