Hoppa till huvudinnehåll
Av
Chefredaktör

Terror mot Gazas folk

De israeliska anfallen mot Gaza fortsätter och en storskalig markoffensiv rycker allt närmre. Den humanitära situationen i det tätbefolkade Gaza är mycket allvarlig. Israels mål är att splittra Palestina.


Flyg- och artillerianfallen mot Gaza intensifierades under förra helgen. Samtidigt uppges uppemot 70 000 palestinier ha flytt sina hem i norra Gaza efter att Israel hotat med ytterligare terror och en storskalig markinvasion.

Under onsdagen steg antalet dödade i Gaza till över 200. De senaste veckornas anfall är därmed blodigare än Israels anfall mot Gaza 2012. Och enligt FN utgör 77 procent av de döda civila.

Israels anfall utgör en ren terror mot civilbefolkningen. Bland de mål som bombats finns förutom bostadshus en skola för funktionshindrade, sjukhus och myndighetsbyggnader. I fredags blev även solidaritetsarbetet en måltavla när Ship to Gazas båt Gazas ark träffades av artillerield.

Den humanitära situationen i Gaza är samtidigt mycket allvarlig. Den norske läkaren Mads Gilbert skriver i en rapport till FN:s flyktingorgan UNRWA att över 90 procent av dricksvattnet i Gaza är klassat som otjänligt. Från sjukhus i Gaza rapporterar Mads Gilbert även att Israel troligtvis använder sig av så kallade DIME-bomber, som innehåller cancerframkallade tungmetaller.

Arbetslösheten har stigit till 38,5 procent och 57 procent av hushållen har osäker tillgång på mat. Sjukhusen saknar utrustning och mediciner till den grad att bara akuta operationer numera utförs. Rapporten visar hur allvarlig situationen var redan innan den senaste veckans terrorbombningar.

Så vad vill Israel uppnå? Anfallen mot Gaza är först och främst en del av att försöka bryta samarbetet mellan Fatah på Västbanken och Hamas i Gaza.

Israel vill inte ha någon jämbördig förhandlingspart. Därför blir all palestinsk enighet ett hot.

Israels anfall måste också ses i skenet av utvecklingen i Syrien och Irak. Målet är att splittra både den arabiska solidariteten med Palestina och det palestinska motståndet.

Det är en av anledningarna till att Israel direkt eller indirekt stöttat de fundamentalistiska rebellerna i Syrien, som utför terrordåd mot shiamuslimska och kristna mål. Och det är därför premiärminister Benjamin Netanyahu plötsligt uttalat stöd för ett självständigt Kurdistan.

I både Irak och Syrien har de imperialistiska länderna, med USA och Israel i spetsen, försökt splittra befolkningen efter religiös eller etnisk tillhörighet. Här utgör en enhet mellan islamistiska Hamas i Gaza och sekulära Fatah på Västbanken ett hot. Framförallt om enheten bygger på fortsatt motstånd.

Just enheten och motståndet lyfts fram av socialistiska PFLP i flera uttalanden. De strider sida vid sida med Hamas och Islamiska Jihad, trots de stora politiska skillnaderna mellan organisationerna.

De palestinska motståndsorganisationerna gör precis det som varje folk som utsätts för en terrorockupation bör göra. De gör motstånd med de medel de har till hands. Att likt vissa peka ut Hamas raketer som en del av problemet blir därför att ställa sig på ockupantens sida.

Hamas ställde sig i veckan avvaktande till det förslag om vapenvila som Egypten lade fram. Förslaget innehöll inga eftergifter för Israel och var, enligt talespersoner för Hamas, främst ett spel för media.

Israel har gjort det klart för omvärlden, och för palestinierna, vad de anser om fred och förhandlingar. De har gjort det klart för omvärlden att de ”inte böjer sig för internationella påtryckningar”.

För omvärlden och för solidaritetsrörelsen gäller därmed att fortsätta arbetet för en total isolering och bojkott av Israel.
Fakta

Terror mot Gazas folk

Israelisk terror
  • Israel inledde anfallen mot Gaza efter en längre kampanj för att hitta tre försvunna israeliska tonåringar, som senare hittades döda. Hamas fick skulden trots att de inte tagit på sig kidnappningen eller morden.
  • Senare framkom att polisen tidigt visste att tonåringarna var döda och att de skyldiga snarare var kriminella, bland annat genom en ljudinspelning från ett SOS-samtal. Detta mörkades för att elda upp anti-palestinska stämningar och berättiga trakasserier mot palestinier.
  • Israeliska tidningar som Jerusalem Post och Haaretz har rapporterat om och kritiserat polisens agerande kring händelsen.
Palestinskt motstånd
  • Hamas är den största motståndsorganisationen i Gaza. De står nära sunni-islamistiska Muslimska Brödraskapet i Egypten.
  • Fatah är den traditionellt största palestinska befrielseorganisationen, tidigare ledd av Yasser Arafat. Fatah är störst på Västbanken men har fått kritik för att vara allt för kompromissvänliga gentemot Israel.
  • Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP, är en sekulär socialistisk motståndsorganisation.
  • Andra större grupper är Islamiska Jihad, som samlar både shiamuslimer och sunnimuslimer, och Folkets motståndskommittéer, som står nära libanesiska Hizbollah.