Hoppa till huvudinnehåll
Av
Partistyrelsen (K)

Ung vänster följer moderpartiet

Ung Vänster har länge fungerat som ett vänsteralibi för moderpartiet. Utan att låtsas om Vänsterpartiets beslut har Ung Vänster gjort radikala uttalanden och utgjort en plattform för vänsterflygeln inom V.


Den antiimperialistiska hållningen har varit klar och inom antikrigsrörelsens i början av 2000-talet utgjorde Ung Vänster en viktig kraft. Förbundet har längre krävt ett stopp för USA:s ockupationer av Irak och Afghanistan.

Nu har Ung Vänster svängt och antiimperialismen verkar glömd, i alla fall hos ledningen.

När FN beslutade om en flygförbudszon över Libyen i mars förra året, uttalade sig Ung Vänsters verkställande utskott för ett sådant.

Det ska sägas att uttalandet resonerade kring problemen med den Nato-ledda militära insatsen. ”Man ska heller inte blunda för risken att en form av militär insats öppnar dörrarna för en annan. Under inga omständigheter, får dagens FN-beslut i förlängningen leda till att Libyen ockuperas”, heter det i uttalandet.

Glädjande nog fick förbundsstyrelsen bakläxa på Ung Vänsters kongress i juni 2011 och i ett uttalande krävde kongressdelegaterna ”att den NATO-ledda militära insatsen och Sveriges deltagande i densamma avslutas, då NATO inte har för avsikt att understödja humanitära insatser i Libyen och bidra till fred och demokrati”.

Redan efter ett år verkar förbundsstyrelsen ha glömt bort vad kongressen lärt den om Nato och västmakternas avsikter. Med ett uttalande om Syrien från 8 juni hamnar Ung Vänster faktiskt till höger om Carl Bildt. Det är häpnadsväckande i sin ensidighet och naivitet. Konflikten mellan regimen och oppositionen beskrivs så här:

”I över ett år har det syriska folket protesterat mot en regim som gång på gång kränker de mänskliga rättigheterna och klamrar sig fast vid makten utan att sky några medel.”

Imperialismen existerar inte, utan den utländska pressen på Syrien beskrivs bara kort:

”Omvärlden har satt in sanktioner i form av handels- och vapenembargon med syfte att få regimen att avgå. Trots detta har regimen inte släppt på sitt förtryck.”

Delar Ung Vänsters medlemmar sin lednings syn på Syrien och imperialismen?