Hoppa till huvudinnehåll
Av
Chefredaktör

Bernie Sanders – socialist?

Primärvalen i USA domineras av missnöje och misstro mot etablissemanget. Bland de demokratiska väljarna har Bernie Sanders vunnit framgångar på en kampanj riktad mot finanseliten. Men hur radikal är han?


Det kan låta smått sensationellt. Bernie Sanders, en socialist, går till val på att kritisera Wall Street-kapitalisterna, de stora klassklyftorna och orättvisorna. På de välbesökta kampanjmötena talar Bernie Sanders om en ”politisk revolution” och gräsrötternas uppror mot eliten.

Den 74-årige Vermont-senatorn, som gick med i Demokraterna så sent som förra året, har inga finansiärer bland kapitalisternas Super-Pacs. Han har samlat ihop sin kampanjs 140 miljoner dollar nästan uteslutande genom små bidrag. Bara Hillary Clinton och avhoppade republikanen Jeb Bush har haft mer pengar – donerat av mäktiga kapitalister.

Bernie Sanders skakar om primärvalskampanjen i ett land där kandidaterna vanligtvis måste förlita sig på kapitalisternas donationer. Samtidigt har hans skarpa retorik lockat förvånansvärt många anhängare, framförallt bland ungdomar som är trötta på etablissemangets kandidater.

De opinionsundersökningar som gjorts ger en spretig bild av vem som stödjer Bernie Sanders. Förutom bland ungdomar får han också relativt stort stöd bland företrädesvis vita arbetare i norra USA.

Vallokalsundersökningar utförda av CNN i Massachussets visar att Bernie Sanders rent av samlar fler i denna grupp än den reaktionäre republikanske missnöjeskandidaten och högerpopulisten Donald Trump – som annars pekas ut som ”vita manliga arbetares” favorit. Däremot anses Bernie Sanders ha mindre stöd bland svarta arbetare i sydöstra USA.

Bernie Sanders har lyckats samla tusentals anhängare bakom en kampanj med en retorik radikalare än vad vi ens är vana att höra från europeiska vänsterpartier. Trots det är Bernie Sanders knappt socialist, ja knappt ens socialdemokrat.

Bernie Sanders förespråkar en modern New Deal, likt den dåvarande president Franklin D Roosevelt företrädde på 1930-talet. New Deal innebar att staten intervenerade för att lösa de akuta problemen efter den ekonomiska depressionen.

På den utrikes-politiska sidan är Bernie Sanders i bästa fall otydlig. Han har visserligen kritiserat flera av USA:s krig men kritiken har varit ljum.

Ännu en socialliberal alltså? Må så vara, men utan tvekan har Bernie Sanders vridit den politiska debatten åt vänster och öppnat upp för diskussioner om socialism, kapitalism och klasskamp.

Den kommunistiska tidningen Liberation beskriver ett kampanjmöte för Bernie Sanders i arbetarstadsdelen Bronx, New York, den 31 mars. Bland 18 000 åskådare går tidningens reportrar runt och frågar de unga anhängarna om vad de anser om socialism. Svaren är olika, många säger sig inte ha någon större koll:

”Men om det innebär större möjligheter för utbildning, sjukvård och fred är vi intresserade av att veta mer.”