Hoppa till huvudinnehåll
Av
Chefredaktör

Hårda tag mot alla som utmanar imperiet

Yttrandefriheten inskränks i säkerhetens namn, journalister hotas för att de sprider obekväma uppgifter och vi övervakas av USA i jakten på presumtiva terrorister. Vart är vi egentligen på väg?


I onsdags förra veckan dömdes Chelsea Manning (fd Bradley Manning som sedan en tid tillbaka identifierar sig som kvinna), som bland lämnat information till Wikileaks om US-amerikanska övergrepp i Irak, till 35 års fängelse för ”spionage”.

Det var visserligen ett lägre straff än de 60 år som åklagaren hade yrkat på men ändå en markering. Att på något sätt äventyra USA:s krigspolitik tolereras inte av stats-makten.

USA dikterar, tillsammans med sina allierade, allt större områden och allt fler vrår av våra liv. Det är en skrämmande utveckling. För drygt två månader sedan utspelade sig scener inne på den brittiska tidningen The Guardians redaktion som skulle kunnat vara hämtade ur en mörk, dystopisk framtidsskildrande science fiction-film.

Två ”säkerhetsexperter” från GCHQ, Brittiska myndigheternas högkvarter för kommunikation, begär att The Guardians redaktion ska förstöra eller överlämna datorer med visselblåsaren Edward Snowdens avslöjanden. Annars kommer tidningen att ställas inför rätta.

Trots att redaktören Alan Rusbridger försöker förklara för de kostymklädda herrarna att Snowdens läckta material knappast enbart finns på tidningens datorer, tvingas de till slut att fysiskt förstöra de hårddiskar innehållandes den uppenbart känsliga informationen, under överseende av ”säkerhetsexperterna”.

Två månader senare grips The Guardian-journalisten Glen Greenwalds partner, David Miranda, på flygplatsen Heathrow utanför London och hålls i förvar i nio timmar. Anledningen är pojkvännen Greenwalds artiklar om NSA och Snowdens avslöjanden och att David Miranda misstänks transportera ”känslig information”. Hans datorutrustning beslagtas.

Detta helt i enlighet med de brittiska terrorlagar som ger myndigheterna rätt att stoppa, genomsöka, förhöra och hålla kvar resenärer i upp till nio timmar vid gränsområden (gränskontroller, flygplatser och hamnar) utan specifik misstanke om brott.

I början av juli lämnar Bolivias president Evo Morales Moskva i ett flygplan efter att ha deltagit i en energikonferens. Mitt över Europa tvingas plötsligt flygplanet att göra en u-sväng. Såväl Frankrike som Italien och Spanien vägrar låta flygplanet passera genom ländernas luftrum och de tvingas landa i Österrike. Där genomsöks flygplanet av österrikisk polis. Anledningen är misstankar om att Edward Snowden finns ombord.

Dessa händelser vittnar om att USA och dess allierade har möjlighet och avsikt att agera överallt och när som helst, oavsett rättsliga principer.

Domen mot Chelsea Manning, hoten mot The Guardian och nedtvingandet av Morales plan är signaler om att demokratin och internationella rättigheter inte gäller när västmakternas intressen hotas. Och dessa intressen är imperialistisk krigspolitik, att vinna ekonomiska och militära fördelar gentemot konkurrenter och att garantera inflytandet över resurser världen över.

Gemensamt för de olika avslöjanden som Wikileaks, Chelsea Manning och Edward Snowden har legat bakom är att de avslöjat eller belyst främst den US-amerikanska statens krigspolitik och dess agerande gentemot omvärlden. Det hotar helt enkelt imperiets oinskränkta världsherravälde.

USA:s president Barack Obama har klargjort att Edward Snowden ”inte är en patriot”. Vilket förstås är sant, om definitionen är att stödja sitt lands rätt att övervaka och ingripa i andra länders förehavanden.

Samtidigt försäkrade han att de minsann redan ”var på väg att utreda övervakningsprogrammet”. Men Obama är, oavsett eventuella påstådda intentioner, president för världens just nu mest aggressiva imperialistmakt och är i allra högsta grad ytterst ansvarig för de övergrepp och den storebrorspolitik USA avslöjats för. Barack Obama gör vad han måste göra för att försvara och utvidga imperialistmaktens position i världen.

I takt med ekonomisk kris och ökad krigshets dras de borgerliga stats-apparaternas snara åt runt pressfriheten, yttrandefriheten och i längden hela demokratin. USA och dess allierade har gjort klart för omvärlden att de inte tänker tolerera något som kan hota dess imperialistiska strävanden. Förlorarna är inte bara de länder och folk som attackeras av imperialismen, utan alla vi i västländerna som drabbas av ökad repression och övervakning.