Hoppa till huvudinnehåll
Av
Gymnasielärare

Klassklyftorna i Europa exploderar

Nyfattigdomen i Europa exploderar samtidigt som antalet dollarmiljonärer ökar. Röda korset har kartlagt de humanitära effekterna av kapitalismens kris.


Antalet dollarmiljonärer i Europa uppgår till 10 miljoner personer. Det är ungefär en tredjedel av alla dollarmiljonärer som finns i hela världen. Antalet extremt rika européer med förmögenheter på 50 miljoner dollar eller mer uppgår idag till 24 800.

Rikedomen är en omvänd spegelbild av nyfattigdomen. I rapporten Think differentely har Röda korset kartlagt den ekonomiska krisens humanitära effekter. I slutet av 2012 fanns det fler än 11 miljoner långtidsarbetslösa bara inom EU-området. Det är en ökning med 5,2 miljoner sedan 2008.

Det totala antalet arbetslösa européer är ännu större. Internationella arbetarorganisationen, ILO, uppskattar siffran till 26,3 miljoner, vilket är 10 miljoner fler än 2008 då krisen inleddes. Läget tycks bara bli värre.

Mellan åren 2009 och 2012 har antalet människor i Europa som är beroende av mat från Röda korsets ökat med 75 procent. Organisationen rapporterar att 43 miljoner européer inte kan äta sig mätta och att hela 120 miljoner riskerar att pressas ner i fattigdom. Så här ser situationen ut i några godtyckligt utvalda länder:

• Frankrike
I Frankrike finns det drygt 2,2 miljoner dollarmiljonärer. Antalet ökade med 287000 förra året. Ändå växer nöden i landet. År 2011 klassificerades 14 procent av befolkningen som fattig. 250000 fransmän tar emot Röda korsets mathjälp.

• Tyskland
I Tyskland uppgår antalet personer med tillgångar på en miljon dollar eller mer till 1,7 miljoner. Senaste året har 221000 tillkommit. 4500 tyskar tillhör det hårfina segmentet av individer med förmögenheter på mer än 50 miljoner dollar.

Samtidigt ökar inkomstklyftorna i Tyskland. Under en femtonårsperiod har 5,5 miljoner tyskar gått från att vara medel- till låginkomsttagare. Nära hälften av alla nya jobb sedan krisen inleddes är av tillfällig karaktär. Över 1,3 miljoner behöver hjälp att klara ekonomin.

• Italien
Omkring 1,5 miljoner dollarmiljonärer är skrivna i Italien. Trots den allvarliga ekonomiska krisen tillkom 127000 under 2012. Giorgio Bocca från italienska Röda korset i Milano beskriver den alltmer pressade sociala situationen i landet så här:

”Vi ser att de redan fattiga blir ännu fattigare. Barnfamiljer med bara en inkomst befinner sig i en prekär situation; ofta går nästa hela deras inkomst till hyra och nödvändiga räkningar. Ifall de förlorar jobbet klarar de inte betalningarna för de mest basala mänskliga behoven.”

• Storbritannien
Drygt 1,5 miljoner dollarmiljonärer håller till i Storbritannien. Deras antal har ökat med 117000 på ett år. 3190 britter har privata tillgångar på 50 miljoner dollar eller mer. Under krisen har genomsnittslönen stigit med 2,6 samtidigt som konsumentprisindex ökat med 10 procent.

• Sverige
Enligt Credit Suisse finns det en halv miljon dollarmiljonärer i Sverige. De blev 100 000 fler under 2012. Svenska Röda korset rapporterar samtidigt att landets mest utsatta grupper ställts inför försämrade sjukvårds- och arbetslöshetsförsäkringar.

• Spanien
I krisdrabbade Spanien uppgår antalet dollarmiljonärer till 402 000. Trots eurokrisen blev de 47 000 fler under 2012. Samma år gjorde det spanska Röda Korset för första gången någonsin ett nationellt upprop om en insamling för att hjälpa utsatta människor i det egna landet.

Sedan 2008 har antalet spanjorer som är involverade i Röda korstes sociala program ökat från 900 000 till 2,4 miljoner. Hälften av dem som får hjälp har varit arbetslösa i mer än två år, en femtedel i mer än fyra år. 43 procent saknar värme över vintern.

• Belgien
269 000 dollarmiljonärer är skrivna i Belgien. Gruppen utökades med 38 000 det sista året. Likväl kan belgiska Röda korset berätta om en strid ström av arbetslösa, pensionärer och studenter som söker sig till organisationen för att få hjälp med det allra nödvändigaste.

• Ryssland
Det finns endast 84 000 ryssar som kan räknas som dollarmiljonärer (0,3 procent av världens totala antal). Det är en minskning med 4000 från föregående år. Å andra sidan äger en minimal grupp på 110 miljardärer 35 procent av landets rikedomar.

Två decennier av kapitalistisk kontrarevolution har förvandlat Ryssland till ett av de ojämlikaste länderna i världen. Den djupa demografiska krisen hänger som ett nattsvart trauma över nationen. Credit Suisse skriver:

”Vid tiden för transitationen fanns det förhoppningar om att Ryssland skulle förvandlas till en kvalificerad höginkomstekonomi med ett starkt social skyddsnät nedärvt från Sovjetunionens dagar. Det är en parodi på vad som hände i praktiken.”

ILO har utarbetat ett särskilt index för social oro. Indexet tar hänsyn fem faktorer: Förtroende för regeringen, levnadsstandard, lokal arbetsmarknad, frihet (inklusive demokrati) och tillgång till internet. ILO jämför läget före och efter krisen.

Det seriösa i dessa beräkningsmetoder kan på goda grunder diskuteras. Ändå kan det vara värt att notera att ILO konstaterar att det inte finns någon del av världen där risken för social oro har ökat så mycket som i Europa, i synnerhet inom EU-området.

Internationella Röda Korstes generalsekreterare Bekele Geleta drar följande slutsatser:

”Ifall arbetslösheten inte börjar minska kommer folk att bli oroliga. Jag utesluter inte social utslagning, spänningar, olust och oro. Och ifall folk inte har något att göra, och ifall folk inte ser någon framtid, blir det mental agitation, blir det politisk agitation.”

Europa var kapitalismens vagga. Idag håller kontinentens kapitalister på att gräva systemets egen grav.
Fakta

Klassklyftorna i Europa exploderar