Hoppa till huvudinnehåll
Av
Gymnasielärare

Så orättvist fördelas världens rikedomar

Klyftorna växer och de rika drar ifrån! Färre än 1 procent av jordens befolkning sitter på två femtedelar av dess privata förmögenheter. Den fattigaste hälften äger knappt en procent.


Människorna på jorden har aldrig varit rikare än nu. Den schweiziska banken Credit Suisse har räknat ut att värdet av världens samlade förmögenheter idag uppgår till 241 000 miljarder dollar. Trots ekonomisk kris har rikedomarna mer än fördubblats sedan millennieskiftet. Rikedomar definieras som finansiella tillgångar (inklusive fast egendom) minus skulder.

Skulle världens rikedomar fördelas jämnt mellan alla vuxna människor skulle var och en få 51 600 dollar, eller drygt 328 000 kronor, att stoppa i madrassen. Det innebär en ökning på dryga tre procent sedan förra året och med nästan 70 procent sedan år 2000.

Men rikedomarna är inte jämnt fördelade, vare sig mellan individer, länder eller olika delar av världen. De tio rikaste procenten av jordens befolkning äger 86 procent av dess rikedomar. Den fattigaste hälften av mänskligheten får nöja sig med en enstaka procent.

USA och Europa härbärgerar ungefär en tredjedel vardera av världens privata rikedom. I flera av länderna ligger medelrikedomen på över 250 000 dollar. Listan toppas av Schweiz med en genomsnittlig förmögenhet på 513 000 dollar per person.

Kina har över en femtedel av världens befolkning men håller likväl mindre än en tiondel av dess rikedomar. I Indien och de flesta afrikanska stater söder om Sahara hamnar medelförmögenheten under 5000 dollar.

Orättvisorna blir ännu tydligare om de bryts ner på individnivå. 3,2 miljarder, eller drygt två tredjedelar av världens vuxna befolkning, har en förmögenhet på mindre 10 000 dollar, ungefär lika med 63 500 kronor. Tillsammans äger de tre procent av världens rikedomar.

Ytterligare en miljard personer innehar privata förmögenheter på mellan 10 000 och 100 000 dollar. De utgör en knapp fjärdedel av mänskligheten i vuxen ålder men deras innehav motsvarar inte mer än drygt 13 procent av dess rikedomar.

I den globala rikedomspyramidens topp återfinns knappt 400 miljoner individer med privata förmögenheter på över 100 000 dollar. Sammanräknat äger de tillgångar på ca 200 000 miljarder dollar eller 83 procent av världens samlade rikedomar.

Bland dessa rika personer utgörs den absoluta spetsen av en begränsad skara på 32 miljoner dollarmiljonärer. Dessa räknar till färre än en procent av världens vuxna befolkning men har ändå lagt beslag på två femtedelar av dess samlade förmögenhet.

Credit Suisse har särstuderat detta mikroskopiska toppskikt av extremt rika människor vilka tillsammans går i god för 100 000 miljarder dollar. Av 32 miljoner dollarmiljonärer pendlar drygt 28 miljoner privatpersoner i förmögenhetsintervallet 1-5 miljoner dollar.

För första gången någonsin har dryga två miljoner individer lyckats kvala in i gruppen med privata förmögenheter på 5 till 10 miljoner dollar. Ytterligare en miljon rika knösar besitter tillgångar värderade till mellan 10 till 50 miljoner dollar.

Knappt 100 000 personer har rikedomar på över 50 miljoner dollar. Av dessa äger 34000 individer mer än 100 000 miljoner dollar. Ett litet exklusivt kotteri på 3100 personer har privata förmögenheter värderade till 500 miljoner dollar eller mer.

De allra rikaste drar ifrån! Genomsnittsförmögenheten har vuxit med fem procent det senaste året. Samtidigt har antalet dollarmiljonärer ökat med drygt sex procent och antalet personer med privata förmögenheter på mer än 50 miljoner dollar har ökat med mer än tio procent.