Hoppa till huvudinnehåll
Av
Kommunistiska Partiet, Gislaved

Sverige i imperiets tjänst

Barack Obamas besök i Sverige måste ses i ett större perspektiv. Det handlar om Sveriges roll i inringningen av Ryssland.


Efter att Obama ställde in det bilaterala mötet med Rysslands president Vladimir Putin så valde USA:s regering att inte åka till vilket land som helst, eller att göra ett besök i någon annan världsdel.

Det offentliggjordes istället att resan skulle gå till Sverige, ett land som mer och mer anpassas till Nato och som i de amerikanska krigsstrategierna utgör en plattform i USA:s strategiska inringning av Ryssland.

Det folkliga motståndet mot Nato-medlemskap är stort i både Sverige och Finland. Därför har de härskande eliterna i dessa länder, i det tysta och utan någon diskussion bland allmänheten, anpassat sina krigsmaskiner och operativa system till Natos.

Avsikten med denna smygande taktik är att vid lämpligt tillfälle överrumpla den allmänna opinionen med budskapet: ”Eftersom vi ändå har ett sådant tätt samarbete så kan vi lika gärna vara med fullt ut.”

Det är därför Sverige är och har varit basområde för en rad Natoövningar under de senaste åren. Hela denna smygande anpassning i det som kan kallas ”de små stegens tyranni” leder in Sverige på en mycket farlig väg, där vårt land riskerar att bli en given måltavla vid en stormaktskonflikt med Ryssland.

Likaså har Sveriges territoriella försvar avsiktligt rustats ner, och alarmistiska utrop om att ”Sverige inte kan försvara sig mer än några dagar” ingår i propagandistisk offensiv för att öppna vägen till ett formellt Nato-medlemskap.

Därför är det av yttersta vikt att alla vakna och kritiska människor genomskådar den opinionskampanj svenska folket utsätts för från etablissemangets sida kring ”hotet” från Ryssland.

Vad är fakta? Enligt Sipri, det Stockholmsbaserade fredsforskningsinstitutet, stod Nato-länderna för 58 procent av världens samlade militärbudgetar medan Ryssland och Östeuropa endast står för sex procent.

”Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige får ett kärnvapenförsvar. Landet skulle visserligen i fred kunna neka placering av kärnvapen på sitt territorium, men måste tillåta alliansen att utan inskränkningar använda det i en krigssituation. Det gör Sverige till ett garanterat mål i ett kärnvapenkrig”, skriver Professor Lennart Palm, professor i historia vid Göteborgs Universitet, i Göteborgs-Posten 16 juni i år.

Samma debattör lyfter också fram priset för Sveriges insats i Afghanistan:
”…om man antar samma kostnad per soldat som för USA, för 2013 [har det] kostat oss någonstans mellan 21 och 34 miljarder (kostnaderna särredovisas inte i de offentliga räkenskaperna). Miljardrullning för tranportplanet C17, samägt med Nato, talas sällan om.”

Det är inte som fredspresident Obama besöker Sverige utan i egenskap av USA-imperiets alliansbyggare, där han skall få sina underhuggare i Sverige såväl som i Finland att degradera sina länder till att bli rena vasallstater i USA:s krigsstrategier österut.

Den borgarklass och de opportunistiska vindflöjlar i de svenska riksdagspartierna som villigt låter Sverige inordnas i det USA-ledda Nato-systemet utsätter Sveriges folk för stora faror vid en stormaktskonflikt.

• Nej till Nato-samarbete!
• Ja till verklig neutralitet!
• USA och Natomilitär ut ur Sverige!
• Sverige ut ur Afghanistan!
• Gör Östersjön till ett verkligt fredens hav!
Fakta

Sverige i imperiets tjänst

Sverige hyllas av Nato
  • Nato skriver på sin webbsida om hur ovärderligt Sverige är som så kallat ”partnerland” (medlem i Partnerskap för Fred). Framförallt hyllas Sveriges insats i Libyen.
  • ”Det var under Natos operation Unified Protector i Libyen som Sverige nådde en ny nivå av partnerskap som inte går att jämföra med andra partnerstater. […] Detta militära bidrag saknar motsvarighet bland partnerländerna”
  • Sverige deltog med tio flygplan och 130 militärpersonal och utförde totalt 570 uppdrag åt Nato.