Hoppa till huvudinnehåll
Av

Coop stöder Israels brott

Palestinagrupperna i Sverige granskar i en nyutkommen rapport hur Kooperativa Förbundet (KF) och Coop Sverige AB handlar med israeliska företag som deltar i ockupationen av Palestina och därmed är en del i ett pågående folkrättsbrott.


Coop försöker i sin marknadsföring framställa sig som en etiskt medveten butikskedja, med ett rikt sortiment av rättvisemärkta och ekologiska produkter. För ett företag som har ”omtanke om människor och miljö” inskrivet som värdegrund borde det vara en självklarhet att inte handla med den israeliska ockupationsmakten.

Coop skiljer sig från sina konkurrenter i det att företaget är medlemsägt genom Kooperativa Förbundet. På föreningsstämmor har medlemmarna rätt och möjlighet att påverka företagets verksamhet.

Att det finns en medlemsopinion mot Coops handel med israeliska varor visades i april förra året, när en majoritet på Konsumentföreningen Västs årsstämma röstade för motioner som krävde att Coop ska bojkotta israeliska varor. Ledningen för KF Väst är därmed förbunden att driva frågan på Kooperativa Förbundets årsstämma.

I november samma år förelåg likalydande motioner på KF-Stockholms stämma. Detta efter att fem av de nio distrikten i Stockholmsområdet röstat för en bojkott. På föreningsstämman lyckades styrelsen till slut utmanövrera bojkottförslaget och istället driva igenom ett uddlöst kompromissförslag.

Palestinagruppernas granskning visar hur lite såväl etisk värdegrund som medlemsinflytande betyder för Coopledningen. Redan dagen efter KF-västs årsstämma tog Coops ledning avstånd från medlemmarnas beslut i ett pressmeddelande, och i butikerna är sortimentet av israeliska produkter lika rikt som tidigare.

I rapporten redovisas vilka företag som Coop handlar med, och två av dem granskas särskilt noga.

• Carmel-Agrexco är en israelisk exportör av grönsaker och frukter, med ett regionalt kontor i den ockuperade Jordandalen. I ett domstolsfall från 2006 erkände Agrexcos dåvarande VD i England att 60-70 procent av de jordbruksprodukter som företaget marknadsför är producerade på ockuperad mark.

• Soda Stream International har sin största produktionsanläggning i bosättningen Maale Adumim på den ockuperade Västbanken, vars industripark är kraftigt subventionerad av den israeliska staten för att locka dit såväl företag som fattiga israeler i jakt på jobb.
Soda Streams största internationella marknad är Sverige, där Ian Wachtmeisters företag Empire är återförsäljare.

Coops ledning hävdar att de inte säljer varor producerade på ockuperad mark. Förutom att påståendet är svårbevisat är det i sammanhanget ointressant var varorna är producerade, eftersom Coop ändå bidrar till vinster åt de företag som är en del av en folkrättsvidrig ockupation.

Coops ledning säger också att de inte kan ta ställning för en handelsbojkott mot enskilda länder utan att Sveriges regering och riksdag, i samordning med EU och FN, först fattar beslut i frågan. Men såväl Sveriges regering som EU och FN säger åtminstone i ord att ockupationen och bosättningarna på palestinsk mark är ett brott mot folkrätten. Det som kan tvinga regeringar och andra instanser att gå från ord till handling är en folklig rörelse underifrån bakom kravet på bojkott av Israel.

Kooperativa Förbundets egen historia visar att en sådan rörelse kan påverka. På 1960-talet genomförde KF köpbojkotter mot Sydafrika, en bojkott som väcktes till liv igen under 1980-talet av en opinion bland medlemmarna.

Rörelsen för att bojkotta Israel har växt i styrka i samband med kriget i Gaza och bordningen av Ship to Gazas fartyg.

Flera svenska Ica-butiker har valt att ta ställning och bojkotta Israel. Liksom Coop och Kooperativa Förbundets motsvarigheter i andra länder gjort, som Dublin Food Co-op i Irland, Olympia Food Co-op i USA och Coop i Italien.

Palestinagruppernas rapport är en viktig anklagelseakt mot ett av de företag som genom att handla med israeliska företag också stöder ockupationsmakten, och som förhoppningsvis kan bidra till att opinionen för en bojkott växer sig än starkare.

Fakta

Coop stöder Israels brott

Kooperativa Förbundet
  • Kooperativa Förbundet bildades vid en ”allmän kooperativ kongress” i Stockholm den 4 september 1899, av 44 representanter från 41 föreningar.
  • Kooperativa Förbundet är sedan 1 januari 2008 en detaljhandelskoncern och operativt ansvarig för Coop. Idag driver Coop cirka 55 procent av den konsumentkooperativa dagligvaruförsäljningen. Den övriga delen ägs och drivs av så kallade detaljhandelsdrivande konsumentföreningar, tillexempel Konsum Värmland.
  • Kooperativa Förbundet är förbund för landets 47 konsumentföreningar.
  • Kooperativa Förbundets värdegrund definieras i fem punkter; medlemsägande, nytänkande, omtanke om människor och miljö, inflytande och ärlighet.
  • På 1960-talet genomförde Kooperativa förbundet köpbojkott mot Sydafrika, en bojkottkampanj som återupptogs 1981 efter beslut från medlemmarna.
  • Idag marknadsför Coop varor i sina butiker från flera israeliska företag, bland andra Carmel-Agrexco, Mehadrin Tnuport och Soda Stream samt säljer vegetariska produkter från Hälsans kök som ägs av israeliska företaget Tivall och köper frukt från leverantören Everfresh som samarbetar med flera israeliska företag.